نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟ نام و شماره تماستون رو وارد کنید تا کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان با شما تماس بگیرن وبهتون مشاوره بدن!

  نام و نام خانوادگی


  شماره تماس

  با ما همراه باشید تا بیشتر با موضوع نمونه رای برائت تصرف عدوانی آشنا شوید.

  در این مقاله سعی داریم تا در خصوص نمونه رای برائت تصرف عدوانی اطلاعات جامع و کاملی را در اختیار شما قرار دهیم. همچنین در مورد تصرف عدوانی، انواع تصرف عدوانی، ارکان تصرف، تفاوت تصرف حقوقی و کیفری، دادگاه رسیدگی به تصرف عدوانی، وکلای ملکی و ویژگی هایی که یک وکیل ملکی به منظور رسیدگی در تصرف و تصاحب عدوانی باید به آن توجه داشته باشد و سایر سوالات دیگر که ممکن است برای شما پیش آید در مقاله نمونه رای برائت تصرف عدوانی برای شما ارائه می دهیم.

  آن چه در مقاله نمونه رای برائت تصرف عدوانی می خوانید:

  تصرف عدوانی چیست؟

  تصرف عدوانی از نظر حقوقی را توضیح دهید؟

  انواع دعوای تصرف عدوانی را نام ببرید؟

  تفاوت هایی که بین دعوای تصرف عدوانی حقوقی و کیفری وجود دارد را شرح دهید؟

  ارکان دعوای تصرف عدوانی را نام ببرید؟

  جرم تصرف عدوانی شامل چه مواردی می شود و این مجازات به چه صورت است؟

  تبصره های موجود در جرم تصرف عدوانی را بیان کنید؟

  چه دادگاه هایی به تصرف عدوانی رسیدگی می کنند؟

  نمونه رای برائت تصرف عدوانی به چه صورت است؟

  روش های تصرف عدوانی را نام ببرید؟

  دعوای حقوقی رفع تملک عدوانی شامل چه شروطی است؟ نام ببرید؟

  وکالت دعاوی تصرف عدوانی بر عهده چه کسی است؟

  تصرف عدوانی کیفری چیست؟

  دعوای حقوقی تصرف عدوانی را توضیح دهید؟

  در طرح تصرف عدوانی، افراد باید به چه مرجع صالحی مراجعه نمایند؟

  وکیل تصرف عدوانی چه کسی است؟

  بهترین و مجرب ترین وکیل در دعاوی ملکی تصرف عدوانی چه کسی است. توضیح دهید؟

  مراحل شکوائیه تصرف عدوانی از طریق وکیل ملکی به چه صورت انجام می گیرد؟

  به منظور ارائه ی شکواییه توسط وکیل تصرف عدوانی به چه مدارکی نیاز داریم؟

  چه نکات مهمی را وکیل دعوای تصرف عدوانی باید در پرونده موکل خود رعایت نماید؟

  دلایل اصلی ضرورت حضور وکیل در دعوای عدوانی را نام ببرید؟

  ویژگی هایی که یک وکیل ملکی در تصرف عدوانی باید دارا باشد را نام ببرید؟

  آیا در ملک مشاع، تصرف عدوانی هم صورت می گیرد؟

  آیا سند مالکیت ملک در تصرف عدوانی ضرورت دارد؟

  دعوای کیفری رفع شیوه های تصرف عدوانی را توضیح دهید؟

  نکات مهم در دعوای اجبار نسبت به رفع تصرف عدوانی (حقوقی) را نام ببرید؟

  چند نمونه از مستندات قانونی دعوای عدوانی در دادگاه حقوقی را نام ببرید؟

   

  تصرف عدوانی

  تصرف عدوانی
  تصرف عدوانی

  در ابتدای مقاله نمونه رای برائت تصرف عدوانی، بهتر است که در مورد تصرف عدوانی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. احتمال دارد که در یک مرحله زمانی، فردی ملکی را در تصرف کامل خود داشته باشد.

  اما فرد دیگری بدون اذن و همچنین رضایت وی به صورت غیر قانونی ملک را از تصاحب او بیرون آورد. در این شرایط شخص تصرف کننده می تواند بازگشت تصرف را بخواهد و شکوائیه رفع «تصرف عدوانی» را عنوان نماید.

  یا به عبارتی باید گفت که اگر فردی به اجبار و همچنین بدون رضایت شخص مالک و یا مستاجر، ملک و زمین آن را تصاحب نماید، این اقدام وی به عنوان «تصرف عدوانی» نامگذاری شده است.

  تصرف عدوانی به معنای این است که فردی به زور، دارایی و اموال مورد تملک فرد دیگر را از دست وی به تصاحب خود درآورد. هر چیزی که شامل جابجایی (منقول) و یا غیر قابل جابجایی (غیرمنقول) باشد و تحت تملک و همچنین دستیابی فرد قرار دارد، حاکی بر این است که این شیء در احاطه ی اوست و شخص ادعا کننده باید به منظور به دست آوردن و تملک آن چیز که در نزد شخص دیگری است، منحصراً اقامه دعوی نماید و از رهنمودهای اثبات دعوی در حالت وجود بهره مند گردد تا از این طریق مراجع قضایی دستور را به نفع آن ها صادر نمایند و وی را همچون مالک و همچنین تصرف کننده حقیقی آن حق و یا شیء، معرفی نمایند.

  معنی حقوقی تصرف عدوانی

  معنی حقوقی تصرف عدوانی
  معنی حقوقی تصرف عدوانی

  طبق ماده صد و پنجاه و هشت آیین نامه دادرسی مدنی، تصرف عدوانی عبارت است از:

  « تقاضای شخص تصرف کننده قبلی حاکی بر این که شخص دیگری بدون رضایتمندی او دارایی و اموال غیر قابل جابجایی (غیرمنقول) را از تملک وی بیرون آورده است و عودت تصاحب خود را نسبت به مال تقاضا می نماید.»

  پیشنهاد می کنیم از پست رد اتهام تصرف عدوانی دیدن کنید.

  انواع دعوای تصرف عدوانی

  انواع دعوای تصرف عدوانی
  انواع دعوای تصرف عدوانی

  بهتر است که قبل از نمونه رای برائت تصرف عدوانی، اطلاعاتی را در خصوص انواع اختلاف تصرف عدوانی نیز برای شما ارائه دهیم. این تصاحب به دو صورت قابل رسیدگی و طرح است:

  تصرف عدوانی حقوقی و همچنین تصرف عدوانی کیفری از انواع این دعوی هستند که هر یک از آن ها دارای شرط خاص و ویژه ای هستند که اگر به صورت اتفاقی، یکی از این دعوی را اظهار کنید، امکان این که بتوانید آن را تغییر دهید نیز وجود ندارد.

  تصرف عدوانی کیفری:

  این تملک به مفهوم تصرف مالی است که منتسب یا متعلق به فرد دیگری می باشد. آن هم با آگاهی از این که اموال، متعلق و وابسته به فرد دیگری است. از نظر قانونی، تصرف کیفری جرم به حساب می آید و در صورتی که این جرم به اثبات برسد، دادگاه مربوطه فرد را از یک ماه تا مدت دوازده ماه به حبس متهم می کند.

  بهتر است بدانید که تصرف عدوانی کیفری به منظور اموال غیر قابل جابجایی (غیرمنقول) اطلاق داده می شود. در این مورد از تصرفات عدوانی فرد باید مالکیت و تملک اموال غیر منقول را اثبات نماید.

  تصرف عدوانی حقوقی:

  این تصرف تشابه زیادی و همچنین تفاوت بسیار کمی با تصاحب عدوانی کیفری دارد. تفاوت ها شامل:

  در تصرف حقوقی، احتیاجی به دستیابی مالکیت گذشته اموال و دارایی نبوده است. این در حالی است که براساس ماده شصت و نود قانون مدنی، در تصرف کیفری حتما باید تصرف مالکیت صورت گیرد.

