نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟ نام و شماره تماستون رو وارد کنید تا کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان با شما تماس بگیرن وبهتون مشاوره بدن!

  نام و نام خانوادگی


  شماره تماس

  امروز با موضوع عدم احراز سوء نیت در خدمت شما هستیم.

  سوء نیت یا قصد مجرمانه یکی از بحث های رایج در و مطرح در حقوق جزا می باشد که در واقع به معنای قصد انجام یا عدم انجام فعلی است که مخالف با اوامر و نواهی قانون گذار می باشد.

  به این ترتیب در پرونده های مختلف قضایی عدم احراز سوء نیت به معنای عدم اثبات این مسئله است که یک فرد با داشتن سوء نیت یک فعل مغایر با قوانین را انجام داده است.

  در این مطلب قصد داریم به بررسی مسئله ی عدم احراز سوء نیت و همچنین بررسی انواع سوء نیت بپردازیم. سایت تهران لو بهترین سایت کشور برای پیدا کردن وکیلان با تجربه و حرفه ای برای انواع پرونده های قضایی شما می باشد.

  در ادامه به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد:

  سوء نیت چیست؟

  سوء نیت در جرایم عمدی

  انواع سوء نیت

  عنصر معنوی چیست؟

  احراز سوء نیت به چه صورت است؟

  ساختار عنصر معنوی جرم عمدی به چه صورت است؟

  اراده چیست؟

  آگاهی چیست؟

  ملاک تشخیص جرائم عمدی از جرائم غیر عمدی چیست؟

  در حقوق جزا انگیزه به چه معنی می باشد؟

  انگیره در حقوق چزا چه نقشی دارد؟

  تقارن زمانی عنصر مادی و عنصر معنوی به چه صورت است؟

   

  سوء نیت چیست؟

  سوء نیت چیست؟
  سوء نیت چیست؟

  برای اینکه یک عنوان مجرمانه به واسطه ی انجام یا عدم انجام عملی به یک فرد داده شود و به عبارت دیگر این عنوان مجرمانه در باره ی یک فرد صدق بکند، علاوه بر عنصر مادی و قانونی جرم به عنصر معنوی آن نیز نیاز می باشد.

  دلیل این مسئله این می باشد که در صورتی که یک فرد قصد و نیت واقعی برای انجام یا ترک فعلی را نداشته باشد، بودن آن منتفی خواهد شد. قانون گذار به دلیل فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی حتی در جرائم مادی صرف نیز، عنصر معنوی را در نظر گرفته است.

  تا زمانی که اراده ی انجام یک فعل وجود نداشته باشد، جرم واقع نمی شود

  به عبارت دیگر باید گفت که تا زمانی که اراده ی انجام یک فعل وجود نداشته باشد، جرم واقع نمی شود. به همین دلیل اراده ی فرد در تمامی جرائمی مانند جرائم عمدی، غیر عمدی، و حتی در جرائم اخلاقی نیز تأثیر گذار بوده و نکته ی مهم و قابل بحث در این مورد این است که میزان تسلط فرد در عنصر روانی بر روی عنصر مادی تا چه اندازه بوده است.

  در صورتی که دادگاه و قاضی تشخیص دهد که اراده و قصد فرد بر انجام فعل بوده، قصد مجرمانه و سوء نیت به حساب آمده و در صورتی که اراده ی فرد تنها به انجام صرف عمل تعلق گرفته و نتیجه ی فعل مقصود فرد نبوده باشد، عدم احراز سوء نیت شده و به عبارت دیگر خطای کیفری خواهد شد.

  تعریف سوء نیت

  به عبارت دیگر می توان سوء نیت را به این صورت تعریف کرد که “خواستن و قصد فعل یا ترک این فعل است که در تضاد و مخالفت با اوامر و نواهی قانون گذار باشد و نیت فرد از نتیجه ی فعل مقصود باشد.” به طور مثال به یک فرد مال یا جنسی داده شود که از راه سرقت و دزدی تأمین شده باشند و خود فرد نیز از این قضیه با خبر باشد، در این صورت فرد گناهکار شناخته می شود.

  در قوانین قضایی سوء نیت، سوء قصد و اراده را در موارد مختلف به یک معنی به کار گرفته می شوند اما نکته ی قابل توجه این است که قانون گذار در موارد قانونی تعریف خاصی از سوء نیت بیان نکرده ولی در موارد مختلفی با تعابیر متنوعی مانند سوء نیت عام، سوء نیت خاص، عمد و قصد از آن نام برده شده است.

  سوء نیت در جرایم عمدی

  سوء نیت در جرایم عمدی
  سوء نیت در جرایم عمدی

  در حقوق قضایی قصد مجرمانه به عنوان میل و خواسته ی قطعی به انجام یا ترک عملی گفته می شود که قانون آن را نهی کرده باشد و تصور سوء نیت در جرائم عمدی در موارد مختلفی از قوانین مجازات قصد مجرمانه شمول پیدا می کند. به همین دلیل در جرائم عمدی سوء نیت ثابت شده و در جرائم غیر عمدی سوء نیت و سوء قصد قابل تصور نمی باشد و فرد با عدم احراز سوء نیت مواجه خواهد شد.

  اگر در پرونده های قضایی خود دچار مشکلی شده اید و برای ترک یا انجام فعل نهی شده توسط قانون سوء نیت نداشته اید می توانید با گرفتن وکیل حرفه ای از خود دفاع کرده و رای عدم احراز سوء نیت را کسب کنید.

  سایت تهران لو بهترین سایت برای پیدا کردن وکیل های حرفه ای و با تجربه می باشد که می توانید برای انواع پرونده های قضایی خود از سایت تهران لو برای پیدا کردن وکیل استفاده کنید.

  انواع سوء نیت

  انواع سوء نیت
  انواع سوء نیت

  همانطور که اشاره کردیم سوء نیت یا قصد مجرمانه به معنی اراده و قصد برای انجام یا ترک فعلی می باشد که توسط قانون نهی شده و فرد از نتیجه ی عمل خود مطلع باشد. اما سوء نیت انواعی داشته و دارای درجاتی می باشد. در ادامه ی مطلب شما را با انواع سوء نیت آشنا می کنیم و پس از آن سوء نیت را در انواع جرائم قضایی برای شما مثال می زنیم.

  قصد یا سوء نیت عام

  قصد یا سوء نیت عام عبارت است از اراده و قصد آگاه یک فرد در انجام یک عمل که جرم محسوب می شود.

  قصد یا سوء نیت خاص

  قصد یا سوء نیت خاص عبارت است از اراده و قصد آگاه یک فرد نسبت به مال موضوع جرم یا شخصی که از وقوع جرم دجار ضرر و خسارت شده است. به عبارت دیگر گاهی جرایم مطلق نبوده و به نتیجه ی آن مقید می باشند.

  به طور مثال در جرائمی مانند ضرب و شتم، زدن ضربه سوء نیت خاص می باشد اما در جرائمی مانند قتل، قاتل علاوه بر قصد و اراده برای زدن ضربه ، باید قصد و ارده ی سلب حیات از مقتول را نیز داشته باشد تا سوء نیت به حساب بیاید.

