نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟ نام و شماره تماستون رو وارد کنید تا کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان با شما تماس بگیرن وبهتون مشاوره بدن!

  نام و نام خانوادگی


  شماره تماس

  با ما همراه شوید تا بیشتر با اقرارنامه فروش ملک آشنا شوید.

  از نظر حقوقی چیزی به عنوان “تصدیق” قرارداد وجود ندارد. قراردادها فقط با پیشنهاد و پذیرش شکل می گیرند. این قراردادهای فرم در ارگان حاوی بند “تصدیق” بررسی می شوند و فقط در ارگان “تصدیق” با پیشنهاد و پذیرش عجین شده است. سالها پیش، آژانس املاک و مستغلات، در تلاش برای ثبت بهتر اسناد، تعدادی از قوانین اداری مربوط به پیشنهادات را تصویب کرد.

  این قوانین که اکنون رمزگذاری شده اند، از جمله موارد دیگر این بود که دارندگان، پروانه نسخه هایی از پیشنهادات و اقرارنامه فروش ملک خود را به خریداران و همچنین نسخه هایی از پاسخ فروشنده به پیشنهاد را حتی اگر پاسخ رد شود، به خریداران ارائه می دهند.

  1- نکات موثر در اقرارنامه فروش ملک چیست؟

  2- موارد قابل بررسی در اقرارنامه فروش ملک چگونه است؟

  3- بررسی اقرارنامه فروش ملک چگونه است؟

  4- فروش املاک از طریق وکالت قانونی و اقرارنامه فروش ملک چگونه است؟

  5- حقایق مهم در مورد وکالت و اقرارنامه فروش ملک به چه صورت می باشد؟

  6- مراحل ذکر شده در اقرارنامه فروش ملک چیست؟

  7- وجود اقرارنامه فروش ملک چگونه عمل می کند؟

  8-نتیجه گیری:

   

  نکات موثر در اقرارنامه فروش ملک

  ایده اصلی در اقرارنامه فروش ملک، ایجاد اثبات این بود که بنگاه های املاک و مستغلات نسخه ای از پاسخ فروشنده به پیشنهاد خریدار را مطابق با قوانین اداری در اختیار خریدار قرار داده اند.

  تقدیرنامه مربوط به ثبت آژانس بود و هیچ ارتباطی با تشکیل قرارداد نداشت. بند تصدیق در زیر امضای طرفین قرار داده شد تا با مدت قرارداد خود اشتباه گرفته نشود. این روش واضح است که این امر بیش از حد ساده بود، زیرا سردرگمی دقیقاً همان چیزی است که نتیجه گرفت.

  پیشنهاد می کنیم از پست نمونه لایحه مزاحمت ملکی دیدن کنید.

  تا زمانی که خریدار تأیید نامه را امضا نکند، قراردادی وجود ندارد

  اولین مورد، اینکه تا زمانی که خریدار تأیید نامه را امضا نکند، قراردادی وجود ندارد. منشأ دقیق تصدیق به مرور زمان از دست می رود اما محتمل ترین دلیل آن یک پرونده قضایی است که در آن وکیلی نه تنها از امضای تأیید خریدار برای اثبات وجود قرارداد، بلکه برای تأمین نیازهای دقیق تر اساسنامه استفاده نمی کند.

  عامل اصلی شکل گیری قرارداد دیگر که پیرامون تأیید رشد کرده است، شامل استفاده از تأیید به عنوان پذیرش است که فروشنده در پیشنهادی تغییراتی ایجاد می کند یا پیشنهاد را پس از انقضا منقضی می کند.

  مشكل استفاده از بند تأييد به عنوان شاهد پذيرش اين است كه اين بندها معمولاً هيچ واژه قولي ندارند. بند تأیید ارگان، به دلیل اصل ثبت آن، در شکل اصلی خود استفاده می شود. در واقع در اقرارنامه فروش ملک، خریدار دریافت یک نسخه از پاسخ کتبی فروشنده به این قرارداد را تأیید می کند.

  مشکلات تشکیل قرارداد

  مشکلات تشکیل قرارداد
  مشکلات تشکیل قرارداد

  با وجود مشکلات تشکیل قرارداد ذاتی استفاده از تأیید برای اثبات پذیرش استفاده می شد، اما این عمل برای کنار گذاشتن بسیار راحت بود. این روشی عادی برای نمایندگان محسوب می شود که تصدیق خریدار را به عنوان شواهدی در مورد پذیرش تغییر در پیشنهاد خریدار یا پذیرش دیرهنگام فروشنده در نظر می گیرند.

  زمانی که این امر توسط وکلا مورد سوال قرار گرفت، نحوه استفاده از گواهی نامه برای پذیرش خریدار که فروشنده پس از انقضا پیشنهاد “را قبول” می کند، بسیار گسترده بود به طوری که بند تأیید برای مطابقت با این روش تغییر کرد.

  در همین راستا اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید. پیامد ناخواسته تغییر بند تأیید برای پذیرش دیررس توسط فروشنده، تداوم سردرگمی بوده است. فرم های فروش املاک و مستغلات معمولاً با فرم تایید آژانس نهایی به طور قانونی شروع می شوند. تأیید کاملاً یک اساسنامه است.

  اساسنامه، به شرح زیر است:

  تأیید فرم روابط نمایندگی موجود؛ قوانین هنگام امضای پیشنهاد خرید به این صورت است که، هر خریدار باید روابط نمایندگی موجود را در صورت وجود تأیید کند. وقتی فروشنده پیشنهاد خرید را به صورت کتبی قبول یا رد می کند، هر فروشنده باید روابط نمایندگی موجود را در صورت وجود تأیید کند.

  یک نماینده در معامله املاک و مستغلات جهت اقرارنامه فروش ملک، باید امضاهای خریداران و فروشندگان را برای تایید به دست آورد، که باید به پیشنهاد خرید یا پذیرش اضافه شود. آژانس املاک و مستغلات طبق قانون، فرم و محتوای تأیید روابط آژانس موجود را بررسی می کنند.

  مطابق با درخواست، آژانس املاک و مستغلات فرم تایید آژانس نهایی را ایجاد کرده است. تأیید در بالای قراردادهای استاندارد املاک و مستغلات به نظر می رسد. اگر تصدیق در فرم فروش خود گنجانده نشده باشد، باید به عنوان ضمیمه به قرارداد اضافه شود. اعلان چه به صورت ادغام و چه بهم پیوسته باشد،

  باید اساساً به شکل زیر باشد:

  (1) _______ (نام دارنده پروانه فروش) از __________ (نام شرکت املاک و مستغلات) نماینده (بررسی یکی)  خریدار به طور انحصاری است.  فروشنده به طور انحصاری (“نمایندگی فروشنده”). __ هم خریدار و هم فروشنده (“نمایندگی محدود افشا شده”).

  (2) __________________ (نام دارنده پروانه ثبت) از __________ (نام شرکت املاک و مستغلات) نماینده (بررسی یکی)  فروشنده به طور انحصاری است.  هم خریدار و هم فروشنده (“نمایندگی محدود افشا شده”).

  (3) اگر هر دو طرف توسط یک یا چند مجوز در یک شرکت املاک و مستغلات مستحق دریافت نمایندگی باشند و بر مجوزهای اصلی توسط همان کارگزار اصلی در آن شرکت املاک و مستغلات نظارت شود، خریدار و فروشنده تصدیق می کنند که کارگزار اصلی نماینده برای خریدار و فروشنده خواهد شد همانطور که در توافق نامه های نمایندگی محدود افشا شده توسط خریدار، فروشنده و صاحب امتیاز (ها) بررسی و امضا شده است.

