نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟ نام و شماره تماستون رو وارد کنید تا کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان با شما تماس بگیرن وبهتون مشاوره بدن!

  نام و نام خانوادگی


  شماره تماس

  امروز می خواهیم موضوع نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه را بررسی کنیم.

  قانونگذار در ماده 445 قانون مجازات اسلامی به تعریف دیه پرداخته است که نص آن به این صورت است که “دیه مقدار مال معیّنی است که به جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، اعمال می شود.”

  در ادامه مطلب، برای درک بهتر موضوع نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه، مطالب مختلفی را توضیح داده ایم که خواندن آن خالی از لطف نیست.

  انواع دیه

  تعریف دیه در قانون مجازات اسلامی چیست؟

  در چه مواردی باید دیه پرداخت شود؟

  مبلغ دیه قابل مطالبه در سال 1399 چه مقدار است؟

  با چه ادله ای می توانیم دیه را اثبات کنیم؟

  چه شخصی باید دیه را پرداخت نماید؟

  مطالبه دیه از راننده مقصر به چه صورت است؟

  چگونه باید دیه را از کارفرما مطالبه کرد؟

  آیا مطالبه دیه از دادگاه نیاز به پرداخت هزینه دارد؟

  نحوه پرداخت دیه توسط شرکت بیمه

  مدارک لازم برای ارائه به بیمه

  چه مدارکی جهت پرداخت غرامت نقص عضو راننده مقصر لازم است؟

  نحوه پرداخت به راننده مقصر چگونه است؟

  بیمه چیست؟

  تاریخچه ی بیمه در ایران

  بیمه مرکزی و ساختار آن

  فروش از طریق نماینده بیمه

  فروش از طریق کارگزار بیمه

  نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه

   

   

  انواع دیه

  انواع دیه
  انواع دیه

  انواع دیه را که در ادامه نوشتار نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت، به شرح زیر است.

  طبق قانون مجازات اسلامی ایران، می توان انواع دیه را به این صورت تقسیم بندی نمود:

  دیه ی قتل:

  دیه ای معادل یک دیه ی کامل انسان دارد که نرخ دیه را هر سال قوه قضاییه تعیین می کند. بنابراین می توان گفت، در صورتی که فردی انسانی را به قتل برساند و مجازات دیه برای آن تعیین شده باشد، باید دیه ای معادل دیه ی یک انسان کامل به اولیای دم مقتول بپردازد. البته باید در این خصوص تفاوت در میزان دیه ی زن و مرد را نیز مورد توجه قرار داد.

  مطابق قانون مجازات اسلامی، از بین بردن اعضای بدن انسان، دیه مشخص و معینی دارد که به تفصیل به آن ها اشاره کرده ایم. به عنوان مثال موارد زیر در قانون به آن اشاره شده است:

  دیه مو

  دیه چشم

  دیه بینی

  دیه لاله گوش

  دیه لب

  دیه زبان

  دیه دندان

  دیه گردن

  دیه فک

  دیه دست و پا

  دیه ستون فقرات

  و غیره.

  دیه ی منافع اعضاء بدن:

  در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر فرد دیگری شود که به موجب آن، فرد برخی از حواس خود را از دست بدهد، باید دیه ی منافع آن عضو را بپردازد. (به عبارت دیگر، منفعتی که از برخی از اعضای بدن حاصل می شود.)

  پیشنهاد می کنیم از پست نمونه دادخواست مطالبه مابه التفاوت دیه دیدن کنید.

  دیه ی جراحات:

  در صورتی که شخصی مرتکب جنایتی بر شخص دیگری شود و به موجب آن جراحتی به وجود آید، باید دیه ی آن جراحات وارده را بپردازد که میزان این دیه به نسبت میزان جراحت وارد شده است.

  برخی از سوالات مهم در خصوص دیه و مطالبه ی دیه از شرکت بیمه

  برخی از سوالات مهم در خصوص دیه و مطالبه ی دیه از شرکت بیمه
  برخی از سوالات مهم در خصوص دیه و مطالبه ی دیه از شرکت بیمه

  در ادامه با هم چند سوال مهم را مرور می کنیم که می توانید به پاسخ این سوالات نیز دست یابید.