  در ادامه ی مطلب به مثال هایی در باره ی سوء نیت و عدم احراز سوء نیت در جرائم مختلف می پردازیم. البته نکته ی قابل توجه این است که در برخی از جرائم نیازی به وجود سوء نیت خاص نیست بلکه سوء نیت عام برای تحقق جرم مرکتب شده کفایت می کند.

  به عنوان مثال می توان به این ماده ی قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که هر گونه اقدام برای خارج کردن اشیاء و وسایل خارجی مربوط به غیر با هر نیتی باشد جرم محسوب می شود.

  سوء نیت جازم

  سوء نیت جازم به حالتی اطلاق می شود که به طور یقین احراز شود جرم مطلوب عامل بوده است. به طور مثال سوء نیت جازم در ارتکاب به قتل عمد و کلاهبرداری.

  سوء نیت احتمالی

  سوء نیت احتمالی به حالتی اطلاق می شود که در آن فرد مجرم عملی را که مرکتب شده را پیش بینی می کرده اما این عمل را نمی خواسته و قصد انجام آن را نداشته. برای سوء نیت احتمالی می توان ارتکاب قتل غیر عمد در تخلفات رانندگی را نام برد.

  سوء نیت معین و سوء نیت نامعین

  در صورتی که ارتکاب جرم توسط فرد نسبت به شخص یا شیء معینی واقع شود، سوء نیت معین محسوب شده و در غیر این صورت سوء نیت نامعین به شمار می رود. به عبارت دیگر در صورتی که جرم نسبت به شخص یا شیء دیگری غیر از آن چیزی که مطلوب فرد عامل بوده واقع شود سوء نیت نا معین به شمار می رود.

  به عنوان مثال می توانیم یک قتل را مثال بزنیم که در آن شخص قاتل تصمیم کشتن یک یا چند نفر معین از یک جمع معین را داشته باشد، بر اساس قانون مجازات اسلامی سوء نیت معین به حساب می آید. اما در مواردی دیگر به طور مثال در بمب گذاری در یک مکان عمومی سوء نیت نامعین به شمار می رود.

  سوء نیت ساده و مشدده

  در جرائمی که ارتکاب به جرم با داشتن نقشه و طرح و فکر قبلی صورت گرفته باشد، سوء نیت مشدده یا با سبق تصمیم به شمار می رود و در غیر این صورت سوء نیت ساده به حساب می آید.

  به طور مثال می توان یک سرقت مسلحانه را نام برد که در آن جمعی از افراد با سوء نیت قبلی و طرح و نقشه ی قبلی جرم را انجام داده و باعث آزار سایر افراد می شوند. اما در سرقت های تعریزی سوء نیت ساده به شمار می رود.

  عنصر معنوی چیست؟

  عنصر معنوی چیست؟
  عنصر معنوی چیست؟

  بر اساس قانون مجازات اسلامی باید اشاره کرد که انجام یا ترک هر فعلی که در قوانین برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم به شمار می رود. اما در قوانین عوامل جرم بیان نشده ولی به طور آشکار و صریح در مورد انسان بحث شده است.

  نکته ی قابل توجه این است که با مطالعه ی تاریخ در می یابیم که در گذشته موجودات به غیر از انسان نیز مجازات می شده اند اما با تکامل دانش بشر، انسان به عنوان مظهر شعور شناخه شد و پس ازآن فقط انسان را مجازات می کردند. نکته ی قابل توجه این است که هم انسان و هم حیوانات می توانند مرتکب جرم شوند اما چرا فقط انسان مجازات می شود.

  دلیل این امر این است که انسان علاوه برعنصر مادی، به عنصر معنوی نیز برای ارتکاب به جرم نیاز دارد. به این ترتیب جرم به صرف انجام یک عمل و وقوع نتیجه قابل اطلاق نمی باشد و برای اینکه به عنوان جرم اثبات شود، باید عنصر معنوی آن نیز احراز شود. در غیر این صورت فرد با عدم احراز سوء نیت مواجه می شود.

  احراز سوء نیت به چه صورت است؟

  احراز سوء نیت به چه صورت است؟
  احراز سوء نیت به چه صورت است؟

  اما با توجه به اینکه گفتیم عنصر معنوی و روانی جزو ارکان اصلی ارتکاب به جرم می باشد و همچنین این عنصر قابل روئیت نمی باشد. بنابراین این سوال پیش می آید که باوجود تمامی این مسائل شیوه ی احراز سوء نیت و عنصر معنوی چگونه است.

  اما در پاسخ به این سوال باید عنوان کنیم که علم حقوق وسیله ای را برای تفتیش ذهنی شخص مجرم در اختیار ندارد، بنابراین تنها وسیله ای که در اختیار است، چگونگی رفتار شخص می باشد که از روی آن به وجود یاعدم وجود عنصر معنوی و در نهایت نوع عنصر معنوی پی برده می شود.

  عدم احراز سوء نیت و یا احراز سوء نیت و عنصر معنوی تنها از طریق مطالعه و بررسی رفتار مرتکب میسر می شود

  به این ترتیب عدم احراز سوء نیت و یا احراز سوء نیت و عنصر معنوی تنها از طریق مطالعه و بررسی رفتار مرتکب میسر می شود. اما گاهی شخص اقرار فرد مجرم به ارتکاب جرم باطل بوده و باید از روی رفتار فرد متوجه صحیح یا دروغ بودن اقرار او شد.

  نکته ی قابل توجه این است که تعامل عنصر مادی و معنوی قابل تفکیک و جداسازی نبوده و در صورتی که بین این دو عنصر تفکیک صورت گیرد، جرمی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر باید گفت که عنصر معنوی را زمانی می توان از ارکان جرم در نظر رفت که با رفتار مجرم قابل تفکیک نباشد.

  اما در تمامی اجزایی که در عنصر مادی وجود دارد فقط به رفتار فرد نیاز داریم و سایر اجزا باید در رفتار فرد موجود باشد. به عنوان مثال اگر فردی قصد انجام قتل را داشته باشد و با رفتار خود مرتکب قتل شود ویا گاهی فرد بدون قصد قبلی در یک لحظه تصمیم گیری کرده و مرتکب قتل می شود که در هر دو صورت جرم فرد محقق است. به این ترتیب لزومی به وجود قصد قبلی وجود نداشته و صرفا همراه بودن عمل با قصد فرد اهمیت دارد.

  ساختار عنصر معنوی جرم عمدی به چه صورت است؟

  ساختار عنصر معنوی جرم عمدی به چه صورت است؟
  ساختار عنصر معنوی جرم عمدی به چه صورت است؟

  در مجموعه مواد قانونی در هر کدام به شیوه ای به صورت صریح یا ضمنی به عنصر معنوی، نیت و قصد اشاره شده است. به این ترتیب در روند بررسی پرونده های قضایی هرگز جرم بدون عنصر معنوی پذیرفته نمی شود و به همین دلیل است که گفته می شود عنصر معنوی رکن ضروری تشکیل دهنده ی جرم است.