  خریدار باید قبل از ارسال به فروشنده، این تایید را در زمان امضای این توافق نامه امضا کند

  خریدار باید قبل از ارسال به فروشنده، این تایید را در زمان امضای این توافق نامه امضا کند. فروشنده باید این تاییدیه را در زمان ارسال این توافقنامه به فروشنده امضا کند، حتی اگر این توافق نامه رد شود یا پیشنهاد متقابل ارائه شود. امضای فروشندگان در این آژانس نهایی تایید و به منزله پذیرش توافق نامه یا سایر شرایط آن نیست.

  شناخته شده است

  خریدار: ____ چاپ ___________ تاریخ: ____

  خریدار: ____ چاپ ___________ تاریخ: ____

  فروشنده: ____ چاپ ___________ تاریخ: ____

  فروشنده: ____ چاپ ___________ تاریخ: ____

  این اساسنامه و  اقرارنامه فروش ملک، خریدار را ملزم به تایید روابط موجود هنگام امضای پیشنهاد خود می کند. هنگامی که فروشنده پیشنهاد را قبول یا رد می کند، باید گواهی نامه را امضا کند. سوال اول البته این است که آیا خریدار نماینده فروشنده را تصدیق می کند یا فقط نماینده خود را؟ فروشنده چطور؟

  آیا فروشنده رابطه خود را با نماینده لیست تایید می کند و رابطه خریدار با نماینده فروش چگونه است؟

  بعید به نظر می رسد قانونگذار در واقع فرم تایید آژانس نهایی رابطه با ایجاد یا خاتمه دادن به روابط آژانس داشته باشد.

  در زمان تصویب این قانون (1993) ، یک مسئله مهم در صنعت این بود که خریداران تصور می کردند نماینده ای که با آنها کار می کرده نمایندگی آنها را بر عهده داشته است در حالی که نماینده، فروشنده را به عنوان زیر مجموعه نماینده لیست معرفی می کرد.

  این رابطه زیر نمایندگی اعمال می شود حتی زمانی که نماینده برای شرکت لیست کار نمی کند. افشای نمایندگی نهایی با هدف آگاهی از وضعیت واقعی نماینده ای که به وی در نوشتن پیشنهاد کمک می کند، به عهده خریدار بود.

  روابط آژانس

  روابط آژانس پیچیده امروز، آژانس را به رسمیت شناخته است. در بیشتر معاملات، خریدار نماینده خاص خود را دارد و فروشنده نمایندگی خود را دارد.

  به طور فزاینده ای، هر دو این نمایندگی ها، قبلاً در اسناد رسمی مانند لیست ها یا توافق نامه و اقرارنامه فروش ملک خدمات خریدار تأیید شده اند.

  هنگامی که نمایندگی دوگانه درگیر باشد، طرفین قبلاً توافق نامه نمایندگی محدودی را امضا کرده اند که به طور کامل، روابط درگیر را بیان می کند.

  تأیید آژانس نهایی روابطی را در نظر میگیرد که مبتنی بر رضایت صریح نیستند. چنین روابطی امروزه در املاک و مستغلات نادر است و ادامه کارایی نیاز به تایید را زیر سوال میبرد. لذا اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید

  موارد قابل بررسی در اقرارنامه فروش ملک

  موارد قابل بررسی در اقرارنامه فروش ملک
  موارد قابل بررسی در اقرارنامه فروش ملک

  در اسناد، ثبت نام الکترونیکی توسط وکلا یا دستیاران آنها به صورت الکترونیکی امضا و ثبت می شود. تأیید و راهنمایی فرمی است که توسط سیستم ثبت الکترونیکی یا تهیه شده توسط وکیل تهیه می شود و خلاصه ای از مطالب مربوط به سند ثبت شده را در بر می گیرد و حاوی دستورالعمل های کتبی مشتری از وکالت است که به وکیل اجازه تحویل و ثبت سند را می دهد. فرم های تایید و راهنمایی اقرارنامه فروش ملک ایجاد شده توسط سیستم ثبت الکترونیکی شامل اطلاعات زیر است:

  تأیید مشتری مبنی بر صحت اطلاعات موجود در تایید و راهنما

  اجازه مشتری به وکیل برای ثبت الکترونیکی سند

  اجازه مشتری به وکیل برای انعقاد قرارداد ثبت اسناد

  تصدیق مشتری مبتنی بر درک مشتری از محتوای سند

  ضمانت مشتری در مورد هویت مشتری.

  فرم های تایید و راهنما

  سیستم ثبت الکترونیکی برای تولید پنج فرم استاندارد متفاوت از تقدیر نامه ها و دستورالعمل ها طراحی شده است:

  انتقال (انتقال دهنده ها)

  انتقال (منتقل شده)

  شارژ

  تخلیه وام یا شارژ

  فرم مناسب تأیید و راهنما برای هر سند الکترونیکی که در ثبت نام الکترونیکی ثبت شود باید قبل از انتشار هر سند الکترونیکی برای ثبت توسط مشتری امضا شود.

  در مواردی که یک سند الکترونیکی مربوط به معامله ای باشد که ورود وکالت نیز مناسب باشد، (در صورتی که وکیل نماینده فروشنده یا خریدار یک ملک تحت توافق نامه خرید و فروش باشد) بیانیه ای که به وکیل اجازه ورود میدهد باید در تقدیرنامه و راهنما گنجانده شود. یک نسخه واقعی باید به عنوان یک برنامه ضمیمه شود و همچنین باید توسط مشتری امضا شود.

  شرح سند الکترونیکی مندرج در تصدیق و راهنما باید دقیقاً مطابق با سند الکترونیکی باشد که در نهایت ثبت شده است. در شرایطی که اصلاحی صرفاً جنبه اداری ندارد، پس از امضای تصویب و راهنما در یک سند الکترونیکی اعمال می شود، یک تصویب و دستورالعمل اصلاح شده است که شامل همه تغییراتی است که باید توسط مشتری تهیه و امضا شود.

  تأیید و راهنما فقط دستورالعمل های مشتری را برای ثبت یک سند الکترونیکی مربوطه در برخی موارد تأیید می کند

  تأیید و راهنما فقط دستورالعمل های مشتری را برای ثبت یک سند الکترونیکی مربوطه در برخی موارد تأیید می کند. وکلا باید به دریافت دستورالعمل های کتبی و اقرارنامه فروش ملک از مشتری در مورد مسائلی که مستقیماً مربوط به ثبت سند الکترونیکی نیستند و به ویژه در مورد معاملات ذکر شده بررسی های لازم را انجام دهند.

  به عنوان مثال، اگر یک وکیل نماینده طرفین باشد که در توافق نامه خرید و فروش ملک به عنوان خریدار معرفی شده است و وکیل از طرفین دستورالعمل دریافت می کند تا علاوه بر اخذ تقدیرنامه، انتقال را به نفع شخص ثالث به عنوان انتقال دهنده ثبت كند، وکالت از طرف به عنوان گیرنده در سند انتقال نامیده می شود.

  لذا وکیل همچنین باید دستورالعمل های کتبی را از همه طرف هایی که طبق قرارداد خرید و فروش خریدار هستند دریافت کند. در این دستورالعمل ها باید عواملی تعیین شود که به عنوان منتقل کننده نامگذاری شود.

  هر زمان ممکن باشد، وکلا باید قبل از انتشار سند الکترونیکی برای ثبت، با موکلان خود ملاقات کرده و تایید و راهنما و سایر دستورالعمل های موکل مشتری را با آنها مرور کنند.

  اگر ملاقات وكيل با موكل امکان پذیر نباشد

  اگر ملاقات وكيل با موكل امکان پذیر نباشد، وکیل باید ترتیب امضای این سند را با ضمانت های لازم برای اجرای هر سند اصلی بدهد.  این بازبینی باید شامل توضیحات مفصلی از محتویات تأیید و راهنما و سایر دستورالعمل های مشتری قبل از امضا باشد.

  وکلا باید برای تایید هویت مشتری درخواست شناسایی از مشتری را ادامه دهند و باید با الزامات آیین نامه این امر مطابقت داشته باشند. علاوه بر این، وکلا باید نسخه های امضا شده از تقدیر نامه و دستورالعمل را به عنوان تأیید کتبی دستورالعمل های مشتری و اقتدار ثبت الکترونیکی اسناد، در پرونده های خود نگه دارند.