  تعریف دیه در قانون مجازات اسلامی چیست؟

  دیه، پرداخت مالی است که به خاطر وارد کردن آسیب غیر عمدی بر دیگری و یا ورود آسیب عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده است.

  در چه مواردی باید دیه پرداخت شود؟

  در صورتی که جرم غیر عمدی رخ داده باشد و یا در صورتی که جرم عمدی مشمول مجازات قصاص نبوده است و یا اولیای دم برای پرداخت بیمه موافقت کنند، باید دیه پرداخت شود.

  مبلغ دیه قابل مطالبه در سال 1399 چه مقدار است؟

  رئیس قوه قضائیه براساس نظر مقام معظم رهبری دیه را تعیین می کند.

  دیه کامل مرد مسلمان در سال 1399 در جنایت بر نفس (جان)، 000/000/330 تومان می باشد. همچنین دیه کشتن زن مسلمان، نصف دیه کامل مرد مسلمان است.

  با توجه به تعریف قانونگذار، اگر جنایت غیر عمدی و یا عمدی (در فرض عدم قصاص) بر نفس (جان انسان) وارد شود و یا جنایت بر عضوی از اعضای بدن وارد شود، مانند دیه شکستگی بینی، دیه باید پرداخت شود. حتی در ماده 716  قانون مجازات اسلامی دیه سقط جنین و دیه جنایاتی که ممکن است بر مرده وارد آید (جنایت بر مرده) نیز در قانون مشخص شده است.

  با چه ادله ای می توانیم دیه را اثبات کنیم؟

  با چه ادله ای می توانیم دیه را اثبات کنیم؟
  با چه ادله ای می توانیم دیه را اثبات کنیم؟

  جهت دریافت دیه، ابتدا باید شکایت کیفری تنظیم کنیم و سپس با دستور مقام قضایی به دادسرا و پزشکی قانونی مراجعه کرد و جهت اثبات ایراد جنایت عمدی و شبه عمدی و اثبات دیه هم باید ادله قانونی در محضر دادگاه ارائه نمود.

  ادله اثبات کیفری طبق قانون ایران بدین صورت است: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی.

  اقرار:

  متهم خودش اقرار کند که مرتکب جنایت قتل و یا ضرب و جرح عمدی یا غیر عمدی شده است.

  سوگند:

  یکی دیگر از ادله ی اثبات دیه سوگند شاکی می باشد. طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی، زمانی که شاکی در جنایات موجب دیه امکان اقامه شاهد را نداشته باشد، می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به انضمام یک سوگند ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید.

  قسامه:

  یکی دیگر از ادله ی اثبات کیفری در دیه قسامه است. به موجب  ماده 455 قانون مجازات اسلامی،  قتل عمد موجب دیه می تواند با قسم پنجاه مرد و همچنین قتل غیر عمد با قسم بیست و پنج مرد آن هم در صورت حاصل شدن لوث (ظن برای قاضی) و فقدان دلایل دیگر غیر از سوگند صورت پذیرد.

  علم قاضی:

  یک شمشیر دو لب است که بعضاً می توان حقوق افراد را با آن تضییع نمود و عدالت را نقض نمود و گاه هم قاضی می تواند در غیاب سایر دلایل، به استناد علم خویش عدالت را حاکم سازد.

  چه شخصی باید دیه را پرداخت نماید؟

  چه شخصی باید دیه را پرداخت نماید؟
  چه شخصی باید دیه را پرداخت نماید؟

  اگر جنایت وارده اعم از قتل یا ضرب و جرح عمدی و یا شبه عمدی باشد، قاتل یا ضارب می بایست مبلغ دیه را پرداخت نماید. اما اگر شخص نابالغ و یا مجنون مرتکب قتل یا ضرب و جرح عمدی یا شبه عمدی شود، با توجه به این که جنایت (چه قتل و چه ضرب و حرج) آن ها خطای محض محسوب می شود، اگر جنایت به وسیله شهادت، قسامه و یا علم قاضی ثابت شود، مبلغ دیه را باید عاقله آن ها پرداخت نمایند.