  در اینجا باید پرسیده شود که رابطه ی عنصر معنوی با عقل و اختیار چیست. هنگامی که بحث از عنصر معنوی می شود عقل ، بلوغ، اختیار، قدرت تمییز و … هیچ رابطه ای با عنصر معنوی ندارد.

  در روند بررسی پرونده های قضایی هنگامی که فرد به عنوان مجرم شناخته شد، برخی ممکن است بپرسند که آیا مجرم مسئول می باشد یا خیر. در پاسخ باید گفت که بحث مسئولیت بعد از وقوع جرم پیش می آید. بعد از اینکه مجرم به عنوان مسئول تشخیص داده شد، باید مجرم عاقل و بالغ و مختار باشد. به این ترتیب عقل و اختیار بعد از تشخیص جرم و مسئولیت بررسی می شود.

  برای اینکه یک جرم اتفاق بیفتد حتما باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی با هم همراه باشند

  به این ترتیب برای اینکه یک جرم اتفاق بیفتد حتما باید سه عنصر مادی، معنوی و قانونی با هم همراه باشند و همانطور که گفتیم بعد از ارتکاب جرم و مسئول شناخته شدن فرد باید به این پرسش پاسخ داد که آیا فرد عاقل و بالغ و مختار است یا خیر.

  نکته ی قابل توجه این است که عنصر معنوی و سوء نیت پایه ی اصلی و بدون استثنایی در تمامی بخش های حقوق جزا می باشد. البته باید توجه داشت که در مسئولیت کیفری وجود عقل و سوء نیت لازم است اما در مسئولیت های مدنی عقل لازم نیست.

  به عبارت دیگر در حقوق جزا ملاک، اراده ی فرد است و به این ترتیب اگر اعمال غیر ارادی به هر نتیجه ای منجر شوند جرم محسوب نمی شود. یعنی یک فرد دیوانه نمی تواند دارای عنصر معنوی باشد و به این ترتیب انجام جرم توسط او در بررسی پرونده فاقد عنصر معنوی می باشد.

  اگر دارای پرونده های قضایی هستید و به دنبال یک وکیل حرفه ای و با تجربه هستید، می توانید به سایت تهران لو مراجعه کنید و وکیل مورد نظر خود را پیدا کنید. سایت تهران لو بهترین سایت برای پیدا کردن وکلای با تجربه و حرفه ای می باشد. در ادامه ی مطلب برای بحث بیشتر در باره ی سوء نیت و عدم احراز سوء نیت به بررسی و توضیح برخی از عوامل می پردازیم.

  اراده چیست؟

  اراده چیست؟
  اراده چیست؟

  برای بررسی بیشتر سوء نیت و عدم احراز سوء نیت در پرونده های قضایی بهتر است که به بررسی برخی از مفاهیم بپردازیم. مفهوم اراده در واقع به معنی خواستن می باشد. اما خواستن یک فعل و انفعال ذهنی بوده که به عنوان بخشی از عنصر معنوی شناخته می شود. در واقع باید توجه داشت که اراده به تنهایی جرم محسوب نشده و فقط در صورتی مورد بررسی قرار می گیرد که اراده با فعل و عمل همراه شود.

  اراده ی آزاد باعث ایجاد مسئولیت می شود ولی در بررسی عنصر معنوی صرف ارادی بودن کافی بوده و منشأ اراده اهمیتی ندارد. نکته ی قابل توجه این است که ما تمامی اجزای عنصر معنوی را از روی رفتار می شناسیم و همچنین می دانیم که جرم بدون اراده محقق نخواهد شد به این دلیل که اراده پایه و اساس عنصر معنوی می باشد و در صورت فقدان اراده عنصر معنوی محال است که محقق شود.

  بر اساس نوع عنصر معنوی انواع جرائم به پنج نوع تقسیم می شوند. این پنج نوع شامل موارد زیر می باشند.

  • عمدی
  • شبیه عمد
  • خطای همراه با تقصیر
  • خطای محض
  • مادی صرف

  آگاهی چیست؟

  آگاهی چیست؟
  آگاهی چیست؟

  برای اینکه اثبات شود که یک فرد جرم را به صورت عمدی انجام داده است باید علاوه بر اینکه اراده ی او در زمینه ی انجام جرم بررسی شود، باید علم یا آگاهی انجام جرم را نیز داشته باشد. به عبارت دیگر یعنی فرد باید بداند که فعلی را که انجام داده است بر اساس قوانین جرم بوده و برای آن جزا در نظر گرفته شده است.

  اما نکته ی قابل توجه این است که علم به حکم قانونی مفروض بوده و نیازی به اثبات ندارد. البته باید بررسی شود که مجرم به موضوع جرم آگاهی داشته است. برای این بحث باید انواع موضوع را از لحاظ حقوق جزای عمومی بررسی کنیم. به طور کلی از لحاظ حقوق جزای عمومی هر موضوعی 3 وجه دارد.

  موجودیت

  وجه موجودیت به طور کلی عینیت خارجی نداشته و بیشتر ذهنی به حساب می آید. به طور مثال در جرم قتل موضوع انسان بوده و در توهین موضوع حیثیت است و ….

  وصف

  در بررسی وجه های موضوع علاوه بر موجودیت باید وصف را نیز در نظر گرفت.فرد مرتکب باید علاوه بر موجودیت به وصف موضوع نیز عالم باشد. زنده بودن انسان وصف و موضوعیت هر موضوعی در قانون در هر ماده قانون گذار به آن اشاره کرد.

  به عنوان مثال در بررسی جرم سرقت قانون مجازات اسلامی آمده است که سرقت شامل ربودن مال دیگری به طور ناگهانی می باشد. به این ترتیب وصف این موضوع به این صورت است که تلعق مال به دیگری می باشد و در موضوع قتل وصف به این صورت است که زنده بودن انسان مورد بحث است.

  هویت

  در بحث هویت فرد مجرم باید بداند که او یک انسان بوده و زنده است و دارای مشخصاتی مانند قد، شغل، سن و … می باشد. برای انجام عمل عمد نیازی به علم به هویت وجود ندارد اما نیاز به علم به موجودیت و وصف لازم است.

  بنابراین همانطور که گفتیم علم به موجودیت و وصف لازمه ی قطعی عمدی بودن یک فعل می باشد. به عبارت دیگر اشتباه یا جهل در موجودیت و یا وصف یا هردوی آن ها منجر به زوال عمدی بودن جرم می باشد.

  تا اینجای بحث دانستیم که اگر فرد حتی علم و اراده برای ارتکاب به جرم را داشته باشد اما نتیجه ی فعل را نخواسته باشد، شخص پاسخگوی نتیجه نمی باشد. در نتیجه اگر کسی سوء نیت تمام داشته ولی نتیجه ی فعل را نخواسته ما آثار کیفری را به او باز نمی کنیم. به این ترتیب صرف وقوع نتیجه پس از انجام فعل کافی نبوده و در صورتی جرم محقق می شود که نتیجه را هم خواستار باشد.