  بازگشت به ثبت نام الکترونیکی، پرسش و پذیرش سند تصویب نامه برای حقوق مالکیت املاک و مستغلات، اقرارنامه فروش ملک، یادداشت های تحقیقاتی در مورد سلب مالکیت خصوصی برای جلوگیری از جمع آوری بدهی های کارت های اعتباری و سلب مالکیت، بهتر است از وکیل متخصص در این حوزه استفاده کنید.

  شما حق مالکیت به زمین و املاک خود را دارید؟

  خوب دوباره فکر کنید که ممکن است “کاملا” درست نباشد. این تحقیقات کارشناسی شده و در اصل ارتباط خصوصی برای بسیاری از دارندگان زمین یا املاک و مستغلات را نشان می دهد.

  حقیقت ساده را می توان در تعریف “سند” یافت. در قانون عادی، سند مهر و موم شده، حاوی یک قرارداد یا میثاق، توسط طرف تحویل داده می شود تا به موجب آن متعهد شود و توسط طرفی که قرارداد یا پیمان به آن اجرا می شود پذیرفته می شود، که در این راستا اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید.

  هنگامی که مردم زمین و املاک و مستغلات را خریداری می کنند و در آن جا حرکت می کنند، در مالکیت فیزیکی زمین و املاک هستند و دارای منافع و حقوق تصرفی مادی هستند اما آنچه را که برای نگهداری در اختیار قرارداد انتقال حقوق مالکیت به مالکیت کافی است، انجام نداده اند تا زمانی که آنها قبول کنند.

  حداکثر قانون و اصل این است:

  “کسی که نمی دهد هرگز مالکیت را متوقف نمیکند تا زمانی که کسی که دریافت کند شروع به تصرف کند.” یکی با امضای پذیرش و تایید قرارداد سند، مالکیت حقوق (قانونی یا عادلانه) مالکیت زمین و ملک را به اتمام می رساند. قراردادهای عملی که بطور غیرمجاز یا عملاً ثبت شده اند، به منزله اعلامیه مناسب محسوب نمی شوند.

  برای اطلاع رسانی مناسب، سند ثبت شده باید به گونه ای باشد که مجاز است به طور صحیح ثبت شود و ثبت سند باید با رعایت قانون و با توجه به اعمالی که به معنای قرارداد سند است، مورد قبول اعطا کننده به عنوان یک قرارداد تکمیل شده است.

  این پذیرش توسط دریافت کننده کالا با گواهی تایید انجام و اجرا می شود. در غیر اینصورت ثبت حقوق انتقال سند به شخص دریافت کننده مالی که قرارداد را نپذیرفته است می تواند صرفاً باطل تلقی شود.

  بررسی اقرارنامه فروش ملک

  بررسی اقرارنامه فروش ملک
  بررسی اقرارنامه فروش ملک

  در حقیقت، تحقیقات نشان می دهد که در بیشتر موارد، این شهرستان و یا ایالت است که ملک را تحت مالکیت قرار می دهد یا هنگامی که مردم، املاک خود را در شهرستان ثبت می کنند، به نظر می رسد که سیستم دادگاه ایالت یا شهرستان معمولاً موافق است، طلبکار در موضوع سلب مالکیت، به ویژه اگر صاحب خانه هرگز با اجرای صحیح و پذیرفتن قرارداد سند، حق مالکیت را تامین کند آن را بررسی می کند.

  بنابراین یک صاحب خانه باید برای یافتن راه هایی برای برگرداندن این سناریو کمک کند تا شانس خوبی برای برنده شدن در شرایط سلب مالکیت داشته باشد.

  در سال 2011، دیوان عالی معتقد بود که انتقال عنوان املاک از طریق وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک عمومی معتبر نیست. قبل از اینکه وارد دستور SC شوید و غیرقانونی بودن مالکیت را از طریق وکالتنامه عمومی توضیح دهید، اجازه دهید ابتدا بفهمیم وکالت نامه عمومی چیست؟

  اقرارنامه فروش ملک

  اقرارنامه فروش ملک
  اقرارنامه فروش ملک

  سندی مکتوب که در آن یک شخص معروف به رئیس اصلی شخص دیگری را منصوب می کند تا به نمایندگی از طرف وی به عنوان نماینده عمل کند، بنابراین به نماینده اختیار می دهد که از طرف مدیر اصلی اقدامات و عملکردهای خاصی را انجام دهد.

  به طور مرتب وکالت اعطا می شود تا به نماینده اجازه دهد تا از معاملات مختلف برای مالک اصلی مانند اجرای قدرت سهام، رسیدگی به بازرسی مالیاتی یا نگهداری صندوق امانات مراقبت کند.

  وکالت را می توان به صورت کلی (کامل) یا محدود به شرایط خاص نوشت. وکالت به طور کلی با فوت مدیر اصلی یا عدم صلاحیت وی خاتمه می یابد، اما مدیر اصلی می تواند در هر زمان وکالت را لغو کند.

  ثبت مال خود

  ثبت مال خود
  ثبت مال خود

  شرایط وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک را روی کاغذ تمبر INR 100 بنویسید. در این مرحله، PoA به عنوان یک وکالت نامه ساده شناخته می شود. از دفتر ثبت نام (معروف به دفتر ثبت نام فرعی) در محل سکونت خود بازدید کنید. دفتر ثبت احوال به دو شاهد نیاز دارد تا وکالت نامه را در مقابل ثبت کننده امضا کنند.

  اسناد اصلی خود گواهی شده مانند اثبات آدرس، کارت شناسایی رای دهنده، گذرنامه، کارت خود همراه با کپی آنها را به همراه داشته باشید. ثبت کننده تصویری از شما، دارنده وکالت نامه و شاهدان را در پرونده های دولتی کلیک و ذخیره می کند.

  ثبت کننده یک نسخه از وکالت نامه را در پرونده های دولتی نگهداری می کند و یک مهر ثبت دفتر خود را به شما ارائه می دهد. در این زمان، وکالتنامه ساده شما به “وکالتنامه ثبت شده ” تبدیل می شود .

  وکالت نامه و املاک و مستغلات

  وکالت نامه و املاک و مستغلات
  وکالت نامه و املاک و مستغلات

  اکنون که فهمیدید وکالت نامه چیست و مراحل قانونی آن چیست. وقتی نوبت به خرید یا فروش یک ملک می رسد، وکالت نامه ابزاری معتبر برای انتقال عناوین ملک نیست.

  با این حال، فروش املاک از طریق وکالت نامه عمومی به دلیل مزایای مالی که هم خریدار و هم فروشنده ارائه می داد، در سراسر شهرها به روال عادی تبدیل شده بود. برای انتقال عناوین ملک باید یک سند فروش انجام شود، به دنبال آن خریدار باید شهریه و هزینه های ثبت را پرداخت کند.

  فروشنده همچنین باید مالیات بر سود سرمایه را برای معامله متحمل شود. با انتقال عنوان مالکیت از طریق وکالت نامه عمومی، از این اتهامات جلوگیری می شود. “از نظر فروشندگان، یک وکالت نامه عمومی و اقرارنامه فروش ملک امکان انجام معامله را حتی اگر عناوین مشخص مالکیت را نداشته باشند امکان پذیر می کند. در واقع وکالت نامه عمومی تنها گزینه آنها است.

  از دید خریداران، آنها می توانند ملک را با نرخ بسیار ارزان تر از قیمت بازار خریداری کنند

  از دید خریداران، آنها می توانند ملک را با نرخ بسیار ارزان تر از قیمت بازار خریداری کنند. از نظر قانونی، زمین کشاورزی نمی تواند برای اهداف مسکونی بدون تبدیل کاربری زمین به فروش برسد.