  رکن و پایه روانی یکی از موضوعاتی است که در تصرف اثرگذار است. به عبارتی باید این ارکان برای دادگاه مربوطه احراز گردد که آیا شخص تصرف کننده اموال و دارایی وابستگی به شخص دیگری دارد و یا خیر. این بند یکی از تفاوت های اساسی و مهم در تصرف حقوقی و کیفری محسوب می شود.

  تصرف حقوقی با ارائه تقاضای حقوقی قابل پیش نویس است اما به منظور ارائه ی تصرف کیفری، احتیاجی به اهداء تقاضای حقوقی نیست و به کار بردن شکایت کیفری به منظور پیگیری جزایی متهم و همچنین صدور حکم از بین بردن تصرف اکتفا می کند.

  از سایر تفاوت های تصرف عدوانی کیفری با تصرف حقوقی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از:

  یکی از مهمترین و اصلی ترین تفاوت های بین این تصرف را می توان به عدم و یا وجود پایه روانی در تصرف کننده عدوان متذکر شد که به منظور شناخته شدن شخص مرتکب جرم، باید از سوی قاضی دادگاه احراز گردد. به این صورت که فرد اطلاع داشته که اموال به شخص دیگری متعلق بوده است.

  طبق قوانین و ضوابط مجازات کشورمان، احراز و شناسایی مالکیت اموال امری مهم و ضروری است. این در حالی است که در قوانین آیین نامه دادرسی مدنی، احتیاجی به شناسایی مالکیت وجود ندارد. علاوه بر این،  در ضوابط آیین دادرسی مدنی، شناسایی قبلی تصاحب متقاضی و همچنین تصرف جدید، مدعی علیه ملاک بوده است اما در قوانین مجازات احتیاجی به احراز سوابق و کشف تملک شخص شکایت کننده نیست.

  دعوی تملک عدوانی با ارائه تقاضای حقوقی قابل اجرا بوده است

  دعوی تملک عدوانی با ارائه تقاضای حقوقی قابل اجرا بوده است. اما در دادخواست کیفری تصرف عدوانی، فرستادن حکم برطرف کردن تملک احتیاجی به ارائه شکوائیه حقوقی ندارد و به کار بردن شکایت کیفری به منظور پیگیری کیفری متهم و همچنین صدور فتوا رفع تملک اکتفا می کند.

  نکته حائز اهمیت این است که تصرف عدوانی، هم از نظر حقوقی و هم کیفری استحقاق رسیدگی و همچنین تعقیب را دارد. بنابراین در صورتی که در دادگاه حقوقی، شکوائیه رفع تملک تسلیم دادگاه شده باشد، در محکمه کیفری تنها باید شخص متهم از نظر جرم تصرف عدوانی براساس ماده شصت و نود (قانون آیین نامه دادرسی مدنی) تحت پیگیری قرار گیرد و ادعای رفع تملک در شکوائیه کیفری عملی ابطال می گردد.

  اگر به دنبال بهترین وکیل برای طرح تصرف عدوانی هستید، می توانید با مراجعه به سایت تهران لو، اطلاعات کامل تری را در خصوص ارائه طرح شکوائیه با کمک مجرب ترین وکلای حقوقی به دست آورید.

  ارکان دعوای تصرف عدوانی

  ارکان دعوای تصرف عدوانی
  ارکان دعوای تصرف عدوانی

  در نمونه رای برائت تصرف عدوانی، این تملک دارای ارکان متعددی است که شامل:

  تصرف سابق خواهان

  پایه و ریشه نخست تملک عدوانی حقوقی به این مسئله اختصاص دارد که متقاضی باید قادر به اثبات تملک گذشته خود باشد و همان طور که در مطالب بالا متذکر شدیم، هدف مالکیت وی نیست، بلکه همین که فرد تصاحب قبلی خود را به اثبات برساند نیز کفایت می کند.

  لحوق تصرف خوانده

  ریشه و پایه دوم این ارکان اختصاص به این موضوع دارد که تملک خواهان با تصاحب قبلی خواهان احراز می گردد که این فرجامی بودن تملک خواهان(خوانده) نیز باید ثابت گردد.

  عدوانی بودن تصرف

  همان طور که از نام این دعوی استنباط می شود، عدوانی بودن تصاحب یا تملک، یکی از شروط دعوای تصرف عدوانی است و در صورتی که تملک شخص خواهان مسبب قانون باشد، این دعوی موضوعیت ندارد.

  غیر منقول بودن اموال

  یکی دیگر از ارکان دعوای عدوانی، اختصاص به غیر قابل جابجایی (غیر منقول) بودن اموال و دارایی هاست که در مورد اموال جابجایی(منقول) این دعوی صدق نمی کند.

  مبحث دعوای عدوانی معمولاً اموال غیر قابل جابجایی یا غیر منقول است. بهتر است بدانید که مقصود از اموال غیر منقول طبق قانون مدنی «اموالی است که غیر قابل جابجایی باشد یا نتوان آن را منتقل کرد که در تصرف عدوانی کیفری این مسئله موضوعیت نداشته است و مبحث تصرف کیفری نیز می تواند، هم به اموال منقول و هم غیر منقول اختصاص داشته باشد. شما با مراجعه به سایت تهران لو می توانید در خصوص ارکان دعوای تصرف عدوانی، اطلاعات بیشتری را به دست آورید.

  جرم تصرف عدوانی

  جرم تصرف عدوانی
  جرم تصرف عدوانی

  تصرف عدوانی ممانعت از حق و همچنین مزاحمت از جریمه هایی علیه مالکیت و دارایی است که به دو صورت کیفری و حقوقی است که فرد در قبال شخص تصرف کننده عدوانی می توانید به دو شکل حقوقی و همچنین کیفری اقامه دعوی نماید. براساس ماده شصت و نود قوانین مجازات کشورمان، هر فردی با صحنه سازی مانند:

  1)    پی کنی 2) کرت بندی 3) حفر چاه 4) نهرکشی 5) غرس اشجار و همچنین زراعت 6) منابع آب 7) اراضی موات 8) دامپروری و سایر زمین ها و همچنین املاک که به دولت و یا شهرداری تعلق دارد که هر گونه تصرف عدوانی و یا تجاوز به آن ها خودداری و مزاحمت از حق در باب موارد ذکر شده باشد، مراجع قضایی مجازاتی را که برای شخص تصرف کننده در نظر گرفته اند، یک ماه تا دوازده ماه حبس است.

  چند تبصره مهم

  این ماده دارای چند تبصره است که شامل:

  تبصره یک

  رسیدگی و بررسی جریمه های مذکور خارج از نوبت انجام می گیرد و مقامات قضائی و کیفری با انتظام صورتجلسه حکم توقف مانورهای شخص متجاوز را تا زمان دریافت حکم قطعی دادگاه اعلام می نمایند. دادگاه مربوطه متعهد است که برابر رفع تصاحب عدوانی و یا خودداری از حق یا مزاحمت، عودت وضع به شکل قبلی نماید.

  تبصره دو

  در مواردی که تعداد متهمان پرونده تصرف عدوانی بیش از سه نفر باشد و همچنین نشانه های محکم و قوی استدلال بر اعمال جرم وجود داشته باشد، حکم بازداشت متهمین از سوی مقامات قضائی صادر می گردد. ادعا کننده می تواند درخواست خلع ید، رفع آثار تجاوز، اشجار و همچنین قلع بنا را نیز نماید.

  شما با مراجعه به سایت تهران لو و بهره مندی از بهترین وکلای حقوقی می توانید در خصوص جرایم تصرف عدوانی، اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

  دادگاه رسیدگی به تصرف عدوانی

  دادگاه رسیدگی به تصرف عدوانی
  دادگاه رسیدگی به تصرف عدوانی

  طبق ماده سیصد و یک قانون آیین نامه دادرسی کیفری در خصوص جرم تملک عدوانی مصوب نود و دو کیفری دادگاه دو، صلاحیت بررسی به کلیه جریمه ها را دارد، تنها این که به مسبب قانون در صلاحیت و شایستگی محل رجوع دیگری باشد و براساس این که موارد استثناء عنوان شده اند و همچنین تملک عدوانی جزء این موارد محسوب نمی شود، به این نتیجه می رسیم که محاکم کیفری دو صالح بررسی و رسیدگی است.

