نمونه استشهادیه توهین و فحاشی

نمونه استشهادیه توهین و فحاشی

در این مقاله قصد داریم به بررسی نمونه استشهادیه توهین و فحاشی بپردازیم، اما بهتر است، قبل از هر چیز بدانیم اصل کلمه استشهادیه چه معنایی دارد و مصداق کلمه توهین و فحاشی چیست؟ یعنی چه کلماتی از نظر عرف و شرع توهین و فحاشی تلقی می شوند؟ چه کلماتی شامل جرم شده و پیگرد […]