  بیشتر صاحبان زمین، زمین های خود را بدون ورود به آنچه که آنها از مشکلات قانونی برای تبدیل نامیده می شوند، می فروشند و زمین های خود را از طریق وکالت نامه عمومی می فروشند.

  محدودیت های قانونی دیگری نیز وجود دارد که صاحبان ملک را وادار می کند تا از طریق وکالت نامه عمومی به فروش بپردازند. در بیشتر طرح های مسکن دولتی که واحدها به صورت اجاره اختصاص داده میشوند، یک دوره های مشخص وجود دارد که قبل از آن فرد نمی تواند ملک را به طرف دیگری بفروشد.

  برای دور زدن این روند، چنین واحدهایی اغلب از طریق وکالت نامه عمومی منتقل می شوند، همچنین به عنوان وسیله ای برای سرمایه گذاری حساب شده با پول در املاک و مستغلات دیده می شود. در برخی موارد، اعضای یک خانواده از طریق وکالت نامه عمومی حق مالکیت را اعطا می کنند.

  در بسیاری از موارد، خریداران مسکن ساده لوح بدون فهم غیرقانونی بودن کشش، طعمه کلاهبرداری می شوند و در املاک سرمایه گذاری می کنند. با این حال اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید

  حکم دادگاه عالی

  در این دستورالعمل که “وکالت نامه ابزاری برای انتقال در رابطه با هرگونه حق، عنوان یا علاقه به اموال غیرمنقول نیست”، دادگاه عالی ارگان های شهرداری را به ثبت یا تغییر جهش املاک بر اساس این اسناد و مدارک راهنمایی نکرد.

  دادگاه عالی، اما عنوان کرده که معاملات واقعی انجام شده از طریق وکالت نامه عمومی معتبر خواهد بود. هیچ چیز مانع از این نمی شود که طرفین متضرر سند حمل و نقل را برای تکمیل عنوان خود ثبت کنند.

  معاملات مذکور همچنین ممکن است برای به دست آوردن عملکرد خاص یا دفاع از مالکیت تحت ماده 53A قانون انتقال اموال استفاده شود.  به دنبال این دستور، ایالت ها و کشورها ثبت املاک فروخته شده از طریق وکالت نامه عمومی را ممنوع کردند.

  پس از وضع ممنوعیت پنهانی ثبت چنین املاکی در سال 2012 ، دولت اجازه ثبت نام به نفع همسران، پسران، دختران، برادران، خواهران و هر فرد دیگر از بستگان یا افراد مورد اعتماد صاحبان ثبت را صادر کرد.

  به طور خلاصه، این قانون معتقد است که وکالت در رابطه با هرگونه حق، عنوان یا منافع در یک مال غیر منقول ابزاری برای انتقال نیست بلکه هرگونه معامله اصلی که از طریق وکالت نامه عمومی انجام می شود طبق قانون معتبر شناخته شده است.

  بسته به نوع اختیاراتی که به شما داده می شود می توانید خانه ای را بفروشید

  بسته به نوع اختیاراتی که به شما داده می شود می توانید خانه ای را بفروشید. وکالت نامه یا POA سندی قانونی است که می تواند به وکیل یا نماینده اختیارات گسترده ای برای رسیدگی به تصمیمات شخص دیگری از جمله فروش املاک و مستغلات را بدهد.

  به شخص اعطایی این اختیار مدیر اصلی گفته می شود و این تصمیم وی است که چه مقدار و چه اختیاری به نماینده بدهد. اقرارنامه فروش ملک در واقع مسئولیتی است که کسی نباید آن را به راحتی انجام دهد. با اطمینان از اینکه آنها به نفع مدیر اصلی کار می کنند ، با یک مراقبت بزرگ همراه است.

  مدارک و وظایف خاص اقرارنامه فروش ملک

  مدارک و وظایف خاص اقرارنامه فروش ملک
  مدارک و وظایف خاص اقرارنامه فروش ملک

  هنگامی که تصمیم گرفتید به وکالت نامه نیاز دارید، مهم است که اطمینان حاصل کنید که سند شما مدرک خاصی در مورد فروش خانه دارد. از آنجا که نماینده شما با بانک ها و متخصصان املاک و مستغلات معامله خواهد کرد، هر یک از آنها می خواهند مطمئن شوند که شما اختیار خود را به فرد اعطا کرده اید.

  اگر مطمئن نباشند که خواسته شماست، آنها نمی خواهند به شما در فروش ملک کمک کنند. بسیاری از بانک ها حداقل قیمت فروش ذکر شده در سند را می خواهند.

  این باعث آرامش خاطر موسسه مالی می شود که شما در تصمیم گیری خود فکر می کنید و حداقل هزینه ای را که برای فروش خانه خود دریافت خواهید کرد درک می کنید. بسته به محل زندگی شما، ایالت و کشورها شما ممکن است شرایط خاصی را نیز برای اطمینان از اینکه وکیل شما میتواند فروش خانه شما را انجام دهد، داشته باشد.

  همچنین باید فردی را انتخاب کنید که به او اعتماد دارید. این شخص مسئولیت امانت داری دارد که همیشه به نفع شما عمل کند. بنابراین اگر آنها هنگام دریافت پیشنهادهای بالاتر، خانه شما را با قیمت کمتری بفروشند، می توانید آنها را بابت تفاوت ملاقات دهید. این شخص همچنین نمی تواند ملک را به خودش بفروشد.

  انواع اختیارات

  انواع اختیارات
  انواع اختیارات

  اسناد وکالت می تواند بر اساس نوع آن، متفاوت باشد. در حالی که انواع مختلفی وجود دارد، چهار مورد برای فروش خانه وجود دارد.

  محدود

  این اسناد به طور خاص برای یک منظور تهیه می شوند. در این مورد، برای فروش یک خانه استفاده می شود. در بسیاری از مواقع، بانک ها به وکالت نامه محدودی احتیاج دارند بنابراین خیالشان از این که نماینده شما به نفع شما عمل می کند راحت می باشد.

  عمومی

  این اسناد به وکیل شما در واقع اختیارات عالی را برای انجام هر کاری می توانید انجام دهید. این شامل خرید و فروش اقلام، دسترسی به حساب های بانکی و حتی فروش املاک است. با این حال، بانکها به منظور فروش خاص یک خانه، به وکالت نامه محدودی نیاز دارند.

  با دوام

  صرف نظر از دلیل استفاده از چنین سندی، این نوع به شخص اجازه می دهد از تاریخ امضای سند از طریق هرگونه ناتوانی که ممکن است تجربه کنید، مانند یک بیماری جسمی یا روحی، از طرف شما اقدام کند.

  غیر بادوام

  با استفاده از این نوع سند، به محض عدم توانایی، نماینده شما قادر به انجام معاملات از طرف شما نیست. اگر این را پیش بینی می کنید، بهتر است گزینه دیگری را برای حرکت به جلو در فروش انتخاب کنید.

  هنگام تصمیم گیری برای استفاده از وکالت نامه و  اقرارنامه فروش ملک برای فروش خانه، مهم است که گزینه های موجود را درک کنید. فروش خانه شما مهم است و شما می خواهید تمام تلاش خود را انجام دهید تا مطمئن شوید که خانه بدون مشکل پیش می رود.

  فروش املاک از طریق وکالت قانونی و اقرارنامه فروش ملک

  فروش املاک از طریق وکالت قانونی و اقرارنامه فروش ملک
  فروش املاک از طریق وکالت قانونی و اقرارنامه فروش ملک

  از لحاظ تاریخی، املاک و مستغلات یکی از دارایی ترجیحی برای افراد بوده است. با گذشت زمان، روش های زیادی از جمله: اقرارنامه فروش ملک اختراع شد تا قانونی به نظر برسد، از جمله خرید و فروش ملک از طریق وکالت.  استفاده روزافزون از این روش همزمان با رشد بازار املاک و از دهه 1990 آغاز شد.