  مطالبه دیه از راننده مقصر به چه صورت است؟

  در صورتی که به موجب بی احتیاطی و بی مبالاتی راننده، تصادفی ایجاد گردد و منتهی به جرح و یا فوت گردد؛ خود شاکی و یا اولیای دمش با مراجعه به پزشکی قانونی و طرح دعوا علیه راننده مقصر و اثبات این ورود جرح، می توانند با ادله ی اثبات کیفری نسبت به گرفتن حکم محکومیت راننده مقصر اقدام کنند و نسبت به دریافت دیه از ایشان و در صورت دارابودن بیمه شخص ثالث، از بیمه مربوطه اقدامات لازم را بنمایند.

  چگونه باید دیه را از کارفرما مطالبه کرد؟

  در صورتی که کارگر در حین کار در محل کار خود به موجب عدم رعایت آیین نامه انضباطی محل کار و تقصیر کارفرما دچار آسیب جانی گردد، می تواند تحت عنوان حادثه ناشی از کار، شکایت کیفری خود را طرح کند و از کارفرما دیه ی خود را مطالبه کند.

  آیا مطالبه دیه از دادگاه نیاز به پرداخت هزینه دارد؟

  باتوجه به این نکته که در قانون مجازات اسلامی، دیه به عنوان یکی از انواع مجازات های اصلی در ماده 14  قید شده است، پس شخصی که برای دریافت دیه سزاوار باشد، می تواند با پرداخت مبلغ ده هزار تومان و پرداخت هزینه برابر اصل و یک مبلغ اندک که دفاتر خدمات قضایی دریافت می دارند، از طریق  دفاتر خدمات الکترونیک قضایی  به ثبت شکایت کیفری  خود بپردازد.

  البته این مزیت برای افراد ناتوان مالی وجود دارد که با تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی، امکان معافیت از پرداخت مبلغ ده هزار تومان نیز فراهم می باشد.

  نحوه پرداخت دیه توسط شرکت بیمه

  نحوه پرداخت دیه توسط شرکت بیمه
  نحوه پرداخت دیه توسط شرکت بیمه

  زمانی که فردی به هر دلیلی موجب کشتن انسانی یا نقص عضو او شود، مبلغی تحت عنوان خون بها یا دیه به بازماندگان وی تعلق می گیرد که این گفته طبق فقه اسلامی است و میزان دیه در ادیان متفاوت می باشد.

  از نام این بیمه می توان فهمید که یکی از بیمه های مسئولیت است. به طور خلاصه باید گفت که بیمه شخص ثالث نوعی تنبیه و مجازات در برابر خطرات و حوادث احتمالی هنگام استفاده از وسایل نقلیه موتوری می باشد و در سه نوع تقسیم بندی می شود:

  بیمه ثالث یا همان بیمه شخص ثالث که در آن خسارات به دو نوع جانی و مالی تقسیم می شوند.

  خسارات مالی در بیمه شخص ثالث که آسیب و ضررهایی را شامل می شود که به جهت حوادث به شخص ثالث وارد می شود.

  مدارک لازم برای ارائه به بیمه

  مدارکی که مقصر حادثه باید آن ها را تهیه و تحویل دهد را می توان به شرح زیر دانست:

  1. اصل و تصویر بیمه نامه
  2. اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
  3. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی
  4. اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
  5. تصویر برابر اصل شده
  6. تمامی گزارشات مقامات انتظامی
  7. برخی دیگر از مدارکی که باید تحویل داده شوند.
  8. کپی گزارش کارشناس فنی تصادفات
  9. کپی برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه)
  10. گزارش پزشکی قانونی برابر اصل شده (جهت مصدومین)
  11. کپی مدارک فوت برابر اصل شده (جهت متوفین) شامل مدارک زیر:
  12. معاینه جسد
  13. جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  14. انحصار وراثت نامحدود
  15. قیم نامه (در صورت وجود صغیر در ورثه)
  16. تصویر کل صفحات شناسنامه ی باطل شده شخص فوت شده
  17. تصویر شناسنامه ی بازماندگان
  18. رای بدوی و تجدید نظر دادگاه (در صورت اعتراض هر یک از طرفین)