  در خصوص صلاحیت محلی باید گفت که براساس مواد سیصد و ده و سیصد یازده (قانون آ. د. ک) شخص مجرم در دادگاهی قضاوت و دادرسی می شود که جرم مرتکب شده در حیطه آن باشد. بنابراین دادگاه صالح به منظور بررسی به این سری از جریمه ها اعم از اموال قابل جابجایی(منقول) یا غیر قابل جابجایی (غیر منقول) دادگاه مربوطه محل رویداد جرم است.

  یا به عبارتی باید گفت که دادگاهی که در زمینه قضائی و کیفری در آن خودداری، تصرف یا تملک و همچنین مزاحمت از حق در آن روی داده است.

  باید گفت که در روند عملی یک فرم از قبل طراحی شده به شخص شاکی تحویل می گردد و وی بر روی این فرم، شکوائیه خود را به طور کامل شرح می دهد. در این مورد ماده شصت و نه قانون آیین نامه دادرسی تعیین می کند که:

  دادستان موظف است که هر دو شکایت را یعنی هم شکایت کتبی و هم شفاهی (زبانی) را قبول نماید

  «دادستان موظف است که هر دو شکایت را یعنی هم شکایت کتبی و هم شفاهی (زبانی) را قبول نماید. شکوائیه شفاهی یا زبانی در صورتجلسه قید می گردد و از سوی شخص شاکی پرونده امضاء و یا اثر انگشت می شود.

  در صورتی که شاکی پرونده از سواد کافی برخوردار نباشد، در صورتجلسه قید گردیده و برابری شکوائیه با نوشته های ذکر شده در صورتمجلس اقرار می گردد.»  نکته حائز اهمیت این است که شب بودن و یا روزهای تعطیل سد ارائه طرح شکایت نبوده است.

  شما برای رسیدگی به پرونده های تصرف عدوانی با مراجعه به سایت تهران لو و مساعدت از بهترین وکلای این مجموعه می توانید رهنمودهای لازم را در این خصوص دریافت نمایید.

  شیوه های تصرف عدوانی

  شیوه های تصرف عدوانی
  شیوه های تصرف عدوانی

  شیوه های تملک و تصاحب عدوانی شامل «تملک در اموال غیر، بدون اجازه مالک و همچنین قانون» می باشد. از نظر معنا این تصرف کاملا واضح و روشن است اما دعواهای برآمده از تملک عدوانی در حقوق کشورمان می تواند در حکم یک دعوای حقوقی نیز باشد و هم این که شامل دعوای کیفری شود.

  در حقوق کشورمان، درصورتی که مدعی علیه نفر اول در ارائه طرح دعوای حقوقی باشد، دیگر اجازه طرح دعوای کیفری برای مدعی علیه وجود ندارد. عکس این موضوع نیز صدق می کند.

  دعوای حقوقی رفع تملک عدوانی

  دعوای حقوقی رفع تملک عدوانی
  دعوای حقوقی رفع تملک عدوانی

  در ادامه مطلب نمونه رای برائت تصرف عدوانی، بهتر است در خصوص طرح دعوای حقوقی رفع تملک نیز اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم. براساس ماده صد و پنجاه و هشت تا صد و هفتاد و هفت قانون آیین نامه دادرسی مدنی دادگاه عمومی مصوب سال هزار و سیصد و هفتاد و نه، به منظور شکل گیری عنوان تصرف عدوانی بر مبنای قانون اسلامی کشورمان، وجود سه شرط، امری مهم و ضروری است که عبارتند از:

  شرط اول:

  سبق تصرف مدعی (یا سابقه تملک گذشته خواهان)،

  شرط دوم:

  لحوق تملک مدعی علیه(تصاحب بعدی مدعی علیه)،

  شرط سوم:

  عدوانی بودن تصرف (یا تملک بدون جواز قانونی).

  بر این مبنا اگر فردی متصرف ملکی باشد و فرد دیگری بدون مجوز قانونی و یا با غلبه و همچنین قهر، ملک را به تملک خود در آورد، شخص تصرف کننده قبلی با حضور در دادگاه حقوقی و همچنین ارائه طرح دعوای «رفع شیوه های تصرف عدوانی» نسبت به وصول ملک خود از شخص تصاحب کننده اقدامات لازم را انجام دهد.

  یکی از مشخصه های اساسی در مورد دعاوی حقوقی «رفع تصرف عدوانی» که حائز اهمیت است، اختصاص به این موضوع دارد که متقاضی دعوا احتیاجی به ثابت کردن مالکیت خود ندارد و فقط با ثابت کردن تملک سابق در ملک این امکان را دارد که بر علیه شخص متصرف عدوانی دعوای خود را ارائه دهد.

  مدت زمان تملک قبلی متقاضی

  شایان ذکر است که مدت زمان تملک قبلی متقاضی (خواهان) باید به میزانی باشد که در قانون شخص تصرف کننده شناخته گردد و این مدت طبق نظر قاضی پرونده و همچنین قانون نیز می تواند متغیر باشد.(همان طور که در مطالب بالا توضیح دادیم، محاکم قضایی این قانون را از یک الی دوازده ماه تعیین کرده اند).

  حتی اگر تصاحب کننده عدوانی، مالک حقیقی ملک بوده و به منظور دادگری حق خود مبادرت به تصرف عدوانی ملک نیز نماید، قانون این حق را به شخص تصرف کننده ملک می دهد که با اثبات تملک گذشته و همچنین طرح دعوا « رفع تصرف عدوانی» را از دادگاه مربوطه تقاضا نماید.

  البته باید متذکر شد که مالک واقعی ملک نیز می تواند با ارائه طرح دعوای متقابل و همچنین نشان دادن اسناد و مدارک مالکیت، نسبت به برنامه دعوای خلع ید اقدامات لازم را انجام داده و ملک را با کمک مراحل قانونی و همچنین قضایی از شخص تصرف کننده دوباره دریافت نماید.

  یکی دیگر از مشخصه های اساسی و مهم احکام و دستورهای رفع تصرف عدوانی

  یکی دیگر از مشخصه های اساسی و مهم احکام و دستورهای رفع تصرف عدوانی اختصاص به اعمال فوری و سریع دادگاه مربوطه دارد که بر مبنای قانون تجدید نظر حقیقت طلبی مانع و جلوگیر اجرای حکم نبوده است و رای دادگاه بر پایه برطرف کردن تملک سریع و آنی اجرا می گردد

  و همچنین دادگاه مربوطه می تواند دستور رفع پیامدهای ناشی از تملک و تصرف عدوانی را نیز ارائه دهد. شما با مراجعه به سایت تهران لو می توانید اطلاعات جامع تری را در این خصوص کسب نمایید.

  وکالت دعاوی تصرف عدوانی

  وکالت دعاوی تصرف عدوانی
  وکالت دعاوی تصرف عدوانی

  نمونه رأی برائت تصرف عدوانی، در حال حاضر به دعاوی متداول در محاکم قضایی و همچنین دادگاه ها تبدیل شده است. همان طور که در بالا توضیح دادیم، تصرف عدوانی به منظور املاک غیر قابل جابجایی (یا غیر منقول) مورد استفاده قرار می گیرد. بر همین اساس این نام را نمی توان به منظور دارایی و یا اموال منقول یا قابل جابجایی عنوان نماییم. تصرف به معنای تحت تسلط خود درآوردن و برگماشتن ید بر مال و یا شیء است.

  به طور کلی احترام و ارزش نهادن به تمامی حق و حقوق مالکیت یکی از اصلی ترین و در عین حال مهمترین مسائلی است که قانون برای کلیه افراد ارجمند می داند.

  هیچ فردی این اجازه را ندارد که اموال و دارایی هایی را که متعلق به فرد دیگری است را به تصرف خود در آورد. زیرا این اقدام از لحاظ قانونی توسط مراجع قضایی تحت تعقیب قرار می گیرد.

