تحریر ترکه در شورای حل اختلاف

تحریر ترکه در شورای حل اختلاف

در این مقاله قصد داریم به تحریر ترکه در شورای حل اختلاف بپردازیم: ترکه در لغت به معنای مابقی چیزی می باشد و هنگامی که در مورد ارث به کار برده می شود، به معنای اموالی است که از متوفی به جای مانده است، این اموال شامل کلیه اموال منقول و غیر منقول- سپرده های […]