  مدارکی که حادثه دیده باید آن ها را تهیه کند به شرح زیر است:

  1. اصل و تصویر بیمه نامه
  2. اصل و تصویر گواهینامه رانندگی
  3. اصل مدارک و تصویر کارت ملی و مدرک مالکیت وسیله نقلیه ی شخص
  4. اصل و تصویر کارت ملی
  5. تصویر گزارش مقامات انتظامی که برابر اصل شده باشد.
  6. تصویر گزارش کاردان فنی تصادف یا کارشناس رسمی دادگستری که برابر اصل شده است.
  7. تصویر برگه های بازجویی در صورتی که برابر اصل شده باشد.
  8. اصل صورت حساب های مراکز درمانی
  9. گواهی های پزشک معالج بیمار
  10. مدارک فوت (برای متوفین) شامل:
  11. معاینه جسد
  12. جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
  13. انحصار وراثت نامحدود
  14. قیم نامه (در صورت وجود صغیر در ورثه)
  15. تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
  16. تصویر شناسنامه اولیاء دم
  17. رای دادگاه در صورت نیاز

  تعهدات بیمه حوادث سرنشین معمولا همراه با بیمه ی شخص ثالث ارائه می شود و نیازی به خرید بیمه نامه ای جداگانه نیست.

  چه مدارکی جهت پرداخت غرامت نقص عضو راننده مقصر لازم است؟

  اصل برگه خسارت و تصویر بیمه‌ نامه شخص ثالث یا مدرکی مبنی بر داشتن بیمه‌ نامه

  تصویر کروکی پلیس راهور یا نظریه کارشناسی رسمی دادگستری

  تصویر صورت جلسه اولیه یگان انتظامی محل وقوع

  تصویر گزارش یگان انتظامی و اوراق بازجویی

  تصویر گواهینامه رانندگی و کارت مشخصات اتومبیل مقصر

  تصویر استعلامات بیمه ‌نامه و صورت‌ حساب پرداخت حق بیمه

  اگر راننده دچار نقص عضو شده باشد، مدارک زیر لازم است:

  تصویر رای منع تعقیب

  بیمه شخص ثالث

  تصویر صورت حساب هزینه‌های بیمارستانی و مدارک بالینی

  تصویر نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه‌گر

  چنان چه راننده مقصر فوت شد، ارائه مدارک زیر لازم است:

  تصویر برابر اصل شده جواز دفن

  تصویر برابر اصل شده گواهی فوت

  گواهی انحصار وراثت نامحدود

  تصویری از نامه ی ارجاعی به کمیسیون پزشکی که برابر اصل گردیده است.

  تصویری از شناسنامه و کارت ملی راننده ی متوفی یا دچار جراحت

  نحوه پرداخت به راننده مقصر چگونه است؟

  غرامت راننده یا رانندگان مقصر از طریق بیمه ی حوادث سرنشینان پوشش داده خواهد شد.

  بیمه چیست؟

  بیمه چیست؟
  بیمه چیست؟

  ریشه لغت “بیمه” از کلمه ی بیما و کلمه ‌ای هندی یا اردو است. لغتنامه دهخدا آن را واژه‌ای هندی می داند و در تعریف آن آمده است: “ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است.”

  در منابع مختلف از دوران کهن، ساز و کارهایی را مثال می زنند که شباهت به بیمه‌های امروزی دارد. اولین نمونه ‌ها مربوط به بازرگانان چینی است. در ایران باستان اگر بازرگانان بابلی برای انجام امور تجاری مثل خرید کالا و یا کشتی از این بانک‌ ها، سرمایه‌ای مثل وام دریافت می ‌کردند و طی حوادثی این اموال دچار آسیب می شد و یا به سرقت می ‌رفت، آن ها از پرداخت خسارت معاف می شدند.