  متعاقباً دادگاه عالی كشور مجبور به شناخت موضوع شد و سرانجام در سال 2011 رأی مهم صادر كرد. دادگاه عالی ضمن بیان اینکه معاملات املاکی که از طریق وکالت نامه عمومی انجام می شود هیچ حرمت قانونی ندارد، حکم داد که فقط اسناد بیع ثبت شده هرگونه حق قانونی این معاملات را فراهم می کند.

  مفهوم POA تحت دو قانون مورد بحث قرار گرفته است – قانون وکالت، 1882 و قانون تمبر، 1899. این قوانین POA را به عنوان ابزاری که یک شخص مشخص را قادر می سازد از طرف شخص معامله گر عمل کند تعریف کرده است.

  اساساً، یک شخص به شخص دیگری حق قانونی می دهد که خود را به عنوان نماینده خود معرفی کند و از طرف او وظایف خاصی را انجام دهد. این ابزار معمولاً توسط سرخپوستان غیر مقیم استفاده می شود،

  زیرا ممکن است به دلیل مشاغل شخصی یا شغل شخصی وی، بازدید از کشور مبدا وی در یک زمان مشخص امکان پذیر نباشد. به دلیل سهولت موجود، POA برای افراد بسیار شلوغ مانند تجار و افرادی که نمی توانند کارهای مختلف شخصی و شغلی را انجام دهند نیز مفید است.

  انواع وکالت نامه ها و اقرارنامه فروش ملک

  انواع وکالت نامه ها و اقرارنامه فروش ملک
  انواع وکالت نامه ها و اقرارنامه فروش ملک

  در حالی که وکالت نامه عمومی  به نماینده اجازه می دهد از طرف شخص وظایف معمول خود را انجام دهد، یک وکالت نامه ویژه به منظور انجام کارهای خاص اعطا می شود.

  در حالی که مدیر عمومی اختیارات گسترده ای را به یک نماینده اعطا می کند ، SPA در مورد عمل خاصی صحبت می کند که نماینده می تواند از طرف مدیر اصلی انجام دهد. اگر کسی عامل خاصی را به شما عطا کند، آنها می توانند صورت حساب خود را ابزار، اجاره مجموعه های از طرف شما، مدیریت و اختلافات حل و فصل پرداخت، و یا انجام تمام کارهای مرتبط بانک را انجام دهند، در حالی که اقدام به عنوان نماینده خود امری است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

  فروش املاک

  فروش املاک
  فروش املاک

  یک خریدار قرار است در معامله حق تمبر و هزینه ثبت را بپردازد، در حالی که فروشنده باید مالیات سود سرمایه را پرداخت کند. همچنین، پس از ثبت سند فروش، اقرارنامه فروش ملک اطلاعات عمومی است و می تواند در هر زمان برای کشف معاملات بنامی مورد استفاده قرار گیرد.

  همچنین نگاه کنید به مالیات بر سود و سرمایه بلند مدت برای املاک که اغلب، با قصد تغییر کوتاه قانون و فرار از مالیات معاملات املاک، خریداران و فروشندگان برای انجام معامله فروش، یک طرح سه مرحله ای مفصل را وارد می کنند.

  ابتدا توافق نامه ای برای فروش ایجاد می شود (که با سند فروش اشتباه گرفته شود)، قوانین فروش را وضع می کند. به دنبال آن، فروشنده با ایجاد یک PoA غیرقابل فسخ، خریدار را به طور کامل متصدی مدیریت املاک می شود. به عنوان سومین و آخرین مرحله، فروشنده این امر را از طریق عامل دیگری به خریدار می دهد.

  جلوگیری از رویه دست و پاگیر در گرفتن مجوزها

  برای جلوگیری از رویه دست و پاگیر در گرفتن مجوزها و جلوگیری از پرداخت مقدار زیادی از قیمت به اداره به عنوان افزایش بدون درآمد، یک سیستم ترکیبی ایجاد شده است، به موجب آن دارنده آپارتمان، با دریافت توافق، مالکیت آپارتمان را به خریدار تحویل می دهد و سند زیر را اجرا می کند.

  این نوع انتقال مالکیت به طور فزاینده ای در میان افرادی که واحدهای قرعه کشی طرح های مختلف مسکن DDA به آنها اختصاص داده شده بود محبوب شد و سپس آنها را با قیمت گزاف به اشخاص علاقه مند فروخته شد.

  در یک حکم برجسته، دیوان عالی کشور، در حالی که حکم خود را در پرونده صادر کرده است، حکم داد که معاملات املاک انجام شده از طریق PoA اعتبار قانونی ندارند.

  وسیله انتقال در رابطه با هرگونه حق، عنوان یا بهره در یک اموال غیر منقول نیست

  یک اقرارنامه فروش ملک وسیله انتقال در رابطه با هرگونه حق، عنوان یا بهره در یک اموال غیر منقول نیست”، یک هیئت مدیره سه قاضی، به ریاست دادگستری، انتقال مال از طریق فروش ثبت شده به طور قانونی امکان پذیر است.

  در این حکم که پس از تفسیر مقررات مختلف قانون مربوط به فروش املاک صادر شد و به صورت گذشته نگر لازم الاجرا شد، گفته شد که این اعتبار بر اعتبار توافقنامه فروش و PoA های اجرا شده در معاملات واقعی تاثیری نخواهد داشت. دادگاه عالی مثال های مشخصی را برای جزئیات بیشتر در مورد پرونده های اصلی ذکر کرد.

  به عنوان مثال، یک شخص می تواند به همسر، پسر، دختر، برادر، خواهر یا یکی از اقوام خود PoA بدهد تا آمور وی را اداره کند یا سند حمل و نقل را اجرا کند.

  در حالی که اظهار داشت که ارگان های شهرداری نباید از درخواست های جهش برای املاکی استفاده کنند که از طریق معدل دست به دست می شوند، تصریح کرد که به دلیل صدور حکم، نباید سوابق موجود اخلال شود.

  پس از صدور رای SC، دولت در سال 2012 با بخشنامه ای ممنوعیت فروش املاک از طریق GPA ، وصیت نامه و توافق نامه فروش به صورت جمعی یا جداگانه را صادر کرد. که در این میان، اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید.

  SPA

  SPA یک وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک خاص است، که توسط شخصی برای انجام یک کار خاص توسط نماینده خود اجرا می شود. بسیاری از NRI ها از ابزاری به نام وکالت برای انجام معاملات مختلف حقوقی استفاده می کنند.

  حقایق مهم در مورد وکالت و اقرارنامه فروش ملک

  حقایق مهم در مورد وکالت و اقرارنامه فروش ملک
  حقایق مهم در مورد وکالت و اقرارنامه فروش ملک

  کاهش نرخ بهره و تضعیف آن، خرید املاک و مستغلات را به پیشنهادی جذاب برای سرمایه گذاران NRI تبدیل کرده است. اگرچه ممکن است زمان مناسبی برای یافتن ملک مناسب و مهر و موم معامله باشد، اما بیماری همه گیر ویروس کرونا ویران کردن NRI ها را برای انجام معامله دشوار خواهد کرد.

  استفاده از وکالت نامه

  حتی قبل از بحران COVID-19 ، مسافرت های مکرر به دلیل شغل، برنامه شلوغ و حتی مقرون به صرفه بودن، برای بسیاری از NRI ها گزینه ای نبود. در نتیجه، اکثریت آنها از ابزار وکالت برای انجام مشاغل مختلف در کشور مبدا خود استفاده کردند. بر اساس این ترتیب قانونی، می توان هر کسی را به نمایندگی از وی واگذار کرد تا از طرف آنها تجارت خاصی انجام دهد.

  حتی اگر NRI بتواند برای خرید بازگردد، در برخی موارد مجبورند برای اهداف مدیریت دارایی، یک نماینده قانونی استخدام کنند. با استفاده از ابزار PoA، یک NRI می تواند مشاغل مختلف مربوط به املاک و مستغلات را انجام دهد، از جمله فروش، خرید، اجاره، اجاره، رهن، مدیریت اختلاف و غیره.