  متصرف عدوانی

  بهتر است بدانید که از نظر قانون مجازات اسلامی به فردی که ملک تعلق داشته به شخص دیگری را بدون رضایت و یا اذن او از روی اطلاع و یا اراده خود تصاحب می کند، «متصرف عدوانی» نام دارد.

  در تملک عدوانی مهم نیست که خواستار در گذشته ملک را در تصاحب خود داشته است یا خیر، بلکه نکته مهم در این راستا این است که ملک را در اختیار و یا در تصاحب خود قرار داده و به مالکیت خواهان نیز توجهی نمی کند.

  نکته حائز اهمیت این است که متقاضی تقاضا می کند، ملک در اختیار داشته را به زور از دست وی بیرون آورده است اما خواهان یعنی مدعی، ملک را از آن خود می داند و خوانده پرونده یعنی شخص متقاضی به اجبار آن را از اختیار وی بیرون کرده است. شما با مراجعه به سایت تهران لو می توانید در خصوص وکالت دعاوی تصرف از بهترین و مجرب ترین وکلای این مجموعه اطلاعات لازم را کسب نمایید.

  نکته در مورد تصرف عدوانی

  بهتر است بدانید که تملک عدوانی عملی قابل پیگیری و همچنین مجرمانه ای است که از راه دادسرا و با ارائه ی شکوائیه فرد زیاندیده تحت تعقیب قرار می گیرد و در قانون خطا و جرم انگاری قرار گرفته است.

  تصرف عدوانی کیفری

  تصرف عدوانی کیفری
  تصرف عدوانی کیفری

  همان طور که دعوای تملک یا تصرف عدوانی براساس قانون شصت و نود قانون مجازات کشورمان «جرم انگاری» شده است، در صورتی که اگر شخصی اموال و یا دارایی غیر منقول(غیر قابل جابجایی) مانند باغ، خانه و همچنین مغازه و یا ملکی را از فرد دیگری بدون رضایتمندی وی به تصاحب خود در آورد و در اعمال این اقدام آگاهی و دانش کافی نیز داشته باشد،

  فرد مرتکب «تصرف عدوانی کیفری» نیز گردیده است و مالک واقعی می تواند از شخص تصرف کننده شکایت کیفری نماید تا از این طریق اموال خود را از وی دریافت نمایند که در نمونه رای برائت تصرف عدوانی، این تملک و تصاحب به وضوح نشان داده شده است.

  دعوای حقوقی تصرف عدوانی

  دعوای حقوقی تصرف عدوانی
  دعوای حقوقی تصرف عدوانی

  در خصوص دعوای حقوقی تملک یا تصرف عدوانی باید گفت که:

  همان طور که توضیح دادیم، تصرف عدوانی به معنای بیرون کردن دارایی و اموال از ذی حق، قائم مقام قانونی و یا ید مالک بدون داشتن رضایتمندی آنان و همچنین بدون اجازه و جواز قانونی است.

  به همین اندازه که متقاضی ثابت نماید که دارایی و یا حقی از گذشته در تملک وی بوده است و مدعی علیه(خوانده) به شکل عدوانی یعنی این که بدون اجازه وی و یا بدون در اختیار داشتن مجوزهای لازم قانونی ملک را از اختیار وی بیرون آورده، کفایت می کند تا از این طریق دادگاه مربوطه به شکل حقوقی رسیدگی و بررسی های لازم را براساس دعوای تصرف عدوانی اعمال نماید.

  شایان ذکر است که شخص متقاضی باید اثبات نمایند که در این مدت، شخص تصرف کننده دارایی و اموال شناخته شده است و در اموال طرح دعوی تملک داشته است که بررسی آن با توجه به ضوابط و مقررات قانونی اعمال می گردد.

  مرجع صالح به منظور طرح تصرف عدوانی

  مرجع صالح به منظور طرح تصرف عدوانی
  مرجع صالح به منظور طرح تصرف عدوانی

  باید بدانید که دادگاه ها و همچنین دادسراها محل رویداد اموال غیر منقول(غیر قابل جابجایی) به عنوان مرجع و منبع صالح به منظور طرح «دعوای تصرف عدوانی» هستند و دعاوی مرتبط به اموال و دارایی های غیر منقول براساس قانون و ضوابط شوراهای حل اختلاف مورد قبول طرح ارائه شده در شوراهای حل اختلاف دیگر نیست.

  مرجع صالح به منظور مجازات تصرف عدوانی که از دعاوی غیر مالی محسوب می شوند، شخص مدعی (خواهان) باید کلیه ی هزینه های ثبت و ضبط دعاوی غیر مالی را بر مبنای تعرفه مشخصی که به صورت سالانه از طرف قوه قضائیه مشخص می گردد، باطل کند.

  همان طور که می دانید، تصرف عدوانی و همچنین طرح دعوا در خصوص آن ملزم به پیچیدگی ها و اقدامات ویژه ای دارد. به همین منظور توصیه می گردد که برای انجام این طرح دعوی از مجرب ترین وکلای دادگستری مساعدت و یاری بگیرید. شما با مراجعه به سایت تهران لو می توانید در این راستا از باسابقه ترین و متبحرترین وکلای دادگستری اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

  وکیل تصرف عدوانی

  وکیل تصرف عدوانی
  وکیل تصرف عدوانی

  وکیل دعاوی ملکی یا همان وکیل تصرف عدوانی شخصی است که با بررسی و تفحص در دعوای عدوانی و همچنین کلیه جوانب این دعوا در نمونه رای برائت تصرف عدوانی به نفع موکل خود می پردازد. شایان ذکر است که دعوای تملک یا تصرف عدوانی شامل کلیه دعوای جلوگیری از حق و همچنین مزاحمت یا آزار و اذیت است.

  شما با مراجعه به سایت تهران لو و مساعدت از بهترین وکلای این مجموعه می توانید در این  سری از دعوای تملک و تصاحب، اقدامات لازم را انجام دهید. وکیل تصرف عدوانی، به منظور رفع مسائل تملک و تصاحب عدوانی با اتکا به قانون و همچنین نظریه متخصصین و تجارت و مهارتی که در این راستا کسب کرده است، معنی که از تصرف عدوانی بازگو می کند به این معناست که:

  «فردی تصرف کننده ملکی باشد و ادعا کند که فرد دیگر حتی با در اختیار داشتن سند مالکیت، ملک مورد نظر را به اجبار و زور از دست وی خارج کرده است» و یا وکیل پرونده ملکی اذعان می دارد که شخص تصرف کننده ملک ادعا کند که فردی به اجبار و زور ملکی را از تصرف او بیرون آورده است که در این راستا در نمونه رای برائت تصرف عدوانی از سوی مقام قضایی پرونده به نفع موکل خود تجدید نظر را خواهان است.

  بهترین مرجعی که می تواند در این راستا به افراد کمک کند، قانون است

  بهترین مرجعی که می تواند در این راستا به افراد کمک کند، قانون است که با توجه به ماده صد و پنجاه و هشت (قانون دادرسی مدنی) تملک عدوانی تنها در اموال غیر قابل جابجایی (غیر منقول) مانند ملک و یا زمین قابل قبول است که در اموال قابل جابجایی یا منقول این ادعا صدق نمی کند.

  به طور مثال اگر شخصی خودرو شما را با قدرت و زور از دست شما بیرون آورد، شما برای رسیدگی مراحل قانونی نمی توانید از دعوای تصرف عدوانی استفاده نمایید، بلکه باید از مراحل قانونی حقوقی دیگر برای رفع مشکل خود اقدام نمایید.

  بهترین وکیل به منظور دعاوی ملکی

  بهترین وکیل به منظور دعاوی ملکی
  بهترین وکیل به منظور دعاوی ملکی

  امروزه ملک و املاک در کشورمان به عنوان روشی بسیار پرمنفعت و همچنین مطمئن به منظور سرمایه گذاری در بین تمامی افراد جامعه مورد بحث است بدون این که به آثار و عواقب متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که ساکن شدن ملک در بین کالاهای دارایی در پی دارد، به آن توجه نماییم.