  اگر فردی قصد کشتن یک شخص را نداشته با وجود اینکه قتل انجام شده باشد

  بر اساس قوانین مجازات اسلامی اگر فردی قصد کشتن یک شخص را نداشته با وجود اینکه قتل انجام شده باشد، فرد از اتهام قتل عمد مبرا می شود.

  یعنی اگر جرم در بخش عنصر مادی نتیجه شرط باشد باید شخص عمد در نتیجه را نیز داشته باشد. بنابراین در صورتی که فرد اراده ی واقعی برای نتیجه ی فعل را نداشته باشد عدم احراز سوء نیت می شود.

  اگر مرتکب فعلی شده اید و در انجام آن سوء نیت نداشته اید و به دنبال دریافت عدم احراز سوء نیت هستید، می توانید با استفاده از یک وکیل حرفه ای به دادگاه ثابت کنید. اگر به دنبال پیدا کردن وکیل حرفه ای و با تجربه هستید می توانید به سایت تهران لو مراجعه نمایید. سایت تهران لو بهترین سایت اینترنتی کشور برای پیدا کردن وکلای حرفه ای و با تجربه در همه ی پرونده های قضایی می باشد.

  ملاک تشخیص جرائم عمدی از جرائم غیر عمدی چیست؟

  ملاک تشخیص جرائم عمدی از جرائم غیر عمدی چیست؟
  ملاک تشخیص جرائم عمدی از جرائم غیر عمدی چیست؟

  بر اساس قوانین تصویب شده بیان می شود که اصل بر عمدی بودن جرائم می باشد. یعنی قانون گذار بیان می کند که هیچ کس به خاطر انجام عمل و فعل غیر عمدی دچار مجازاتی که برای عمل عمدی در نظر گرفته شده نمی شود و به عبارت دیگر آدمی که سوء نیت نداشته باشد قابل سرزنش نیست.

  برای این امر دلایلی وجود دارد که در ادامه ی مطلب به بررسی آن ها می پردازیم.

  هنگامی که در قانون گفته می شود که اصل بر عمدی بودن جرائم می باشد به این معنی است که در صورتی که بخواهیم اصل و قاعده را تخصیص دهیم قطعا به نص نیاز خواهیم داشت. همانطور که می دانیم نص به معنی متنی بوده که با صراحت بیان کند که عمل غیر عمدی جرم می باشد.

  به این ترتیب هیچ گاه یک جرم غیر عمدی در صورتی که نص صریحی نداشته باشد که بر مصداق غیر عمدی بودن تصریح نداشته باشد، جرم به شمار نمی رود. به طور مثال در مورد جرم قتل می دانیم که جرم قتل حتی در صورت غیر عمدی بودن یک جرم به شمار آمده و دارای مجازات مخصوص به خود می باشد.

  به طور کلی قانون گذار در بسیاری از جرایم از واژه ی عمد استفاده نمی کند

  به طور کلی قانون گذار در بسیاری از جرایم از واژه ی عمد استفاده نمی کند. زیرا در قانون اصل بر این قرار داشته که ارتکاب جرم در مصداق امری جرم می باشد.

  مورد دیگر این است که در روند قضایی این امر پذیرفته نشده و در مواقعی که قانون گذار از این اصطلاحات استفاده نکرده باشد، این جرائم فقط در مصداق عمدی جرم دانسته می شود.

  در موارد استثنایی قانون گذار از واژه های عمد، عمدی و عامدا استفاده کرده است.

  به این ترتیب می توان در مورد عمدی بودن جرائم به سه گونه عمل کرد. 1- اینکه جرائمی که عمدی بودن آن ها در قانون ذکر نشده است. 2- جرائمی که با صراحت در باره ی عمدی بودن آن ها بحث شده است. 3- جرائمی که عمدی هستند اما قانون گذار به طور آشکار به عمدی بودن آن ها اشاره نکرده بلکه به صورت ضمنی به عمدی بودن آن اشاره دارد.

  در حقوق جزا انگیزه به چه معنی می باشد؟

  در حقوق جزا انگیزه به چه معنی می باشد؟
  در حقوق جزا انگیزه به چه معنی می باشد؟

  در برخی از موارد علاوه بر سوء نیت خاص و یا سوء نیت عام جزء دیگری از عنصر معنوی مطرح می شود که انگیزه نام دارد. به طور کلی انگیزه به معنی دلیل و چرایی ارتکاب به جرم می باشد.

  اگر به زبان ساده بگوییم انگیزه در جرائم به این معنا است که اگر از فرد مجرم پرسیده شود که چرا سرقت کرده و یا جرمی را انجام داده، پاسخ او انگیزه ی او را برای ما مشخص می سازد. به عبارت دیگر انگیزه شامل چرایی ارتکاب به جرم و همچنین هدف نهایی از ارتکاب به جرم می باشد.

  لغات و اصطلاحاتی مانند قصد، منظور و هدف در صورتی که معنی چرایی بدهند تداعی گر انگیزه می باشند. به طور مثال در ماده ی 621 قانون مجازات اسلامی قصد به معنای انگیزه به کار رفته است و به طور کلی موضوع آن انتقام با توجه به چرایی ارتکاب جرم خود، جرم آدم ربایی عمدی می باشد.

  البته نکته ی قابل توجه این است که انگیزه جزو اجزای اصلی تشکیل دهنده ی عنصر معنوی نمی باشد و به این ترتیب صرف انگیزه کاربرد چندانی ندارد. به همین دلیل در صورتی که قانون گذار قصد دانستن انگیزه را داشته باشد باید به نحوی به آن تصریح کند. در ماده ی 498 قانون مجازات اسلامی آمده است که هدف جانشینن انگیزه بوده و در نتیجه این جرم چ.م مقید به نتیجه نیست نیازی به سوء نیت خاص نمی باشد.

  انگیره در حقوق چزا چه نقشی دارد؟

  انگیره در حقوق چزا چه نقشی دارد؟
  انگیره در حقوق چزا چه نقشی دارد؟

  در برخی از موارد انگیزه از اجزای تشکیل دهنده ی عنصر معنوی جرائم عمدی به شمار می رود. در برخی از موارد انگیزه به منظور تخفیف مجازات می باشد. همچنین در برخی از موارد انگیزه از موجبات مجازات می باشد و حتی در برخی از موارد خاص نیز انگیزه می تواند باعث شود که عمل ارتکابی جرم به شمار نرود.

  انگیزه نیز مانند نیت دارای دو نوع می باشد. به عبارت دیگر می توان انگیزه را به دو بخش انگیزه ی 1- نیک و 2- سوء تقسیم کرد. اما باید به این نکات توجه داشت که در جرائمی که انگیزه به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی عنصر معنوی شناخته نشود، هیچ تأثیری در تحقق جرم نخواهد داشت.

  جرائمی که انگیزه از اجزای عنصر معنوی به شمار می رود

  و در جرائمی که انگیزه از اجزای عنصر معنوی به شمار می رود و فقط به شرطی که انگیزه های سوء مورد نظر قانون گذار باشد، بدیهی است در موارد علل موجهه یا معاذیر قانونی همیشه باید انگیزه ی فرد مرتکب به جرم نیک باشد.

