نمونه لایحه ماده 477

نمونه لایحه ماده 477

در این مقاله قصد داریم نمونه لایحه ماده 477 را برای شما عزیزان مورد بررسی قرار دهیم: ماده 477 قانون آیین دادرسی به این مورد اشاره دارد، اگر چنانچه ریاست دستگاه قضایی رای قطعی اعلام شده از جانب هر کدام از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، آن رای باطل و برای تجدیدنظر […]