نیاز به مشاوره در این زمینه دارید؟ نام و شماره تماستون رو وارد کنید تا کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان با شما تماس بگیرن وبهتون مشاوره بدن!

  نام و نام خانوادگی


  شماره تماس

  همراه ما باشید تا بیشتر با وکیل نظامی تهران آشنا باشید.

  در این مقاله سعی داریم درمورد وکیل نظامی تهران اطلاعات جامع و کاملی را برای شما ارائه دهیم. همچنین در مورد وکیل نظامی دادسرا و مراحل رسیدگی به تخلفات و جرایمی که افراد نظامی در حین خدمت به آن مرتکب شده اند و در دادسرای نظامی مورد پیگیری قرار میگیرند آگاهی های لازم را در اختیار شما قرار می دهیم.

  وکیل نظامی چه کسی است؟

  دادگاه نظامی چه نوع دادگاهی است؟

  شکایت در دادسرای نظامی توسط وکلای نظامی به چه صورت انجام می گیرد؟

  وکیل دادسرای نظامی چه کسی است؟

  اشخاص نظامی چه افرادی و در چه ارگان های دولتی هستند؟

  به منظور پیگیری های لازم جهت شکایت در دادسرای نظامی باید چه اقدامات را انجام دهیم؟

  مراحل شکایت در دادسرای نظامی را توضیح دهید؟

  ویژگی های یک وکیل نظامی خوب را نام ببرید؟

  نکات مهم و اساسی قبل از انتخاب وکیل نظامی که باید به آن توجه داشته باشیم را ذکر کنید؟

  تفکیک جرایم نظامی از عادی و تاثیر آن در مراجع قضایی را شرح دهید؟

  چند نمونه از ارتکاب های جرایم نظامی را نام ببرید؟

  پیگیری های لازم نسبت به جرایم عمومی ارتکابی نظامیان به چند دسته تقسیم می شود بطور کامل توضیح دهید؟

  مراحل رسیدگی به جرایم نظامی در دادسرای های نظامی را توضیح دهید؟

  مزایای رسیدگی در دادسرای نظامی توسط وکیل نظامی را بیان کنید؟

  دسته بندی جرایم نظامی را نام ببرید؟

  جرایم عمومی نظامی شامل چه تخلفاتی می شود ذکر کنید؟

   

  وکیل نظامی

  وکیل نظامی
  وکیل نظامی

  وکیل نظامی شخصی است که از جانب خود وکالت تام الاختیار موکل را نسبت به 1) جرایم 2) تخلفات نیروی انتظامی و نظامی جمهوری اسلامی 3) ارتش 4) راهنمایی و رانندگی 5) سپاه و خیلی دیگر از ارگان های دولتی را برعهده دارد تا از این طریق رسیدگی های لازم را انجام دهند.

  دادسرای نظامی وظیفه ی رسیدگی به کلیه ی جرایم نظامی را طبق مصوبات آیین نامه دادرسی به منظور رسیدگی و اقدامات لازم جهت جرایم نیروهای مسلح را برعهده دارد.

  بنابراین برمبنای ضوابط و قوانین مجازات جریمه های نیروهای مسلح رای نهایی دادگاه از طریق وکیل نظامی تهران تنظیم و صادر می گردد.

  همانطور که می دانید واخواهی ( اعتراض) و همچنین رسیدگی به تخلفات نظامی به آسانی امکانپذیر نیست و نیاز به تجربه و مهارت کافی در دادسرای نظامی دارد که توسط وکیل نظامی تهران به منظور رسیدگی های بیشتر به این سری از پرونده های نظامی انتخاب می گردد.

  دادگاه نظامی

  دادگاه نظامی
  دادگاه نظامی

  بر مبنای قوانین آیین نامه ی دادرسی کیفری دادگاه نظامی به عنوان یکی از دادگاه های کیفری است که بخشی از نظام قضایی کشورمان محسوب می شود.

  بهتر است بدانید که 1) تشکیلات 2) سازمان دادگاه های نظامی 3) دادسراها طبق قوانین و مقررات آیین نامه ی دادرسی الکترونیکی و همچنین جریمه های نیروهای مسلح که در بالا اشاره کردیم تعیین می گردد. بخشی از رسیدگی های قوه ی قضائیه را میتوان به تشکیلات قضایی نیروهای مسلح اشاره کرد که از دو بخش 1) دادگاه های نظامی 2) دادسرا تشکیل شده اند.