  تعداد زیادی از پرونده های املاک و همچنین دعاوی ملکی متعدد در دادگاه های حقوقی، کیفری و علاوه بر این مراجع ثبتی وجود دارد که حاکی از این است که مسائل ملکی و مشکلات موجود در آن از حساسیت بسیار زیادی برخوردار است.

  شما با مراجعه به سایت تهران لو و با برخورداری از تجارب و همچنین علم ارزشمند وکلای دادگستری در حیطه املاک می توان دعوای تصرف عدوانی را به آسانی و با بهره مندی و پیروزی بیشتر برطرف کنید.

  این مجموعه با برخورداری از تجربیات و تخصص بسیار وسیع حقوقدانان خبره در حیطه املاک، توانسته اند که بهترین و مجرب ترین وکیل ملکی در دعاوی عدوانی را به شما معرفی نماید تا در این سری از پرونده ها که دارای پیچیدگی ها و نکات بسیار ریزی است، شما را یاری کرده و در برائت تصرف عدوانی نیز ثمربخش باشند.

  مراحل شکوائیه تصرف عدوانی از سوی وکیل

  مراحل شکوائیه تصرف عدوانی از سوی وکیل
  مراحل شکوائیه تصرف عدوانی از سوی وکیل

  انتخاب بهترین وکیل مناسب و همچنین ملاقات حضوری با وی و قرار ملاقات از وی.

  بعد از این که شخص از وکیل دادگستری ملاقات حضوری را دریافت کرد، باید کلیه جزئیات پرونده را برای وی تشریح نماید و در صورت ضرورت، وکالتنامه وکیل را نیز امضاء نماید.

  در این گام، وکیل دادگستری مراحل قانونی را به منظور خالی کردن ملک شخص تصرف کننده اعمال می نماید.

  کلیه موارد ذکر شده، از مراحلی است که وکلا در زمان ارائه ی شکایت نمونه رای برائت تصرف عدوانی باید دنبال نمایند.

  مدارک مورد نیاز به منظور شکوائیه توسط وکیل تصرف عدوانی

  مدارک مورد نیاز به منظور شکوائیه توسط وکیل تصرف عدوانی
  مدارک مورد نیاز به منظور شکوائیه توسط وکیل تصرف عدوانی

  یکی از مدارک لازم که شخص باید به وکلای تصرف عدوانی به منظور پیگیری های لازم پرونده ارائه دهند، مدارک شناسایی نظیر کارت ملی و همچنین شناسنامه است.

  یکی دیگر از مدارک مورد نیاز، عرضه داشتن مستندات قبلی تصرف یا تملک و همچنین مدارک مالکیت است که شخص شاکی پرونده به وکیل خود به منظور پیگیری اقدامات قضایی لازم باید ارائه نماید.

  نکات مهم که وکیل دعوای تصرف عدوانی باید در پرونده رعایت نماید

  نکات مهم که وکیل دعوای تصرف عدوانی باید در پرونده رعایت نماید
  نکات مهم که وکیل دعوای تصرف عدوانی باید در پرونده رعایت نماید

  وکیل دعوای تصرف عدوانی به منظور رای تجدید نظر دادگاه باید نکات مهمی را در نمونه رای برائت تصرف عدوانی رعایت نماید که شامل:

  در دادگاه مربوطه باید تصرف و تملک سابق شخص مدعی (خواهان) و همچنین تصرف عدوانی مدعی علیه (خوانده) به طور کامل احراز گردد.

  فرد سوم که در این پرونده خود را شخص ذی نفع معرفی می کند نیز می تواند در دادگاه مربوطه دعوای تصرف عدوانی حضور داشته باشد.

  بهتر است بدانید که این سری از دعوای عدوانی در هر زمانی که حکم صادر شود، دستور قانونی سریعاً اعمال می گردد. باید متذکر شد که بازنگری این حکم قضایی در این خصوص برعکس سایر دعاوی دیگر، مانع از اجرایی شدن حکم و فتوا نیست.

  کلیه موارد ذکر شده، ضرورت رسیدگی و بررسی ادعاها، استدلات طرفین دعوا و همچنین ادله یا دلایل است که بعد از این که تملک و یا تصرف عدوانی مدعی علیه (خوانده) در دادگاه مربوطه اثبات گردد.

  کلیه موارد ذکر شده، از نکاتی است که وکیل دادگستری در زمان طرح دعوای تصرف عدوانی باید به آن توجه داشته باشد تا با ارائه نمونه رای برائت تصرف عدوانی در رای دادگاه تجدید نظر ایجاد نماید و همچنین رأی دادگاه را به نفع شخص شاکی پرونده صادر نماید.

  دلایل اصلی ضرورت حضور وکیل در دعوای عدوانی

  دلایل اصلی ضرورت حضور وکیل در دعوای عدوانی
  دلایل اصلی ضرورت حضور وکیل در دعوای عدوانی

  باید متذکر شد که در دعاوی تملک یا تصرف عدوانی بعضی از نهادهای حقوقی مانند ورود شخص ثالث و غیره امکانپذیر است که این سری از موارد زمان های قانونی ویژه و خاص خود را می طلبد که در صورت حضور نداشتن وکیل دادگستری  به علت اطلاع نداشتن فرد از این سری از موارد احتمال این که حق وی باطل گردد

  و همچنین به دلیل سپری شدن بعضی از سررسیدها و زمان های مقرر قانونی بعضی از ضوابط قانونی اجرایی نمی شود. به همین دلیل است که حضور وکیل دادگستری در دعوای تصرف عدوانی امری مهم و ضروری است.

  یکی دیگر از مواردی که ضرورت حضور وکیل را در دعوای عدوانی می طلبد، اختصاص به این موضوع دارد که در دعاوی مرتبط با اموال غیر قابل جابجایی(غیر منقول) نظیر تصرف عدوانی و همچنین سرقفلی و سایر موارد دیگر، بهره مندی از مشاوره و حضور وکیل در این راستا امری مهم و ضروری است.

  به دلیل این که زیاد بودن قوانین، سررسیدهای متعدد، روال دادرسی و علاوه بر این خودداری از نابودی حق نیز حضور وکیل دادگستری در این امر اهمیت بسزایی دارد.

  بهتر است بدانید که تملک عدوانی دعاوی مرتبط با اموال غی رقابل جابجایی(غیر منقول) بوده که به دلیل ضرورت مال غیر منقول از دعاوی حساس و همچنین پیچیده به حساب می آید.

  از سایر دلایل دیگر که حضور وکیل را در این دعاوی می طلبد می توان به:

  1)    براساس این که تشابه دعاوی تملک یا تصرف تعیین کننده این گونه از دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول عدوانی است و یا این که مالکیت، خودداری، مزاحمت و سایر موارد دیگر در این سری از حق و حقوق سخت است، حضور وکیل امری مهم است.

  2)    تعیین تملک از منظر شیوه و وضعیت طرح دعوا اهمیت بسزایی دارد که در حالت عدم تعیین درست و صحیح، احتمال دارد که طرح دعوا با منع و همچنین قرار رد در دادگاه روبرو شود.

  3)    به طور معمول، در این دعاوی براساس دلایل و ادله موجود نیت و تصمیم می گیریم که کدام یکی از ادله های طرح دعاوی (حقوقی و یا کیفری) به سود و منفعت ماست که این امر لازم است که وکیل دادگستری حتماً در پرونده قضایی حضور به هم رساند.

  کلیه موارد ذکر شده، از دلایلی است که حضور وکیل مجرب و با سابقه را در نمونه رای برائت تصرف عدوانی می طلبد. بهتر است که متذکر شویم، شما با مراجعه به سایت تهران لو و انتخاب بهترین وکلای دادگستری می توانید با مساعدت آن ها در رای دادگاه مربوطه تجدید نظر فرماید و رای را به نفع موکل خود تغییر دهید.