  تاریخچه ی بیمه در ایران

  با حمایت از جانب قوانین، بیمه توانست باعث تغییر فضای کشور به نفع شرکت های بیمه ایرانی و منجر به تعطیلی شرکت های بیمه خارجی شود. در سال 1316 قانون بیمه در ایران به تصویب رسید. در سال 1331 و در دولت مصدق، قوانینی مصوب شد که برای فعالیت‌های بیمه شرکت‌ های خارجی محدودیت ایجاد می ‌کرد که نتیجه آن تعطیلی این شرکت‌ ها بود که منجر به رشد شرکت‌ های داخلی بیمه شد.

  در خرداد سال 50  برای حمایت هر چه بیشتر از شرکت های بیمه داخلی، “قانون تأسیس بیمه مرکزی” به تصویب رسید و بر اساس آن بیمه مرکزی ایران تأسیس شد.

  بیمه مرکزی و ساختار آن

  بیمه مرکزی و ساختار آن
  بیمه مرکزی و ساختار آن

  با توجه به افزایش تعداد شرکت های بیمه و گسترش خدمات بیمه ای، قوانین بیمه به تصویب رسید و بعد از آن، سازمان بیمه مرکزی هم تأسیس شد. اهداف سازمان بیمه مرکزی مختصرا به این شرح است:

  تنظیم بازار بیمه و حفظ نظم آن

  تهیه و تنظیم قوانین بیمه

  نظارت بر مؤسسات و نمایندگی‌ ها و شرکت های بیمه

  نقش اتکایی و پشتوانه مالی در مقابل شرکت های بیمه

  صدور مجوز فعالیت برای مؤسسات و شرکت های بیمه

  فروش از طریق نماینده بیمه

  فروش از طریق نماینده بیمه
  فروش از طریق نماینده بیمه

  نماینده بیمه دارای نقشی واسطه ای در فروش بیمه است. تفاوت نماینده بیمه با کارگزار در این است که نماینده فقط برای شرکت بیمه نقش واسطه ای دارد و نمی ‌تواند به طور همزمان برای چندین شرکت بیمه، بیمه به فروش برساند.

  نمایندگان بیمه با اخذ مجوزهای رسمی از مراجع مربوطه و شرکت بیمه طرف قرارداد خود، به طور ویژه و تنها برای شرکت بیمه طرف قرارداد خود و تحت قوانین به فروش بیمه های مختلف اقدام می کنند تا خدمات و اطلاعات مربوط به انواع بیمه‌هایی که ارایه می ‌کنند را به صورت کامل و واضح در اختیار بیمه‌ گزار قرار دهند و مشاوره‌های کافی را به بیمه ‌گزار ارایه دهند.

  فروش از طریق کارگزار بیمه

  فروش از طریق کارگزار بیمه
  فروش از طریق کارگزار بیمه

  در واقع وظیفه کارگزار این است که ابتدا نیاز و شرایط مالی و اقتصادی بیمه ‌گزار را بررسی کند و سپس با توجه به اطلاعاتی که بیمه ‌گزار در اختیار او قرار می دهد، بیمه نامه مناسب را ارائه دهد.

  نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه

  نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه
  نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه

  در مطالب انتهایی نوشتار نمونه دادخواست مطالبه دیه از شرکت بیمه،  برخی از مهم ترین مواد قانون بیمه ی اجباری شخص ثالث مصوب 1395 را با هم مرور می کنیم که شما را در ارائه ی یک دادخواست مناسب برای مطالبه دیه از شرکت بیمه یاری خواهد کرد.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هشدار: کلیه محتوای درج شده در این وب سایت جنبه اطلاع رسانی داشته و ممکن است برخی مطالب به روز یا الزاما صحیح نباشند.

  مطالب محبوب سایت

  مطالب مرتبط

  وکیل ثبتی تبریز

  وکیل ثبتی تبریز

  موضوع بحث این مقاله، وکیل ثبتی تبریز می باشد. لطفا تا انتهای این مبحث حقوقی کاربردی همراه ما بمانید. وکیل ثبتی یکی از انواع وکالت

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  با ما همراه شوید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه آزادی مشروط آشنا شوید. یکی از مواردی که در مورد پرونده های در رابطه با