  همچنین اگر املاک به طور مشترک در اختیار شما باشد، ممکن است برای همه مالکان مشترک ارائه کار و انجام معامله دشوار باشد. با اعطای PoA به یک نفر، مالکان مشترک می توانند از پس هر مشکلی برآیند.

  سایر موارد در وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک

  سایر موارد در وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک
  سایر موارد در وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک

  سه نوع PoA و اقرارنامه فروش ملک وجود دارد: وکالت نامه عمومی، وکالت نامه ویژه و وکالت نامه با دوام.  طبق اقرارنامه عمومی، به نماینده شما حقوق كلی تعلق می گیرد تا از طرف شما تصمیم بگیرد، در حالی كه SPA برای انجام مشاغل خاص اعطا می شود. از طرف دیگر، DPA برای کل عمر مجری معتبر است.

  همچنین، در حالی که SPA به محض انجام وظیفه اعتبار قانونی خود را از دست می دهد، می توان این امر را هر زمان که بخواهد توسط مجری لغو شود.

  پیش نویس مطالب مربوط به PoA را می توانید به تنهایی تهیه کنید، اما استخدام یک کارشناس حقوقی با تخصص در فروش یا خرید املاک مربوط به NRI ترجیح داده می شود.

  صرف نظر از اینکه چه کسی این کار را انجام می دهد، حتماً این جزئیات را در پیش نویس وارد کنید:

  مشخصات شما: نام، سن، آدرس خارج از کشور، آدرس و شغل.

  امضای شما: مدیر اصلی باید در هر صفحه پیش نویس PoA امضا کند.

  مشخصات نماینده شما: نام، سن، آدرس و شغل

  هدف: هدف خاصی را که PoA ایجاد میشود بیان کنید.

  دوره اعتبار: زمان لازم الاجرا شدن POA و خاتمه یافتن آن.

  برای ارائه اعتبار قانونی، اکنون باید پیش نویس توسط مقامات محلی تأیید شود. همچنین اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید.

  اجرای وکالت نامه و اقرارنامه

  بسته به در دسترس بودن، می توانید PoA را در کشور محل اقامت فعلی خود اجرا کنید.

  مرحله 1: پیش نویس POA را روی کاغذ تمبر غیر قضایی تهیه کنید.

  مرحله 2: به همراه نماینده قانونی و دو شاهد از دفتر ثبت احوال در منطقه مورد نظر بازدید کنید. هر یک از طرفین باید مدارک و عکس های خود را به همراه داشته باشد.

  مرحله 3: دفتر ثبت احوال، سند PoA ، عکس ها و اثر انگشت های هر یک از طرفین را به همراه سایر مقالات و حق تمبر برای ثبت PoA جمع می کند.

  مرحله 4: POA ثبت شده می تواند در تاریخ سررسید جمع آوری شود. این ممکن است به طور معمول یک هفته طول بکشد. در اینجا توجه داشته باشید که قانون ثبت، 1908، ثبت PoA را اجباری نمی کند. با این حال، دیوان عالی کشور، در سال 2011 ، حکم داد که ثبت PoA اگر برای فروش یک ملک اجرا شود، اجباری است. در صورتی که در کشور دیگری باشید که در آن اقامت داشته باشید، می توانید PoA را از طریق سفارت کشور خود در آن کشور قانونی کنید. دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

  Apostillisation :

  طبق مفاد کنوانسیون لاهه، 1961، پیش نویس PoA باید توسط مقامات محلی در کشوری که در حال حاضر در آن زندگی می کنید تأیید شود تا اصالت قانونی به آن بدهد. این روند که به عنوان آپوستیلاسیون شناخته می شود، همچنین اطمینان حاصل می کند که هیچ چیزی که در پیش نویس نوشته شده در تضاد با قوانین محلی نیست.

  آپوستیل، همچنین به عنوان فوق قانونی شناخته می شود، یک گواهی حقوقی است که امضای یا مهر شخصی را که سند را تایید کرده است تأیید می کند. این سند همچنین باید مطابق با قوانین باشد. همچنین برای تکمیل پیش فروش باید شهریه تمبر نیز پرداخت شود.

  قانونی کردن اقرارنامه فروش ملک:

  در این فرایند، شخص باید سند محضری را از طرف قاضی محلی یا چنین مرجعی دریافت کند و سپس امضای آن قاضی را مجاز کند. این مهم است، زیرا دفتر اسناد رسمی فقط پس از تایید اعتبار توسط یک افسر مجاز اعتبار قانونی پیدا می کند. این امر در بخش 3 قانون افسران دیپلماتیک و کنسولی در سال 1948 تجویز شده است. این PoA باید ظرف سه ماه پس از اجرای آن با مهر و ثبت شود.

  همانطور که و وقتی مجری فکر می کند که باید PoA را لغو کند ، برای انجام آن کار باید روند قانونی را دنبال کرد. به عنوان مثال، اگر PoA در دفتر ثبت نام فرعی ثبت شده باشد، باید از آنجا لغو شود.

  قبل از لغو PoA، مجری باید همه طرف های مربوطه را مطلع کرده و لغو را طبق شرایط و ضوابط مشخص شده در سند انجام دهد. این اطلاعات بسته به اندازه دارایی و تأثیر تصمیم گیری نیز باید در رسانه های محلی منتشر شود. همچنین اطلاعیه ای در این زمینه باید برای اهداف اطلاعاتی در محوطه مذکور ارسال شود.

  حقایق مهم در مورد اقرارنامه فروش ملک

  حقایق مهم در مورد اقرارنامه فروش ملک
  حقایق مهم در مورد اقرارنامه فروش ملک

  برای اجرای PoA باید از نظر ذهنی پایدار باشید.

  PoA محضری اعتبار قانونی به عنوان PoA ثبت شده ندارد.

  PoA اعتبار خود را پس از مرگ از دست می دهد.

  PoA اجرا شده در خارج از کشور باید دارای اعتبار قانونی ثبت شده باشد.

  هرگونه خطا در پیش نویس آن را فاقد اعتبار می کند.

  شما نمی توانید مالکیت ملک را از طریق PoA منتقل کنید.

  شما باید در پیش نویس PoA یک آدرس در کشور محل اقامت فعلی خود ارائه دهید.

  هرگونه سوء استفاده از PoA توسط وکیل ممكن است شما را دچار مشكل كند.

  NRI ها می توانند از وکیل خود بخواهند كه از طرف وی پرداخت را بپذیرد. با این وجود وکیل نمی تواند مبلغ پرداختی را در حساب خود دریافت كند.

  نوشتن وکالت نامه املاک و مستغلات

  وکالت در املاک و مستغلات واگذاری مسئولیت محدود یا تمام مسئولیت املاک توسط مالک آن است. این امر معمول است وقتی که صاحب یک ملک تصمیم می گیرد وکیل خود را برای رسیدگی به تعطیلی املاک انتخاب کند، اگرچه ممکن است برای هر موقعیتی که شخص دیگری اختیار دارد “پا در جای مالک بگذارد” و از طرف او اقدام کند، استفاده شود. مثال استفاده:

  صاحب یک مجموعه آپارتمانی وکالت املاک و مستغلات را به پسرشان می دهد. پسر حق عقد قرارداد اجاره، بیرون راندن مستاجر و انجام امور نگهداری از املاک را خواهد داشت. اگرچه، کلیه اجاره های دریافتی باید به مالک برسد مگر اینکه توافق جداگانه ای انجام شود.

  نحوه اخذ وکالت در املاک و مستغلات

  نحوه اخذ وکالت در املاک و مستغلات
  نحوه اخذ وکالت در املاک و مستغلات

  گرفتن وکالت و تنظیم  اقرارنامه فروش ملک برای املاک و مستغلات به موارد زیر نیاز دارد :

  مالک اصلی ملکی که به روشنی فکر می کند، به هیچ وجه ناتوان نیست.

