وکیل تخلفات اداری

وکیل تخلفات اداری

تخلفات اداری دسته ای از تخلفات است که اگر چه از نظر اجرایی به حبس و شلاق ختم نمی شود، ولی با ارائه ی ضمانت می تواند منجر به صدور حکم اخراج کارمند شود. وکالت تخلفات اداری شاخه ای تخصصی از وکالت نیست، در واقع این عنوان به وکیلی اطلاق می شود که در این […]

ممانعت از حق عبور و مرور

ممانعت از حق عبور و مرور

در این مقاله به قانون ممانعت از حق عبور و مرور می پردازیم. در این مقاله بر آن شدیم تا شما را بیشتر با مبانی حق و قوانین حاکم بر آن و همچنین راه رسیدن به حق خود از طریق قانون گفتگو کنیم.اگر سری به دادسراها و دادگاه ها بزنیم، شاهد این صحنه خواهیم بود […]