نمونه لایحه اعلام وکالت

نمونه لایحه اعلام وکالت

در این مقاله قصد داریم موضوع نمونه لایحه اعلام وکالت را مورد بررسی قرار دهیم و مطالب مهمی را در این رابطه بیان کنیم. وکالت و انتخاب وکیل مناسب یکی از موضوعاتی است که بسیاری از افراد برای حل مشکلات حقوقی خود به دنبال آن هستند. در این مقاله قصد داریم مطالب مهمی را در […]

نمونه لایحه اعمال ماده 477

نمونه لایحه اعمال ماده 477

در این مقاله قصد داریم نمونه لایحه اعمال ماده 477 را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم: مطابق با آنچه که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده، تنها در صورتی که ریاست قوه قضاییه رای صادره از هر کدام از مراجع قضایی را مخالف شرع بین تشخیص دهد، می توان نسبت […]