  همچنین در جرائمی که انگیزه شرط می باشد منحصر به جرائم عمدی بوده و هیچ گاه در هیچ جرم غیر عمدی انگیزه شرط نمی باشد. به عبارت دیگر با توجه به مطالبی که گفتیم، اگر وجود انگیزه برای تحقق یک جرم شرط باشد، این جرم به طور قطع یک جرم عمدی می باشد.

  به طور کلی باید گفت که عناصر مادی و معنوی در عمل از یکدیگر قابل تفکیک نبوده و در صورتی که جرم در عنصر مادی مقید به نتیجه و در عنصر معنوی عمدی باشد، به طور قطع می توان گفت در آن جرم سوء نیت خاص شرط است و حتما باید قصد نتیجه ثابت شود. در غیر این صورت حتی با ارتکاب جرم و وقوع نتیجه نیز آن جرم به فرد مرتکب قابل انتساب نمی باشد.

  تقارن زمانی عنصر مادی و عنصر معنوی به چه صورت است؟

  تقارن زمانی عنصر مادی و عنصر معنوی به چه صورت است؟
  تقارن زمانی عنصر مادی و عنصر معنوی به چه صورت است؟

  در بررسی روند ارتکاب به جرم مسئله ی تقارن زمانی فعل ارتکابی و عنصر معنوی ضرورت اجتناب ناپذیری بوده و اگر عمل ارتکابی به همراه عنصر معنوی در تقارن نباشند، جرم محقق نشده و عدم احراز سوء نیت می شود. به عبارت دیگر افراد به خاطر ارتکاب به عملی به همراه سوء نیت مجازات می شوند.

  همانطور که پیش تر اشاره کردیم در برخی از موارد ممکن است که عنصر معنوی قبل از عنصر مادی صورت گرفته باشد. در هر صورت این مسئله حائز اهمیت است که عمل ارتکابی همراه با قصد باشد. به عبارت دیگر فرد در هنگام زدن ضربه نتیجه را خواسته است. در صورتی که فقط قصد صرف زدن بوده و نتیجه را نمی خواسته است متهم نبوده و به این ترتیب است که این دو عنصر از یکدیگر قابل تفکیک می باشند.

  نکته ی قابل توجه در این است که بر اساس غلظت سوء نیت به مجرمان مجازات داده می شود. به عبارت دیگر فردی که مدت زمان زیادی را صرف برنامه ریزی برای انجام قتلی کرده است با فردی که در یک لحظه عمل را انجام داده و نتیجه را می خواسته متفاوت می باشد. در نتیجه همانطور که اشاره کردیم اگر فرد درجه ای از سوئ نیت را نداشته باشد با عدم احراز سوئ نیت مواجه شده و مجازات نمی شود.

  ساختار عنصر معنوی در جرائم غیر عمدی به چه صورت است؟

  ساختار عنصر معنوی در جرائم غیر عمدی به چه صورت است؟
  ساختار عنصر معنوی در جرائم غیر عمدی به چه صورت است؟

  همانطور که قبلا اشاره کردیم در بیشتر قوانین مجازات، قانون گذار در باره ی عمدی بودن صحبتی نکرده زیرا اصل را بر عمدی بودن جرم گذاشته است. اما به هر حال زندگی اجتماعی انسان به گونه ای بوده که انسان ها ضرورت دارد مراقت رفتار های خود باشند و با کنترل رفتار خود از آسیب رساندن به دیگران جلوگیری کنند.

  اما می دانیم که بر اساس قانون فقط جرائم عمدی مجازات نمی شوند بلکه اشخاصی که از حد متعارف خارج می شوند نیز مجازات می شوند. اما می دانیم که هر اصلی که بخواهد تخصیص بخورد باید حتما نص داشته باشد تا به طور صریح و واضح، آن مورد استثنا ذکر شده باشد.

  به این ترتیب به غیر از جرائم عمدی، جرائم غیر عمدی نیز در موارد استثنا مجازات می شوند. همانطور که می دانیم جرائم غیر عمدی به معنای عام به جرائمی گفته می شوند که فرد در انجام آن ها قصد و عمدی نداشته است. از جرائمی که عمدی نیستند می توان به شبه عمد، خطای محض، جرائم مادی صرف، جرائم خطای همراه تقصیر و جرائم با مسئولیت مطلق اشاره کرد.

  هنگامی که در جرائم غیر عمدی از عنصر معنوی صحبت می کنیم، منظور همان خطای همراه با تقصیر است. به این ترتیب قصد داریم شما را با تقصیر آشنا کنیم.

  تقصیر چیست؟

  تقصیر چیست؟
  تقصیر چیست؟

  می توان گفت که تقصیر نیز یک فعل و انفعال ذهنی می باشد و هنگامی که می گوییم در تمامی جرائم اراده لازم است پس عنصر مادی یعنی رفتار در تمامی جرائم یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

  به طور مثال وقتی فرد در عصبانیت و یا به قصد زدن کسی سنگی را پرت می کند، در صورت خوردن سنگ به سر یک شخص عنصر مادی در هردو یکسان بوده اما عنصر معنوی آن ها متفاوت می باشد. و به همین دلیل می توان گفت که مجازات ها و واکنش ها بر پایه ی همین عنصر معنوی هستند.

  تقصیر را می توان به عنوان مصداقی از عنصر معنوی نام برد. به همین دلیل تقصیر نیز یک عامل در ذهن بوده و باید حتما با یک فعل بیرونی همراه شود تا مجازاتی به آن تعلق گیرد.

  بنابراین به همین دلیل است که ما افراد را به دلیل انجام عمل بدون قصد مجازات نمی کنیم همانطور که افراد به دلیل قصد بدون عمل نیز مجازات نمی شوند. در زبان حقوقی تقصیر به این صورت تعریف می شود که “تجاوز از رفتار یک انسان متعارف در شرایط حادثه بدون آن که فرد قصد ارتکاب جرم را داشته باشد”

  در بررسی تقصیر ملاک نوعی است نه شخصی

  در بررسی تقصیر ملاک نوعی است نه شخصی. به عبارت دیگر در هنگامی که یک راننده تصادف می کند، معیار ما یک انسان راننده ی متعارف بوده و به این ترتیب انسان متعارف در شرایط حادثه مورد نظر ما می باشد.

  همانطور که می دانیم همواره در شرایط عادی و آرام روی افراد قضاوت نمی شود اما گاهی افراد متعارف را در شرایط بحرانی بررسی می کنیم.

  به این ترتیب صرفا وقوع نتیجه کافی نمی باشد بلکه تقصر افراد در ارتکاب به جرم بررسی می شود و در صورت عدم احراز سوء نیت و تقصیر افراد مجازات نمی شوند. به طور مثال اگر فرد شخصی را بکشد ولی مقصر نباشد مجازات نمی شود.

  به این ترتیب می گوییم مسئولیتمبتنی بر عمد و تقصر می باشد. بر اساس قوانین مجازات اسلامی اگر فردی در ارتکاب به جرم عمد و تقصیر نداشته باشد، مجرم محسوب نمی شود. یک انسان متعارف باید با عقل متعارف خود حوادث را پیشبینی کرده و اگر کسی حوادث قابل پیش بینی را نکرد در نتیجه کوتاهی در پیش بینی نتیجه ای را به بار می آورد که به طور متعارف وقوع آن قابل پیش بینی می باشد.