  هریک از طرفین دعوا به منظور رسیدگی و ارزیابی های بیشتر و دقیق تر نسبت به جرایم نظامی این اجازه را دارند که از وکلای دادگستری یک نفر را به عنوان وکیل نظامی در تهران برای خود انتخاب نمایند

  یا به عبارت دیگر بر مبنای ماده ی  شصت و بیست و پنج قانون آیین نامه ی دادرسی کیفری به منظور رسیدگی از سرپیچی کردن علیه امنیت کشور و همچنین داشتن اطلاعات سری که چهارچوب نهادهای قضایی نیروی های مسلح است باید از یک نیروی مخبر وکیل نظامی که در این حیطه مهارت و تجربه ی کافی را دارند در دادسرا کمک و یاری بگیریم.

  دادخواست در دادسرای نظامی توسط وکیل نظامی تهران

  دادخواست در دادسرای نظامی توسط وکیل نظامی تهران
  دادخواست در دادسرای نظامی توسط وکیل نظامی تهران

  به منظور شکوائیه از جریمه ها و همچنین قصور انتظامی و نظامی به چند صورت می توان اقدام کرد به این ترتیب که :

  یکی از دعوای می تواند به همراه وکیل نظامی خود به صورت حضوری به نزدیکترین دادسرای نظامی که در آن جرم اتفاق افتاده است مراجعه نمایید. بهتر است بدانید که بیشترین جرایمی که به شکل حضوری به دادسرای نظامی به منظور رسیدگی به تخلفات نظامی ارائه می شود شامل :

  1) جرایم راهنمایی و رانندگی 2) جرایم نیروی انتظامی است. درصورتیکه فرد بخواهد که بر علیه این ارگان دولتی ( نیروی انتظامی ) شکوائیه را ارائه دهد قبل از انتخاب وکیل نظامی تهران که در اولین اقدام باید به سامانه ی نظارت همگانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تماس گرفته و به صورت کامل 1) ارتکاب جرم 2) عنوان تخلف 3) مشخصه های فردی شخصی که به تخلف مرتکب شده است را شرح دهید.

  اعلام شماره تماس ضروری به مرکز

  شخص باید به منظور ارزیابی و همچنین آگاهی بیشتر شماره ی تماس ضروری خود را به این مرکز اعلام نمایند تا درصورت پیگیری ها لازم بتوانند با شما تماس برقرار نمایند.

  در بعضی از شرایط ممکن است که شخص تخلف کننده از جریمه ی که توسط نیروی نظامی و انتظامی صورت گرفته است شکایت نماید که در این صورت بهترین اقدامی که شخص می تواند انجام دهد این است که بعد از مرتکب شدن به تخلف در کوتاهترین زمان به نزدیکترین دادسرای نظامی آن منطقه مراجعه نماید

  و اگر پرونده ی شما به شکل پیچیده ی بود به منظور ادامه ی مراحل شکایت بهتر است که شخص از وکیل نظامی تهران که در بخش دادسرای نظامی است کمک و یاری بگیرد و یا اینکه از همکاری و مشاوره این شخص فرد بهره مند شود.

  بهتراست که بعد از اینکه با وکیل دادسرای نظامی مشاوره گرفتید شکوائیه ی خود را به دادسرای نظامی محل وقوع جرم به منظور رسیدگی و ارزیابی بیشتر ارائه دهید.

  نکته در مورد وکیل نظامی

  نکته در مورد وکیل نظامی
  نکته در مورد وکیل نظامی

  دلیل تاکید به مشاوره از وکیل نظامی در جرایم و تخلفات نظامی این است که خیلی از جریمه های که توسط شخص تخلف کننده صورت گرفته است در دادسرای نظامی انجام نمی گیرد که شخص باید از طریق دادسرای انقلاب و عمومی شکوائیه ی خود را مورد بررسی قرار دهد به این ترتیب نیاز به مشاوره وکیل نظامی تهران امری ضروری و مهم در روند شکایت دعوی است.

  وکیل دادسرای نظامی

  همانطور که توضیح دادیم به منظور ارزیابی و رسیدگی به جریمه های مرتبط به وظیفه های نظامی و همچنین انتظامی کارمندان نیروهای مسلح که شامل ارگان های نیروی انتظامی و نظامی هستند دادگاه های نظامی صورت گرفته است. در کنار دادگاه های نظامی دادسراهای نظامی قرار گرفته است که 1) تعقیب 2) تحقیق در جریمه ها بر عهده ی این بخش قضایی صورت می گیرد.