  ویژگی های وکیل ملکی در تصرف عدوانی

  ویژگی های وکیل ملکی در تصرف عدوانی
  ویژگی های وکیل ملکی در تصرف عدوانی

  بر مبنای قوانین و ضوابط کشورمان، املاک و همچنین اراضی بنا به اختلاف در نوع ملک، مشخصات ملکی زمین، موقعیت، نوع کاربری و سایر موضوعات وابسته دیگر، قواعد حقوقی متغیری را شامل می شود.

  وجود ضوابط و قوانین متعدد و زیاد در حیطه املاک در ابعاد مختلف مدنی، ثبتی، کیفری و همچنین روال قضایی ویژه گاهی نامشخص و متناقص و ناسازگار در موضوعات متعدد ملکی به خوبی نشاندهنده این است که امور دقیق دعاوی و همچنین اختلافات ملکی علاوه بر علم حقوقی و اشراف داشتن کلی به تمامی نکته های قانونی موجود در حیطه املاک احتیاج به تجربه، تخصص و همچنین مهارت وکیل ملکی دارد که سایت تهران لو در این راستا می تواند به شما کمک های زیادی نماید. یکی از ویژگی های مهم و اصلی وکیل ملکی را می توان به:

  اشراف کامل به تمامی ضوابط و مقررات قانونی وابسته و مربوط به املاک اشاره کرد. علاوه بر این، وکیل ملکی در تصرف عدوانی باید به تمامی ظرایف و همچنین ریزه کاری های قانونی در حیطه املاک در این امر بزرگ تسلط و آگاهی داشته باشد.

  شخصی که چندین سال به تمامی امور دعاوی ملکی پرداخته است

  شخصی که چندین سال به تمامی امور دعاوی ملکی پرداخته است و این امر سبب گردیده که دقت و همچنین نکته سنجی وی به کلیه قوانین و ضوابط وسیع در حیطه املاک و مصوبات متعدد در این بخش تسلط کامل داشته باشد، می تواند در مواقع ضروری و حساس در نمونه رای برائت تصرف عدوانی، گریزگاه ها و همچنین بهترین و موثرترین راه حل های موثر و کارساز را در امور تصرفات عدوانی اعمال نماید.

  علاوه بر این، وکیل تصرف عدوانی یا دعاوی ملکی باید قوانین و ضوابط مرتبط به املاک رای های وحدت رویه، فرضیه های حقوقی در حیطه املاک و همچنین آیین نامه های متعدد در این امر را تسلط و آگاهی کامل داشته باشد و در جریان یا سیر کوچکترین تغییرات ضوابط و قوانین در این قلمرو قرار داشته باشد.

  علم حقوقی بالا به همراه تجارب ارزشمندی که در امر دعاوی ملکی متعدد به دست آورده است، به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های وکلای متخصص ملکی است که افراد در زمان انتخاب وکیل باید به آن توجه نمایند. شما با مراجعه به سایت تهران لو می توانید از بهترین وکلای ملکی برای دعوای تصرف عدوانی، راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

  تصرف عدوانی در ملک مشاع

  تصرف عدوانی در ملک مشاع
  تصرف عدوانی در ملک مشاع

  در مورد طرح و برنامه دعوای حقوقی تملک عدوانی در باب ملک مشاع (مشارکتی) باید متذکر شد که به مسبب ماده صد و شصت و هفت (قانون آیین نامه مدنی) در حالتی که بیش از دو نفر اموال و یا دارای غیر منقول(غیر قابل جابجایی) را به صورت مشترک در تملک و تصرف خود داشته باشند و یا از آن استفاده می کرده اند

  و علاوه بر این، برخی از افراد دیگر مزاحم و جلوگیر تصرف، بهره مندی و یا سربار استفاده برخی دیگر شوند، برابر حکم تصرف عدوانی، آزار و یا بازداشتن از حق به حساب می آید و شامل مقررات و ضوابط فصل هشتم از قانون مدنی مجازات کشورمان خواهند گرفت.

  البته در مورد جنبه کیفری عدوانی در اموال مشترک یا مشاع اختلاف نظرات بسیار زیادی وجود دارد که در این خصوص بعضی از قضات با این برهان که تمامی شرکا در جزء جزء اموال و دارایی شریک هستند، تملک و تصرف بعضی از شرکای دیگر را جنبه کیفری نمی دانند.

  اما بعضی از قضات مراجع قضایی دیگر با توجه به همین دلیل و برهان ها که کلیه شرکا در تمامی اموال شریک هستند و این که هیچ شریک دیگری این حق را ندارد که بدون مجوز سایر شرکای دیگر ملک مشترک یا مشاع را به تصاحب خود درآورد، دستور حکم به مجازات وی صادر می گردد.

  شما با مراجعه به سایت تهران لو و یاری از وکلای این مجموعه می توانید در خصوص نمونه رای برائت تصرف عدوانی در ملک مشاع اطلاعات جامع و کامل تری را کسب نمایید.

  ضرورت داشتن سند مالکیت ملک

  ضرورت داشتن سند مالکیت ملک
  ضرورت داشتن سند مالکیت ملک

  وکیل دعاوی ملکی در نمونه رای برائت تصرف عدوانی عنوان می دارد که در دعوای تملک عدوانی در امتداد تایید رابطه فیزیکی، ادعا کننده تملک و تصاحب با ملک است و یا در این دعاوی، متصرف ادعا می کند که ملک مورد نظر پیش از تملک خوانده دعوا در اختیار او بوده و برعکس دعوای مالکیت در دعوای عدوانی، مسئله رابطه حقوقی شخص تصرف کننده با ملک عنوان نمی گردد.

  این امر منجر می شود شخصی که سند مالکیت ملک را نیز در اختیار داشته باشد، در پرونده ملکی تملک عدوانی نیز محکوم گردد و نتواند به نفع خود رای دادگاه را تغییر دهد و در نتیجه شکست بخورد.

  وکیل ملکی عنوان می دارد که برخورداری از سند مالکیت دلیل بر این است که دارنده سند، شخص تصاحب کننده ملک نیز می باشد و در اینجا شخصی که مدعی است دارنده سند مالکیت تملک ملک نیست که باید این موضوع را در دادگاه مربوطه برای قضات قضایی به اثبات برساند.

  در این راستا سوالی که ممکن است برای تمام شما پیش آید، این است که تصاحب ملک باید دارای چه مشخصه هایی باشد تا این که از نظر قانونی مورد پشتیبانی قرار گیرد؟

  وکیل ملکی اذعان می دارد که در مورد این که تصرف کننده اموال غیر منقول (غیر قابل جابجایی) چه زمانی باید در ملک تملک داشته باشد تا از این طریق بتواند شخص را تصرف کننده و یا صاحب ملک تلقی کند، براساس قانون مدت زمان تعیین شده ای را مشخص نکرده است و قاضی پیگیری کننده پرونده ملکی در این مورد، تصمیمات و اقدامات لازم را انجام می دهد.

  همچنین وکیل ملکی عنوان می کند که روند قضایی، تصرف و تملکی مورد پشتیبانی و حمایت قرار می گیرد که پایدار، علنی و همچنین مستمر باشد.

  به طور مثال اگر شما فقط یک بار وارد باغی شده باشید و شکاری را در این محل انجام داده باشید، این اجازه را ندارید که خود را متصرف یا تصرف کننده ی باغ مذکور بدانید که در این مورد تملک و تصرف شما برای دادگاه مربوطه کاملاً علنی و آشکار بوده است. زیرا تصرف شما در این باغ به صورت پایدار و همچنین مستمر نیز نبوده است.

  دعوای کیفری رفع شیوه های تصرف عدوانی

  دعوای کیفری رفع شیوه های تصرف عدوانی
  دعوای کیفری رفع شیوه های تصرف عدوانی

  باید بیان کرد که هر فعل و یا ترک فعلی که براساس آن قانون، مجازاتی را برای آن مشخص کرده باشد، « جرم» به حساب می آید و طبق ماده شصت و نود قانون مجازات اسلامی نیز این امر را مزاحمت از احقاق حق، خودداری از اعمال حق و همچنین تملک عدوانی دارای منقول غیر را سزاوار مجازات اعلام می دارد.