  نماینده (“وکیل مدافع”) که ممکن است هر کسی باشد که مدیر اصلی انتخاب کند.

  نماینده دوم در صورتی که نماینده اصلی در دسترس نباشد.

  املاک و مستغلات وکالتنامه سند

  دفتر اسناد رسمی

  و یا دو شاهد .

  پس از اینکه موارد فوق الذکر در دسترس قرار گرفتند، مدیر اصلی می تواند اختیارات خود را به شخص دیگری در مورد دارایی خود بدهد.

  مراحل ذکر شده در اقرارنامه فروش ملک

  مراحل ذکر شده در اقرارنامه فروش ملک
  مراحل ذکر شده در اقرارنامه فروش ملک

  مرحله 1 – دارایی

  ملک باید به طور دقیق در سند شرح داده شود. بنابراین، شرح قانونی که آدرس پستی نیست باید در این توافقنامه وارد شود. توصیف حقوقی به عنوان

  شماره شناسنامه بسته

  نقشه مالیات

  شماره کتاب و صفحه

  این را می توان در شهر محلی یا شهرستان شما پیدا کرد. اگر در آنجا واقع نشده باشد، مالک می تواند در دفتر ثبت اسناد محلی خود جستجو کند و شماره کتاب و صفحه املاک خود را پیدا کند.

  مرحله 2 – انتخاب عامل

  مرحله 2 - انتخاب عامل
  مرحله 2 – انتخاب عامل

  نماینده انتخاب شده باید فردی باشد که مدیر اصلی احساس کند با هر احساسی در خود به خصوص به هنگام کنترل نهایی اعتماد دارد. اگر مدیر اصلی دارای وصیت نامه آخر باشد، توصیه می شود نماینده ذینفع اصلی وصیت باشد. بنابراین، اگر نماینده مال را به باد دهد، هیچ مسئولیتی در قبال سایر اعضای املاک وجود ندارد.

  مرحله 3 – تصمیم گیری درباره قدرت ها

  مرحله 3 - تصمیم گیری درباره قدرت ها
  مرحله 3 – تصمیم گیری درباره قدرت ها

  وجود دارد سه  قدرت های اصلی بر سر مالکیت است که می تواند به عامل زیر برگردد:

  فروش

  مدیریت

  بهره

  اگر محدودیت خاصی وجود داشته باشد، می تواند به فرم اضافه شود. در بیشتر موارد، وکالت نامه املاک و مستغلات با دوام نیست، به این معنی که اگر مدیر اصلی از نظر ذهنی ناتوان شود، فسخ نمی شود. اگر مدیر اصلی به دنبال داشتن این گزینه است، اگرچه در بیشتر ایالات لازم نیست، فرم وکالت نامه با دوام تکمیل شود.

  مرحله 4 – نوشتن وکالت نامه

  مرحله 4 - نوشتن وکالت نامه
  مرحله 4 – نوشتن وکالت نامه

  هنگام نوشتن وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک، بررسی قوانین ایالتی مهم است تا اطمینان حاصل شود که همه کدها و قوانین رعایت می شوند.

  به عنوان مثال، برخی از ایالت ها حداکثر محدودیت زمانی را در اسناد وکالت در املاک و مستغلات دارند در حالی که برخی دیگر تنها اجازه می دهند که مقررات با دوام در فرم قانونی آنها لحاظ شود.

  بنابراین، بررسی کلیه قوانین و مقررات مربوط به ملک مهم است. در همین راستا اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید.

  مرحله 5 – امضای فرم

  بسته به ایالت، موارد خاص امضا وجود دارد که شامل مدیر اصلی و نماینده در مقابل دو شاهد و یا یک سردفتر است.

  وکالت نامه ویژه فروش املاک

  وکالت نامه ویژه فروش املاک
  وکالت نامه ویژه فروش املاک

  فروش ملک غالباً فرآیندی دست و پا گیر است. این شامل تعدادی از فعالیت ها از به روزرسانی کلیه اسناد مربوط به املاک، یافتن خریدار، تهیه پیش نویس توافقنامه برای فروش، اجرای سند فروش و سپس اقدام به ثبت است.

  در صورتي كه مالك ثبت شده املاك در خارج از شهر باشد يا به دليل هرگونه عارضه ديگري كه به ناتواني جسمي و پيري محدود نمي شود، مشكلات پيچيده تر مي شود. وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک ویژه برای اکثر فروشندگان احتمالی که مطمئناً در شرکت در اجرای و ثبت سند فروش مشکلی دارند ، گزینه محبوب است.

  این حق انتخاب نسبت به حقایق باریک تری است که به وکیل نسبت به وکالت نامه عمومی داده می شود. “وکالت نامه” سندی قانونی است که منجر به اعطای مجوز از یک شخص به شخص دیگر می شود.

  بنابراین مجوز به دست آمده، شخص دریافت کننده را قادر می سازد تا از کسی که آن را در مراحل قانونی اعطا میکند ، نمایندگی کند. یک وکالت نامه ویژه مجموعه ای از حقوق محدود را به شخصی که “وکیل” نامیده می شود اعطا می کند تا از طرف “رئیس اصلی” برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام کند. در حالی که یک وکالتنامه عمومی طیف وسیعی از حقوق را به وکیل اعطا می کند.

  وکالت نامه ویژه برای فروش املاک

  همانطور که از عنوان آن پیداست، وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک ویژه فروش املاک سندی است که شخص را قادر می سازد ملکی را از طرف شخص دیگری بفروشد. تمام حقوق موجود برای شخص به صراحت در سند محدود شده است. بنابراین سند باید با دقت تنظیم شود. حقوق معمولاً حول سند فروش و ثبت همان است. حقوق مربوط به دریافت قبض املاک نیز به طور کامل همراه با تشریفات مالیات برای تکمیل مشخص شده است.

  موارد قابل بررسی در وکالت نامه ویژه فروش املاک

  موارد قابل بررسی در وکالت نامه ویژه فروش املاک
  موارد قابل بررسی در وکالت نامه ویژه فروش املاک

  هرگونه وکالت نامه، از جمله وکالت نامه عمومی، با تصدیق مختصر مالکیت و شرح ملک و اعلام قصد فروش آن آغاز می شود. سپس باید دلیل اجرای وکالت نامه روشن و جزئیات ناتوانی در آن به تفصیل ذکر شود.

  ممکن است مدیر اصلی در خارج از کشور یا در شهر دیگری اقامت داشته باشد. همچنین ممکن است به دلیل ناتوانی جسمی یا پیری باشد. خانه دار بودن مدیر اصلی نیز می تواند دلیل موجهی برای اجرای وکالت نامه باشد.

  شرح هویت اصلی و وکیل با جزئیات همراه با آدرس فعلی آنها آورده شده است. مهمترین بند شرط انتصاب است که اعتبار انتصاب طرف دوم را به عنوان وکیل واقعی و قانونی رئیس اصلی اعتبار می دهد. شرح دقیق وظایفی که باید توسط وکیل انجام شود، پس از آن ذکر شده است. آنها ممکن است شامل

  مذاکره، فروش و اجرای سند بیع و فرم ها و اوراق لازم در رابطه با اجرای بیع ملک باشد.

  اعلام ارزش دارایی

  اعلام ارزش دارایی نزد ثبت کننده فرعی برای اهداف ثبت سند فروش.

  رسید دیه قابل پرداخت توسط خریدار تحت سند بیع و قبض رسید معتبر فروش به خریدار.

  اجرای هر سند دیگری که به موجب قانون در صورت نیاز به سند فروش باشد.

  تسهیل تصرف رسمی در مال مذکور به خریدار با واگذاری تصرف خالی در ملک.

  تهیه حساب های مبلغ قابل پرداخت و قابل دریافت در ملک و تعدیل این قبض ها و پرداخت به مبلغ قابل پرداخت توسط خریدار.