  مصادیق و انواع تقصیر کدامند؟

  مصادیق و انواع تقصیر کدامند؟
  مصادیق و انواع تقصیر کدامند؟

  بر اساس تبصره ی ماده ی 336 قوانین مجازات اسلامی تقصیر شامل 1- بی احتیاطی 2- بی مبالاتی 3- عدم مهارت 4- عدم رعایت نظامات دولتی می باشد که در قانون فقط مصادیق نام برده شده و در باره ی آن ها توضیحی داده نشده است. اما در این مطلب قصد داریم بر اساس فحوای کلام قانون گذار این مصادیق را برای شما تشریح کنیم.

  بی مبالاتی در ارتکاب به فعل می باشد و به عبارت دیگر ترک فعل بی مبالاتی محسوب نمی شود. بی مبالاتی در واقع به این معنی می باشد که فرد کاری را انجام نداده که باید آن را انجام می داد بی مبالات نیست. منظور از غفلت خودداری از انجام کاری است که فرد مرتکب باید آن را انجام می داد.

  به عبارت دیگر غفلت ترک فعل می باشد. به طور مثال در صورتی که اگر شهرداری در سطح شهر گودالی را کنده باشد و باید آن را پر می کرده است و در این فاصله یک فرد به درون آن می افتد و جان خود را از دست می دهد، مرگ غیر عمدی ناشی از غفلت می باشد.

  بی احتیاطی

  بی احتیاطی عنوانی می باشد که در صورتی که با فعل همراه باشد در نتیجه ی بی مبالاتی بوده و اگر در ترک فعل بود نتیجه ی غفلت می باشد.

  عدم مهارت ممکن است که هم در انجام فعل و هم در ترک فعل صورت بگیرد.

  عدم رعایت مقررات و نظامات نیز هم به وسیله ی فعل و هم به وسیله ی ترک فعل می تواند صورت بگیرد.

  در هنگام محکوم کردن یک فرد متهم باید معیار را نوعی قرار داد نه فردی. به عبارت دیگر هنگامی که یک فرد متهم بیان می کند که از قوانین و مقررات اطلاعی نداشته است، به او گفته می شود که باید می دانستی زیرا هر انسان متعارف باید از این مسائل مطلع باشد.

  خروج از چهارچوب رفتار یک انسان متعارف تقصیر شناخته می شود

  به این ترتیب خروج از چهارچوب رفتار یک انسان متعارف تقصیر شناخته شده و در برخی از موارد به دلیل اینکه فرد قصد فعل نسبت به موضوع را نداشته است، اما به دلیل اینکه عمل او خلاف عرف و رفتار یک انسان متعارف می باشد، مجازات جرم غیر عمدی برای او در نظر گرفته می شود.

  در این مطلب به طور مفصل بحث کردیم که در صورت ارتکاب جرم توسط یک فرد، در صورت نداشتن سوء نیت دادگاه با بررسی پرونده عدم احراز سوء نیت را تشخیص می دهد و جرم فرد به یک جرم غیر عمدی تبدیل می شود.

  اگر مرتکب جرمی شده اید و در انجام آن سوء نیت نداشته اید، برای دستیابی به عدم احراز سوء نیت باید یک وکیل حرفه ای و با تجربه داشته باشید. سایت تهران لو بهترین سایت کشور برای پیدا کردن وکلای با تجربه و حرفه ای می باشد.

  جرائم شبه عمد

  جرائم شبه عمد
  جرائم شبه عمد

  افرادی مرتکب جرم شبه عمد می شوند که جرم آن ها منحصر به جنایت بوده و برای صدمات علیه انسان مطرح می شوند. یعنی قتل و ضرب و جرح. در بررسی انواع جرائم پی می بریم که جرم شبه عمد با جرم عمد شباهت ها و تفاوت هایی دارد.

  برای شباهت این دو نوع جرم باید گفت که در هر دوی آن ها مجرم قصد انجام فعل را دارد اما تفاوت این در این است که در جرائم شبه عمد مجرم نتیجه ی عمل را نمی خواسته است.

  جرائم خطای محض

  در بررسی جرائم خطای محض باید گفت که هیچ کدارم از اجزای عمد وجود ندارد. به عبارت دیگر در این جرائم فرد مجرم نه قصد انجام جرم را داشته و نه خواهان نتیجه ی آن بوده است.

  در ضمن نکته ی قابل توجه این است که در این نوع جرائم فرد بی احتیاطی هم نکرده است. در جرائم خطای محض فرد مرتکب مقصر نبوده زیرا سوء نیت و عمدی در کار نبوده است و نتیجه کار را هم نمی خواسته اما باید توجه داشت که فرد مقتول نیز مقصر نمی باشد. به عبارت دیگر جون مقتول مقصر نیست به منظور اینکه خون او پایمال نشود فرد مرتکب فقط به پرداخت دیه ی مقتول محکوم می شود.

  جرائم مادی صرف

  جرائم مادی صرف
  جرائم مادی صرف

  همانطور که پیش تر اشاره کردیم در برخی از جرائم قانون گذار به عنصر معنوی آن ها توجهی ندارد. البته باید توجه داشت که این به این معنی نمی باشد که در ارتکاب به این افعال عنصر معنوی دخالت ندارد، بلکه منظور این است که مجازات فرد مرتکب در جرم عمدی و غیر عمدی آن یکسان می باشد و فقط صرف انجام این اعمال با داشتن سوء نیت یا عدم احراز سوء نیت برای مجازات تعیین شده کافی می باشد.

  به طور مثال فردی که یک چک بی محل را صادی می کند، بر اساس قوانین تصویب شده در مورد چک هیچ تفاوتی ندارد که فرد به دلیل بی احتیاطی و یا برای کلاهبرداری چک بی محل را صادر کرده است. در هر صورت باید مجازات صدور چک بی محل را متحمل شود. یک مثال دیگر در این مورد عبور از چراغ قرمز در هنگام رانندگی می باشد. عبور از چراغ قرمز به هر دلیل عمدی یا غیر عمدی باشد تخلف محسوب شده و فرد باید جریمه ی آن را بپردازد.

  نکته ی قابل توجه این است که در این جرائم نیز بدون استثنا عنصر معنوی حضور دارد ولی نوع عنصر معنوی در مجازات تعیین شده هیچ تأثیری نخواهد داشت.

  در ادامه ی مطلب برای روشن تر شدن بحث عدم احراز سوء نیت به بررسی چند جرم و پرونده ی مختلف می پردازیم. سایت تهران لو بهترین سایت پیدا کردن وکیل می باشد که با استفاده از آن می توانید وکلای با تجربه و حرفه ای را پیدا کرده و برای بررسی پرونده ی خود به کار بگیرید.