  بعضی از حقوقدانان معتقدند که «جرم تملک عدوانی به معنای تصاحب اموال و دارایی های غیر منقول (غیر قابل جابجایی) متعلق به شخص دیگری بدون رضایتمندی مالک و یا شخص تصرف کننده قانونی آن است». به منظور بررسی بیشتر و بهتر در خصوص جرایم تملک عدوانی باید در اولین اقدام عناصر جرم را بشناسیم که عبارتند از:

  عنصر ماده جرم

  عمل فیزیکی جرم تملک و تصاحب عدوانی، عمل و رفتار به تملک غیر قانونی ملک که به فرد دیگری تعلق دارد. هر رفتاری که در بازستانی و یا تسلط و قدرت مالک از ملک در انحصار و همچنین خطری متقابل گردد، گواه بر تصرف است که این تملک می تواند، هم به صورت ایجاد پیامدهای تصاحب  باشد و هم به شکل عادی و بدون پیامدهای تصاحب و تصرف نیز باشد.

  یا به عبارت دیگر تصاحب و تصرف یک عمل مرسوم است که مشمول هر اقدامی نیز می شود که این امر، مالکیت مالک را به مخاطره می اندازد. به منظور تحقق و شکل گیری عنصر مادی جرم تصاحب عدوانی در اولین اقدام باید گفت که اموال باید به صورت اموال غیر منقول باشد

  و همچنین شخص تصرف کننده و یا مدعی پرونده باید «مالک ملک» نیز باشد. علاوه بر این، رضایت نداشتن مالک و یا صاحب واقعی حق از تملک افراد دیگر نیز در این امر یکی از شروط دیگر است.

  عنصر قانونی جرم

  طبق ماده شصت و نود قانون مجازات مصوب سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به صورت آشکار در مورد جرم تملک عدوانی به چگونگی اعمال جرم و همچنین شرایط آن پرداخته است.

  طبق ماده شصت و نود و دو قانون مجازات نیز به تملک با قهر و چیرگی (غلبه) نیز اشاره کرده است که مصداقی از همین جرایم نیز به حساب می آید.

  اما در ماده شصت و نود و چهار نیز به شکل جزئی مسئله ورود غیر قانونی و غیر مجاز به ملک و یا حریم شخصی مسکن افراد را مورد بحث قرار داده است که گواه دیگری از جرم تصاحب و تملک عدوانی نیز به حساب می آید. اما به طور کلی از اصلی ترین و مهمترین دلیل قانونی جرم تملک عدوانی همان ماده شصت و نود قانون مجازات است.

  شما با مراجعه به سایت تهران لو و بهره مندی از وکلای ملکی این مجموعه می توانید با نمونه رای برائت تصرف عدوانی انواع جرایم عدوانی را بشناسید و نسبت حق و حقوق خود اقدامات لازم را انجام دهید.

  نکات مهم در دعوای اجبار نسبت به رفع تملک عدوانی حقوقی

  از نکات مهمی که در تصاحب و تملک عدوانی باید به آن توجه داشته باشیم، عبارتند از:

  اگر شخصی ملکی را به وکالت از صاحب آن در تصاحب و تملک خود داشته باشد، مثل کارگر ملک و یا غیره می تواند به وکالت از مالک ملک اقدام به ارائه طرح دعوای دفع تصاحب عدوانی نماید.

  در دعوای مدافع تملک عدوانی در دادگاه های حقوقی به مالکیت مدعی (خواهان) به هیچ عنوان وارسی و رسیدگی نمی شود، بلکه موضوع مهم در دعوای تملک در محاکم قضایی «سابقه تصرف خواهان» است که بی شک باید سبق ملک در تملک شخص مدعی یا خواهان پرونده باشد، علاوه بر این که تملک فعلی مدعی علیه و همچنین غیر مجاز بودن تملک وی نیز باید مورد تایید قرار بگیرد.

  در این سری از دعاوی نیاز نیست که مدعی (خواهان)، مالکیت رسمی و قطعی ملک باشد، اما در صورتی که مدعی سند مالکیت نیز داشته باشد، دیگر به سابقه گذشته تملک و تصاحب مدعی نیازی نبوده است.

  چه کسی می تواند مبادرت به طرح دعوای اجبار نماید

  تنها شخصی می تواند مبادرت به طرح دعوای اجبار نماید که مبدا تملک گذشته او قانونی و مشروع نیز باشد.

  باید متذکر شد که در دعوای اجبار در دفع عدوانی منحصراً در خصوص دارایی های غیر منقول (غیر قابل جابجایی) قابل طرح است.

  در صورتی که تملک فعلی با رضایتمندی کامل تصاحب قبلی، ملک را در اختیار خود داشته باشد، این تملک گواه تصاحب عدوانی نمی گردد.

  انهدام قفل در ابتدا تصاحب و تملک عدوانی از مجازات آزاد ( مستقل) ندارد.

  ملکیت متهم بر مصالح مال، بازدارنده از تحقق جرم تملک عدوانی است.

  راه اندازی کولر در بخش مشاع (مشترک) ملک، گواه از تصرف عدوانی است.

  در دعوای تملک و یا تصاحب عدوانی کوچه، ساکنان آن محل ذی نفع و یا ذی سمت در این دعوا نبوده اند، بلکه شهرداری محل موظف است که دعوا را مطرح نماید.

  در ضوابط رفع تصاحب و تملک عدوانی سال هزار و سیصد و پنجاه و دو، زمان تملک یک ماه مقرر گردیده است و در قانون آیین نامه مدنی گذشته برای مجرمین پرونده یک سال حبس نیز مشخص شده است که در ضوابط و قوانین جدید، زمان نامبرده، لغو شده و همچنین مهلتی مشخص نشده است. بنابراین قطعی است که تملکات فرد، بعد از چهل سال می تواند عنوان «عدوانی» به خود اختصاص دهد.

  موارد ذکر شده از نکات مهمی است که در دعوای رفع تصرف حقوقی باید به آن توجه نماییم.

  مستندات قانونی دعوای عدوانی در دادگاه حقوقی

  مستندات قانونی دعوای عدوانی در دادگاه حقوقی
  مستندات قانونی دعوای عدوانی در دادگاه حقوقی

  ما در زیر برای شما چند ماده از تبصره های مستندات قانونی که وکلای ملکی در نمونه رای برائت تصرف عدوانی در دادگاه های حقوقی به نفع موکل خود می توانند استفاده نمایند را متذکر می شویم.

  ماده صد و شصت و یک (ق.آ.ن.د.م) آمده است که:

  در دعاوی تصاحب و تملک عدوانی، خودداری از حق و همچنین آزار و اذیت، مدعی را باید اثبات نماید که مسئله دعوای مورد نظر، پیش از خارج کردن ملک از تملک وی و یا قبل از خودداری و یا آزار و یا مورد تمتع وی بوده و بدون رضایتمندی او و یا به صورت غیر مجاز از تصاحب وی بیرون آمده است.

  ماده صد و شصت و هشت قانون آیین نامه دادرسی مدنی

  در این ماده در خصوص دعاوی عدوانی چنین آمده است که:

  «دعاوی مرتبط با قطع یا جدا کردن انشعابات برق، تلفن، گاز، وسایل تهویه و همچنین نقاله مانند پله برقی، بالابر و سایر موارد که امثال آن ها هستند که قابل بهره مندی در مایملک غیر منقول است، شامل ضوابط و مقررات این فصل هستند. به استثنای این که اقدامات از سوی موسسات مرتبط دولتی و همچنین خصوصی با مجوز قانونی و یا مستند به قرارداد تنظیم گردیده باشد.»

  در ماده صد و هفتاد قانون آیین نامه دادرسی نیز چنین آمده است که:

  «خادم، کارگر، مباشر، مستاجر و در مجموع کلیه افرادی که ملکی را از شخص دیگری تصرف کرده باشند، می توانند به مقامات قضایی با کمک وکیل ملکی خود برابر ضوابط و مقررات ذکر شده در بالا، شکوائیه خود را تنظیم نمایند.»