  حضور در پیش ثبت احوال منطقه و ارائه سند فروش برای ثبت، اعتراف به اجرای سند و انجام هر عملی که ممکن است برای ثبت سند مذکور لازم باشد ، پس گرفتن آن پس از ثبت منظم، امضا و تحویل رسید مناسب برای همان.

  وجود اقرارنامه فروش ملک

  وجود اقرارنامه فروش ملک
  وجود اقرارنامه فروش ملک

  یک وکالت نامه ویژه برای فروش املاک قابل تهیه و چاپ بر روی یک کاغذ ساده است زیرا یک سند قابل ثبت اجباری تحت قانون ثبت کشور است. بنابراین، حق تمبر باید در قالب تجویز شده جمع شده و روی کاغذ حک شود.

  در حالی که ثبت نام مشابه قبل از ثبت کننده مربوطه انجام می شود. اگر وکالت نامه در یک کشور خارجی ایجاد می شود، لازم است که آن را بر روی یک کاغذ ساده چاپ کرده و به سفارت یا کنسولگری مناسب در آن کشور خاص ببریم تا قبل از ارسال به وکالت که توسط مقامات رسمی تصویب می شود، سند ثبت شده را دریافت کنید. سپس وکیل می تواند با ایجاد قرارداد فروش و سپس متعاقباً سند بیع همراه با ثبت همان اقدام كند.

  مبلغ پرداختی یا پرداختی را می توان از طرف اصلی دریافت کرد و پس از انجام مسئولیت های مالیاتی به وی منتقل کرد. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که یک فرد معتمد را به عنوان وکیل خود معرفی کنید و ما بقیه موارد را مراقبت خواهیم کرد. حقوق اعطا شده در این سند باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا از نگرانی خلاص شوید.

  اگر قصد فروش فقط یک ملک خاص باشد، بهترین سند برای هدف شما وکالت نامه ویژه برای فروش املاک است. که در اینجا اگر به دنبال بهترین وکیل در این حوزه هستید، با مشاوران سایت تهران لو تماس بگیرید.

  وکالت نامه برای املاک

  وکالت نامه برای املاک
  وکالت نامه برای املاک

  وکالت نامه برای مالکیت سندی مکتوب است که در آن اگر قادر به تصمیم گیری در مورد مالکیت و دارایی خود نیستید ، به کسی اختیار تصمیم گیری در مورد دارایی و امور مالی خود را می دهید.

  به عنوان مثال، وکیل شما در امور ملک می تواند مسئول رسیدگی به امور بانکی، مدیریت سرمایه گذاری ها، اداره مشاغل شما ، خرید و فروش املاك و مستغلات از طرف شما یا پرداخت قبض های ماهانه شما باشد. تنها کاری که نمی توانید یک وکیل برای این کار تعیین کنید این است که وصیت نامه خود را بنویسید.

  اگرچه شخصی را که به شما این قدرت را می دهید “وکیل” شما می نامند، به این معنی نیست که وی وکیل شما است. در اکثر مواقع، وکیل شما همسر، یکی از اقوام یا یک دوست صمیمی شما است. انواع کارهایی که وکیل شما می تواند انجام دهد کاملاً بستگی به میزان قدرت شما در اختیار آنها دارد.

  شما می توانید یک وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک عمومی برای املاک ارائه دهید

  شما می توانید یک وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک عمومی برای املاک ارائه دهید که تمام دارایی و امور مالی شما را پوشش دهد.

  یا می توانید یک وکالت نامه خاص تری برای املاک بدهید که به وکیل اجازه می دهد فقط برخی از امور شما را اداره کند. به عنوان مثال، شما حتی می توانید وکالت نامه را به یک معامله املاک و مستغلات محدود کنید در حالی که خارج از کشور هستید.

  شما باید آنچه را که به وکیل خود اجازه می دهید انجام دهد و هنگامی که به آنها اجازه می دهید این کار را به روشنی مشخص کنید. به عنوان مثال، در صورت عدم توانایی در مراقبت از برخی موارد با افزایش سن، افراد تمایل به تهیه وکالتنامه دارند.

  اگر می خواهید وکالتنامه شما در آینده یا بر اساس یک اتفاق خاص، لازم الاجرا شود

  اگر فقط می خواهید وکالتنامه شما در آینده یا بر اساس یک اتفاق خاص، لازم الاجرا شود، باید این را به روشنی بیان کنید. اگر به هیچ وجه وکالت خود را محدود نکنید، تا زمان مرگ شما همچنان ادامه دارد.

  در حقیقت، شما ممکن است اغلب بشنوید که یک وکالت نامه به عنوان وکالت نامه ادامه دار در مورد املاک خوانده می شود. این به این معنی است که وکالت نیز همچنان تأثیرگذار است حتی اگر از نظر ذهنی ناتوان باشید. اگر یک وکالت نامه قدیمی دارید، باید با یک وکیل مشورت کنید تا در صورت ناتوانی ذهنی شما تاثیر داشته باشد.

  قوانین مشخصی در مورد اینکه چه کسی می تواند وکالت نامه و اقرارنامه فروش ملک مالکیت بدهد و چه کسی می تواند به عنوان وکالت منصوب شود وجود دارد.

  برای دادن وکالت نامه در مورد املاک ، باید:

  18 سال یا بیشتر باشد

  توانایی ذهنی داشته باشید

  از ملک خود و ارزش کلی آن آگاه باشید

  معنی انتصاب وکیل را بفهمید

  بدانید که چه اختیاراتی به وکالتان می دهید

  نتیجه گیری:

  شما باید این احتمال را درک کنید که وکیل می تواند از قدرتی که به آنها می دهید سوء استفاده کند. وکیل شما باید شخصی باشد كه 18 سال به بالا داشته باشد و از نظر ذهنی توانایی لازم را داشته باشد.

  اگرچه ممکن است بهترین انتخاب فردی باشد که در زمینه مسائل مالی آگاهی داشته باشد، مهمتر از همه، شما باید شخصی را انتخاب کنید که به خوبی او را می شناسید و به او اعتماد دارید. شما می توانید بیش از یک وکیل تعیین کنید

  و همچنین می توانید یک وکیل جایگزین نامگذاری کنید که اگر وکیل اصلی به دلایلی قادر به اقدام نبود وارد عمل شود. اگر از انتخاب یکی از اعضای خانواده یا دوستانتان به عنوان وکیل خود راحت نیستید، ممکن است بخواهید یک شرکت اعتماد را به عنوان وکیل خود برای امور مالی انتخاب کنید. اغلب افراد شرکت های مورد اعتماد را به دلیل حرفه ای و بی طرف بودن انتخاب می کنند.

  الزامات وکالت نامه معتبر املاک

  الزامات وکالت نامه معتبر املاک
  الزامات وکالت نامه معتبر املاک

  برای قانونی بودن، وکالتنامه و اقرارنامه فروش ملک باید کتبی باشد و توسط شما و دو شاهد امضا شود. هنگام امضای وکالتنامه، هر دو شاهد باید حضور داشته باشند.

  افرادی که قانون اجازه شهادت آنها را نمی دهد عبارتند از: فردی که شما منصوب می کنید، شریک، همسر یا شریک زندگی خود، فرزندتان یا هر فرد زیر 18 سال.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هشدار: کلیه محتوای درج شده در این وب سایت جنبه اطلاع رسانی داشته و ممکن است برخی مطالب به روز یا الزاما صحیح نباشند.

  مطالب محبوب سایت

  مطالب مرتبط

  وکیل ثبتی تبریز

  وکیل ثبتی تبریز

  موضوع بحث این مقاله، وکیل ثبتی تبریز می باشد. لطفا تا انتهای این مبحث حقوقی کاربردی همراه ما بمانید. وکیل ثبتی یکی از انواع وکالت

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  با ما همراه شوید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه آزادی مشروط آشنا شوید. یکی از مواردی که در مورد پرونده های در رابطه با