  بهتر است بدانید که این مراکز قضایی در مرکز هر استان تشکیل می شود و در صورت نیاز در شهرستان ها به عنوان دادسرای نظامی ناحیه صورت می گیرد.

  از وظایف و همچنین اختیارات دادستان نظامی و سایر مقامات قضایی دادسراهای نظامی میتوان به همان وظیفه ها و اختیارهای که دادستان عمومی و انقلاب و همچنین مقامات قضایی دادسرا نظیر: 1) کشف جرم و جنایت 2) تعقیب متهم 3) امور تحقیقات 4) اجرای احکام کیفری بر پا و برقرار شده است اشاره کرد.

  وکیل دادسرای نظامی حقوقدانی است که ناظر بر قوانین و ضوابط نظامی است

  وکیل دادسرای نظامی حقوقدانی است که ناظر بر قوانین و ضوابط نظامی بوده که بخشی از گرایشات وکیل کیفری به حساب می آید. همانطور که توضیح دادیم هر یک از دو طرف دعوای می توانند برای رسیدگی به جرایم نظامی ایجاد شده از وکیل نظامی تهران استفاده نمایند.

  وکیل نظامی شخصی است که رسیدگی به پرونده های نظامی را در دادسراهای نظامی به طور کامل تخصص و مهارت داشته است. فرد شکایت کننده ( شاکی ) میتواند قبل و یا بعد از شکایت نظامی خود وکیل دادسرای نظامی خود را به مراکز قضایی معرفی نماید که به این معنا است که شاکی وکیل خود را به منظور پیگیری و رسیدگی بیشتر به امور خود به مراجع قضایی معرفی می نماید.

  نکته در مورد وکیل دادسرای نظامی

  یکی از شرایط مهم و اساسی که وکلای دادسرای نظامی باید برای پیگیری های لازم در امور نظامی را داشته باشند را میتوان به پروانه ی وکالت معتبر این حقوقدانان اشاره کرد.

  اشخاص نظامی

  اشخاص نظامی
  اشخاص نظامی

  طبق ماده ی پانصد و هشتاد و هفت قانون قضایی افراد نظامی که جریمه های آنها در مراجع قضایی و یا اینکه دادسراهای نظامی استان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد شامل :

  افراد نظامی که در مرتبه ی سرهنگی در محل سرتیپ دومی و یا اینکه بالاتر مشغول به فعالیت هستند به منظور پیگیری های بیشتر امور قضایی می توانند به این مراکز مراجعه نمایند.

  افراد نظامی که در رتبه ی سرتیپ دومی هستند( و درصورتیکه شامل ضوابط ماده سیصد و هفت مقررات آیین نامه دادرسی کیفری نیستند).

  این دو گروه از اشخاص نظامی برای پیگیری های لازم در جهت تخلفات و جرایم نظامی باید به این مراکز مراجعه نمایند.

  بهتر است بدانید که طبق ماده ی یک قانون کیفر و جزا جریمه های نیروهای مسلح دادگاه نظامی مربوط به جرایم مرتبط با وظیفه ی ویژه نظامی و همچین انتظامی تمامی اشخاصی که در ذیل نام برده می شود و نظامی نامیده میشوند به منظور رسیدگی و پیگیری های لازم باید به دادسرای نظامی مراجعه نمایند که شامل افراد :

  کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

  یکی از اشخاصی که برای رسیدگی جرایم خود به مراجع قضایی نظامی مراجعه می نمایند کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان های مرتبط به آن است.

  کارمندان نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان های مرتبط به آنها یکی دیگر از افرادی هستند که برای پیگیری های لازم باید به دادسرای نظامی مراجعه نمایند مانند : 1) پرسنل فرماندهی کل 2) ستاد 3) نیروی زمینی 4) نیروی هوایی 5) نیروی دریایی هستند. کادر ثابت ارتش به طور کلی به سه دسته ی نظامیان ، کارمندان و محصلان دسته بندی می شوند که جزء این گروه محسوب می شوند.

  کارمندان 1) سپاه پاسداران 2) سازمان های مرتبط 3) افراد عضو بسیج سپاه پاسداران که شامل : بسیج عادی ، بسیجی فعال و همچنین بسیجی ویژه یا پاسدار افتخاری هستند شامل می شوند. همچنین کادر ثابت سپاه پاسداران را میتوان به پاسداران رسمی یا همان نظامیان ، کارمندان ، محصلان و همچنین بسیج اشاره کرد که جزء افراد نظامی به حساب می آیند.