  طبق ماده صد و هفتاد و یک قانون مدنی نیز آمده است که:

  « کارگر، سرایدار، خادم و اساساً هر معتمد دیگری، در صورتی که بعد از ده روز از تاریخ دستور اظهارنامه ماذون (مجزا) و یا مالک از سوی شخص مالک و یا شخصی که حق تقاضا دارد برای درخواست مال امانی، از وی رفع تصاحب و یا تملک ننماید. زیرا شخص، «متصرف عدوانی» شناخته می شود.» در این ماده تبصره ای نیز لحاظ شده است که:

  دعوای خالی کردن(تخلیه) مربوط به معامله های شرطی، رهنی، حق استرداد و همچنین مواردی که مابین صاحب مال، معتمد(امین)، شخص تصرف کننده قرارداد و شروط ویژه و خاصی به منظور تخلیه و یا استرداد (عودت) وجود داشته باشد، شامل مقررات و ضوابط این ماده نیستند.

  در خصوص فرضیه کمیسیون تخصصی قوه قضائیه باید گفت که:

  براساس ماده صد و شصت و یک قانون آیین نامه دادرسی مدنی جدید، زمان تعیین شده مشخصی به منظور طرح دعوای تملک عدوانی مشخص نگردیده است.

  بنابراین بدون در نظر گرفتن تاریخ تصاحب یا تصرف، خواهان (مدعی) باید اثبات کند که ملک، پیش از این که از تصرف وی بیرون آید، مورد استفاده و همچنین در تملک وی بوده است و علاوه بر این، بدون رضایتمندی او و یا غیر مجاز بودن از تصاحبش بیرون آمده است.

  در ادامه مطلب باید متذکر شویم که شما با مراجعه به سایت تهران لو می توانید در خصوص مستندات قانونی در دعوای تملک عدوانی، اطلاعات بیشتری را دریافت نمایید.

  سوالات رایج در مورد نمونه رای برائت تصرف عدوانی

  سوالات رایج در مورد نمونه رای برائت تصرف عدوانی
  سوالات رایج در مورد نمونه رای برائت تصرف عدوانی

  فرق بین دعاوی حقوقی و همچنین کیفری در دفع تصرف عدوانی را توضیح دهید؟

  به منظور طرح و برنامه دعوای حقوقی «رفع تصرف عدوانی»، دستیابی مالکیت شخص متصرف کننده سابق ملاک نیست و فقط احراز تصرف و یا تملک مرسوم مدعی (خواهان)، دادگاه مربوطه را متعهد به صدور رای رفع تصرف عدوانی و همچنین عودت پیامدهای ناشی از تملک می نماید.

  اما باید متذکر شد که در دعوای کیفری، شرایط به این صورت که توضیح دادیم نبوده است، بلکه بر مبنای ماده شصت و نود قانون (آ.ن.در) شناسایی مالکیت شاکی دعوا جزء پایه های اصلی و مهم در دعوی کیفری «رفع تصرف عدوانی» به حساب می آید.

  چنان چه شخص متصرف کننده سابق تنها بهره بردار ملک بوده است و حق مالکیت را نداشته  است، حق اجرای دعوای کیفری را ندارد و فقط از طریق مجاری مدنی و همچنین حقوقی می تواند نسبت به حق خود دادرسی نماید.

  به عبارت دیگر می توان گفت که در دعاوی کیفری، دادگاه مربوطه تنها بعد از به دست آوردن مالکیت می تواند، رای را به محکومیت شخص متصرف ارائه داده و وی را شایسته و یا مستحق مجازات معرفی نماید.

  تصرف عدوانی چیست و انواع آن را نام ببرید؟

  اگر فردی به اجبار و زور و همچنین بدون رضایتمندی مالک و  یا مستاجر، ملک یا زمین را به تملک خود درآورد، این اقدام از سوی وی «تصرف عدوانی» معرفی می شود. به عبارتی در تصرف عدوانی، فردی به اجبار و زورگویی، دارایی مورد تصاحب و تملک شخصی را از ید او خارج کند.

  هر چیزی اعم از غیر قابل جابجایی(غیر منقول) و یا قابل جابجایی (منقول) که در تملک و تسخیر فرد دیگری قرار دارد، حاکی از این است که این مال یا دارایی از آن اوست و خواهان (مدعی) باید به منظور دست یافتن و همچنین تملک شیء که در اختیار فرد دیگری است، منحصراً می تواند طرح اقامه دعوی را ارائه نماید

  و از دلایل اثبات دعوی در صورتی که مدرکی را در اختیار دارند،  به نفع خود استفاده نمایند تا از این طریق مراجع قضایی رای را به نفع وی صادر نماید و به این ترتیب وی را به عنوان شخص تصرف کننده و یا مالک واقعی آن شیء معرفی نماید. تصرف عدوانی از نظر رسیدگی و طرح قابل ارائه به دو نوع کیفری و حقوقی تقسیم بندی می شود.

  ارکان دعوای تصرف عدوانی را نام ببرید؟

  1)    تصرف سابق خواهان 2) لحوق تصرف خوانده 3) عدوانی بودن تصرف 4) غیر منقول بودن مال

  تصرف عدوانی در دارایی های مشاع به چه صورت از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار می گیرد؟

  دارایی و یا مال از جهات متعدد تقسیم می گردد که یکی از انواع بخش های دارایی، اختصاص به مال مشاع و همچنین مفروز (تفکیکی) است. دارایی و مال مشترک از اموالی هستند که شرکا در تمامی بخش های این مال با همدیگر شریک هستند.

  در خصوص تملک عدوانی در دارایی مشاع نیز باید متذکر شد که مشارکت اموال مشترک، شریک مال است. اما باید بیان کرد که جرم و یا خطا نیز در تصرف عدوانی در اموال مشاع نیز امکان پذیر است. به دلیل این که شریک یا مشارکان دیگر نیز در این اموال مالکیت دارند و همچنین اصل معنوی آن نیز تایید گردیده است.

  برای این که تصاحب ملک از نظر قانونی مورد حمایت قرار گیرد، باید دارای چه ویژگی هایی باشد. توضیح دهید؟

  وکیل ملکی اذعان می دارد که شخص مصرف کننده یک دارایی غیر قابل جابجایی (غیر منقول)، چه زمانی را باید در ملک تصاحب شده حضور داشته باشد تا از این طریق او را شخص تصاحب کننده (متصرف) معرفی نمایند.

  قانون مجازات اسلامی زمان مشخصی را تعیین نکرده است و قضای مسئول پرونده رسیدگی به این دعاوی، در مورد زمان تصرف تصمیمات نهایی را انجام می دهند. وکیل ملکی اظهار می دارد که روند قضایی تملک زمانی مورد حمایت قرار می گیرد که پایدار، علنی و همچنین مستمر باشد.

  نتیجه گیری

  در بعضی از موارد، در یک مرحله زمانی فردی ملکی را در اختیار داشته است. اما فرد دیگری بدون رضایتمندی و مجوز از وی، به صورت غیر قانونی ملک را از تملک او بیرون می آورد که به این دعاوی تصرف عدوانی می گویند.

  در تصرف عدوانی به دلیل پیچیدگی ها و شرایط سختی که دارد، بهتر است که شاکی از وکلای ملکی مساعدت و یاری بگیرند تا در این زمینه بتواند رای دادگاه را به نفع خود صادر نماید و به کلیه حق و حقوق خود دست یابند.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هشدار: کلیه محتوای درج شده در این وب سایت جنبه اطلاع رسانی داشته و ممکن است برخی مطالب به روز یا الزاما صحیح نباشند.

  مطالب محبوب سایت

  مطالب مرتبط

  وکیل ثبتی تبریز

  وکیل ثبتی تبریز

  موضوع بحث این مقاله، وکیل ثبتی تبریز می باشد. لطفا تا انتهای این مبحث حقوقی کاربردی همراه ما بمانید. وکیل ثبتی یکی از انواع وکالت

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  با ما همراه شوید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه آزادی مشروط آشنا شوید. یکی از مواردی که در مورد پرونده های در رابطه با