  عدم احراز سوء نیت

  همانطور که می دانیم یکی از بیشترین نیاز ها و خواست های جامعه از طریق قوه ی قضاییه و وکلای داگستری و با حمایت از آن ها در برابر مجرمین که با انواع قانون شکنی ها به جامعه آسیب می زنند، برطرف می شود. به طور طبیعی یکی از مهم ترین جرائمی که ممکن است جامعه را مورد تهدید قرار دهد، قتل یا سلب حیات می باشد که گاهی اوقات به صورت عمدی و برخی از اوقات بدون سوء نیت انجام می شود. همچنین از جمله سایر جرائم رایج می توان به کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، جعل اسناد، صدور چک بی محل و … اشاره کرد.

  در برخی از موارد فرد مجرم بدون سوء نیت قبلی و در اثر بی احتیاطی و یا عدم اطلاع دقیق از قوانین با انجام این اعمال دچار دردسر می شود. در ادامه ی این مطلب قصد داریم که به بررسی انواع این جرائم بپردازیم و با بررسی این جرائم بفهمیم در چه مواردی افراد سوء نیت نداشته و با عدم احراز سوء نیت از مجازاتی که برای جرم های عمدی تخصیص می یابد جلو گیری می شود.

  انتقال مال غیر

  انتقال مال غیر
  انتقال مال غیر

  انتقال مال غیر یکی از جرائم رایج می باشد که امروزه انواع پرونده های مربوط به آن در دادگستری ها مشاهده می شود. انتقال مال غیر در حکم قانونی کلاهبرداری بوده و زمانی انجام می شود که فرد مجرم مال و یا منفعت مال یک شخص دیگر را به نفر دیگری واگذار کند. البته ارتکاب به این جرم می تواند عمدی و یا بدون سوء نیت باشد. انتقال مال غیر بیشتر در خصوص مشارکت در ساخت آپارتمان های مسکونی و یا زمین های بدون سند رسمی مشاهده می گردد.

  عدم احراز سوء نیت و یا احراز سوء نیت فرد متهم در وقوع این نوع از جرایم می تواند در دادگاه و توسط قاضی بررسی شود. در رسیدیگی به عدم احراز سوء نیت در این پرونده ها وجود وکیل خبره بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد و در صورت انجام دفاع صحیح می تواند از مجازات های سنگین جلوگیری کند.

  تحصیل مال نامشروع

  تحصیل مال نامشروع
  تحصیل مال نامشروع

  تحصیل مال نامشروع نیز شباهت بسیار زیادی با جرم کلاهبرداری داشته و به همین دلیل ممکن است که بسیاری از افراد جامعه تصور کنند که تحصیل مال نامشروع با کلاهبرداری تفاوتی ندارد. اما از نظر حقوقی و حقوق دانان بین این دو نوع جرم تفاوت های زیادی وجود داشته و مجازات در نظر گرفته شده برای کلاهبرداری سنگین تر بوده و در دادگاه ارجعیت بیشتری دارد.

  اما به طور کلی می توان در باره ی تحصیل مال نامشروع گفت که در صورتی که فردی از راه خلاف شرع و غیر قانونی مال نفر دیگری را سلب کند و به گونه ای باشد که نتوان آن را کلاهبرداری دانست، مشمول تحصیل مال از راه نامشروع بوده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. ( به طور کلی برای اینکه یک جرم کلاهبرداری شناخته شود باید مانور متقلبانه ای به ویژه همراه با استفاده از وسایل آن وجود داشته باشد.)

  اثبات جرم تحصیل نامشروع ساده تر و راحت تر از کلاهبرداری بوده و همانطور که اشاره کردیم مجازات کم تری برای آن در نظر گرفته شده است.

  به همین دلیل وکلا بسته به اینکه از متهم یا شاکی دفاع کنند، سعی می کنند که رفتار فرد مجرم را با انتفاع از موکل خود متناسب کنند و از متضرر شدن موکل خود جلوگیری کنند.

  به عنوان مثال وکیل فرد متهم سعی دارد که اتهام کلاهبرداری از موکل خود برداشته شده و به تحصیل مال نامشروع تقلیل پیدا کند تا موکل با مجازات کم تری مواجه شود. اما وکیل فرد شاکی سعی دارد تا با ارائه ی مدارک لازم ثابت کند که متهم جرم کلاهبرداری را انجام داده است. سوء نیت و عدم احراز سوء نیت نیز در ایجاد تفاوت بین این دو جرم بسیار حائز اهمیت می باشد.

  تصادفات

  تصادفات
  تصادفات

  به دلیل پیشرفت صعنت اتومبیل سازی و ماشینی شدن بیشتر روابط بین افراد و گسترش تعداد اتومیبل ها، هر ساله شاهد تعداد بسیار زیادی از تصادفات به وسیله ی اینگونه ماشین ها هستیم و تصادفات ناشی از این ماشین ها اجتناب ناپذیر می باشد. اما در جرائم رخ داده در تصادفات باید به برخی از نکات توجه کرد.

  در درجه ی اول این نکته حائز اهمیت است که فرد مصدوم نیز مقصر بوده و یا قصور و کوتاهی فقط از طرف راننده ی ماشین صورت گرفته است.

  نکته ی بعدی که بسیار مهم است اینکه فرد راننده حق استفاده از وسیله ی نقلیه را داشته یا خیر. به عبارت دیگر اگر فرد راننده گواهینامه ی رانندگی را نداشته باشد مقصر شناخته می شود.

  نکته ی بعدی این است که وسیله ی نقلیه که با آن تصادف شده است دارای بیمه بوده یا خیر.

  همچنین این نکته بسیار مهم است که آیا در اثر صدمه ی وارد شده توسط این تصادف فرد فوت کرده یا دچار از کار افتادگی و … شده و به طور کلی بررسی شود که خسارات وارد در چه حدودی می باشد.

  آیا فرد راننده در هنگام وقوع حادثه دارای شرایطی که در تقابل با رانندگی بوده یا خیر.

  نکته ی قابل توجه در تصادفات این است که آیا فرد راننده در هنگام وقوع حادثه دارای شرایطی که در تقابل با رانندگی بوده یا خیر. به طور مثال باید بررسی شود که آیا فرد مست بوده و یا تحت تأثیر ماده ی مخدر بوده یا خیر.

  همچنین این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که آیا راننده مالک وسیله ی نقلیه بوده یا شخص دیگری مال می باشد.

  البته باید توجه کرد که در بررسی جرائم رانندگی مانند تصادفات به نکات بسیار زیادی توجه می شود که این نکات در تعیین مجازات برای فرد ضارب بسیار حائز اهمیت می باشد. بسیاری از افراد جامعه ممکن است که از این نکته آگاهی نداشته باشند که ممکن است به واسطه ی تصادفات رانندگی و وارد کردن صدمات جسمی به سایر افراد، به حبس در زندان محکوم گردند.

  سرقت

  سرقت
  سرقت

  در قوانین مجازات اسلامی سرقت به عنوان ربودن مال غیر به صورت پنهانی شناخته می شود. در بررسی جرائم سرقت به دلیل پنهانی بودن جرم، یافتن مجرم تا حدودی سخت بوده و نیاز به صرف زمان زیادی دارد.

  البته در برخی از موارد با آوردن دلایلی فردی که مورد سرقت واقع شده است، افرادی را مورد ظن قرار می دهد. اما همانطور که گفتیم به دلیل مخفیانه و پنهانی بودن عمل سرقت اثبات این مسئله به تبحر ویژه ای نیاز دارد و معمولا وکلای بسیار حرفه ای و خبره این کار را انجام می دهند.

  بحث سوء نیت و عدم احراز سوء نیت در جرائمی مانند سرقت زیاد مورد بحث نمی باشد مگر اینکه شرایط پرونده به شیوه ی خاصی بوده و فرد سارق از وجود صاحب مال ابراز بی اطلاعی کند.

  قتل

  قتل
  قتل

  بر اساس شواهد تاریخی ثبت شده قتل اولین جرمی بوده که در سابقه ی تاریخ انجام شده است. همانطور که همه ی ما داستان هابیل و قابیل را شنیده ایم می توان قتل را اولین جرم تاریخ در نظر گرفت.

  معمولا پرونده های قتل یکی از پیچیده ترین پرونده ها می باشند زیرا به واسطخه ی این جرم حق حیات از یک فرد سلب می شود. به همین دلیل قتل در سراسر کشور های دنیا به عنوان ناپسند ترین جرائم شناخته می شود و معمولا دارای سنگین ترین مجازات می باشد.

  در قوانین شرعی مجازات در نظر گرفته برای فرد قاتلی که عمدا و به واسطه ی ظلم فردی را به قتل رسانده است، قصاص می باشد. قصاص به معنای سلب حیات از فرد قاتل می باشد. در برخی از موارد دیده شده که مجرمین پس از اعدام نیز زنده خواهند شد اما هنگامی که حکم قصاص به یک نفر داده می شود، حتی در صورت زنده شدن نیز باید از او سلب حیات شود.  البته رضایت و بخشش اولیای دم می تواند از قصاص جلوگیری کند.

  پیجیده ترین و سخت ترین پرونده ها

  به این ترتیب رسیدگی به پرونده های قتل یکی از پیجیده ترین و سخت ترین پرونده ها در امور قضایی می باشد و به دقت نظر و رعایت اصول بسیار زیادی نیاز دارد. زیرا در این پرونده ها پای مرگ و زندگی فرد مجرم در میان است و در صورت عدم دقت کافی در بررسی پرونده ممکن است که خدای ناکرده فرد بی گناه به اتهام قتل مجازات شود.

  در پرونده های قتل بحث احراز سوء نیت و عدم احراز سوء نیت بسیار حائز اهمیت می باشد. زیرا در این پرونده ها فرد می تواند با اثبات اینکه در انجام قتل سوء نیت نداشته و به عبارتی در فرایند قتل تقصیر نداشته است، حکم او از قتل عمد به قتل غیر عمد تقلیل پیدا کرده که مجازات آن بسیار کم تر از قتل عمد می باشد.

  داشتن یک وکیل خبره و حرفه ای در این زمینه می تواند بسیار به افراد کمک کند تا عدم احراز سوء نیت را به دست آورند. سایت تهران لو بهترین سایت برای پیدا کردن وکلای خبره و حرفه ای می باشد که با مراجعه به آن می توانید به راحتی بهترین وکلا را انتخاب کنید.

  از جمله انواع دیگر قتل می توان به قتل های غیر عمد ناشی از حوادثی مانند رانندگی و .. و همچنین قتل های خطای محض اشاره کرد. این انواع قتل در میزان مجازات با یکدیگر بسیار فاصله داشته و بسته به نوع قتل ممکن است فرد با عدم احراز سوء نیت مواجه شده و کم ترین مجازات ممکن را متحمل شده و یا اصلا مجازات نگردد.

  خیانت در امانت

  خیانت در امانت
  خیانت در امانت

  خیانت در امانت نیز یکی از قدیمی ترین جرائم می باشند که در گذشته بیشتر به دلیل عدم وجود بانک ها و سازمان های مرتبط و یا عدم وجود وسایل ارتباطی و … اتفاق می افتاد.

  به طور مثال فردی در گذشته به یک مکان دور سفر می کرد و اموال خود را به دست نفر دیگری می سپرد که در برخی از موارد در صورت فوت فرد، شخص اموال او را تصرف می کرد و یا حتی در صورت بازگشت فرد نیز اموال را پس نمی داد.

  وقتی ما اموال خود را به یک فردی به امانت می گذاریم، قطعا این فرد امین ما بوده و به دلیل همین اطمینان از او رسیدی دریافت نمی کنیم. به همین دلیل در صورت خیانت در امانت نمی توان به راحتی اثبات کرد که اموال را امانت گذاشته ایم.

  جمع بندی

  جمع بندی
  جمع بندی

  در این مطلب به بررسی جزئیات حکم عدم احراز سوء نیت پرداختیم. همانطور که اشاره کردیم برای اینکه یک فرد به واسطه ی انجام یا ترک فعلی که در قوانین به عنوان جرم شناخته می شود، مجرم شناخته شود به عنصر معنوی نیاز است. سوء نیت و عدم سوء نیت از اجزای اصلی عنصر معنوی می باشند که در صورت اثبات عدم احراز سوء نیت در بسیاری از پرونده ها می توان مجازات جرم را تا حدود بسیار زیادی کاهش داد.

  برای فهم بیشتر مسئله به بررسی بیشتر تمامی جزئیات در باره ی سوء نیت، اراده و قصد پرداخته ایم و مثال های قانونی بسیار زیادی را در این مطلب برای شما آورده ایم.

  به این ترتیب اگر به واسطه ی انجام جرمی دچار دردسر شده اید و در انجام این فعل سوء نیت نداشته اید می توانید با پیدا کردن وکیل خبره از خود دفاع کرده و از تحمل مجازات سنگین جلو گیری کنید.

  به عبارت دیگر برای دستیابی به عدم احراز سوء نیت در بیشتر موارد به یک وکیل خبره نیاز دارید تا با ارائه ی دفاعیه ی قوی دادگاه را قانع کند که شما سوء نیت نداشته اید و جرم به صورت غیر عمدی صورت گرفته است. سایت تهران لو بهترین سایت برای پیدا کردن وکلای خبره و حرفه ای می باشد که افراد می توانند با استفاده از این سایت وکیل خود را از بین تعداد بسیار زیادی وکیل با تجربه انتخاب نمایند.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هشدار: کلیه محتوای درج شده در این وب سایت جنبه اطلاع رسانی داشته و ممکن است برخی مطالب به روز یا الزاما صحیح نباشند.

  مطالب محبوب سایت

  مطالب مرتبط

  وکیل ثبتی تبریز

  وکیل ثبتی تبریز

  موضوع بحث این مقاله، وکیل ثبتی تبریز می باشد. لطفا تا انتهای این مبحث حقوقی کاربردی همراه ما بمانید. وکیل ثبتی یکی از انواع وکالت

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  با ما همراه شوید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه آزادی مشروط آشنا شوید. یکی از مواردی که در مورد پرونده های در رابطه با