  کلیه ی کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

  کلیه ی کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هستند که وظیفه ی مهم و اصلی آنها 1) بررسی و همچنین تحصیل بودجه 2) ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح 3) نوسازی و بازسازی و همچنین تعمیرات اساسی تجهیزات نیروهای مسلح را برعهده دارند جزء افراد نظامی به حساب می آیند.

  پرسنلی که شامل قانون نیروی ناجا هستند در صورت بروز هرگونه تخلف باید به دادسرای نظامی مراجعه نمایند.کارکنان این بخش شامل : 1) نیروهای ثابت پایوران 2) پیمانی 3) سربازان وظیفه و یا درجه دار و یا اینکه افسر هستند که جزء افراد نظامی به حساب می آیند.

  سربازان آماده ی خدمت از آغاز خدمت سربازی تا پایان دوره در صورت بروز هرگونه مشکل می توانند به این مراکز قضایی مراجعه نمایند. به طور مثال غیبت و یا فرار سربازان و یا اینکه تخلفات صورت گرفته در زمان خدمت سربازی از افرادی هستند که در گروه افراد نظامی محسوب شده و باید در محاکم نظامی به منظور رسیدگی و پیگیری لازم حضور داشته باشند.

  کلیه ی محصلانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح هستند

  کلیه ی محصلانی که طبق مقررات استخدامی نیروهای مسلح هستند که شامل 1) کارکنان خرید خدمت 2) کارکنان قراردادی 3) کارکنان روز مزد 4) داوطلبان نظامی که در منطقه های عملیاتی نیروهای مسلح ارائه ی خدمت می کنند نیز جزء افراد نظامی به حساب می آیند.

  افرادی که به صورت موقتی در خدمت نیروهای مسلح هستند و بر مبنای قوانین استخدامی جزء پرسنل نیروهای مسلح به حساب می آیند.

  پرسنلی که در ارگان های دولتی دیگر مرتکب جریمه های نظامی و انتظامی شده اند نیز جزء افراد نظامی به حساب می آیند که از طریق دادسرای نظامی باید پیگیری های لازم صورت بگیرد.

  کارکنان وزارت اطلاعات یکی دیگر از اشخاص نظامی هستند که در صورت هر گونه جرم و تخلف باید به دادسرای نظامی ارجاع داده شوند.

  اسرای ایرانی و بیگانه

  اسرای ایرانی و بیگانه که در مدت اسارت ارتکاب جرم و تخلف شده اند برای رسیدگی های بیشتر باید در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد پیگیری و رسیدگی های لازم قرار بگیرند.

  یکی دیگر از افرادی که در گروه نظامی دسته بندی می شوند را میتوان به پرسنل مامور به خدمت در سازمان های دیگر اشاره کرد.

  کلیه ی موارد ذکر شده از اشخاص نظامی هستند که در صورت بروز هرگونه مشکل و یا پیگیری های لازم در خصوص ارتکاب به جرایم قضایی نظامی و انتظامی به منظور بررسی و ارزیابی های بیشتر باید به این مراکز قضایی مراجعه نمایند و با مشاوره و مشورت از یک وکیل نظامی تهران مراحل اولیه ی قضایی خود را انجام دهند.

  مراحل شکوائیه در دادسرای نظامی

  مراحل شکوائیه در دادسرای نظامی
  مراحل شکوائیه در دادسرای نظامی

  برای پیگیری های لازم به منظور شکایت در دادسرای نظامی باید اقدامات زیر را انجام دهیم که به ترتیب عبارتند از :

  1)  شخص متخلف به همراه وکیل نظامی تهران به نزدیکترین دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه کرده و تخلف ایجاد شده را در شکایت خود اعلام می نماید و علاوه بر این اسناد و مدارک خود را به شکوائیه مربوطه پیوسته نموده و سپس به دادستان مربوطه تحویل می دهند.

  2)  بعد از اینکه شکوائیه به طور کامل ثبت گردید پرونده به منظور بررسی و ارزیابی بیشتر به بازرسی ناجا ارجاع داده می شود. در این مرحله از شکوائیه شخص شکایت کننده باید به منظور ارائه ی اسناد و همچنین مدارک خود در مراجع قضایی نظامی حضور داشته باشد و در صورت ضرورت نیز شاهدان خود را به مراجع قضای نظامی معرفی نماید.

  3)  بعد از اینکه پرونده قضایی به طور کامل تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت بازرس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پرونده شکوائیه را به همراه بیانیه ی کامل و جامع به دادسرای نظامی رجوع می دهد.

  4)  طبق دستور دادستان نظامی پرونده ی شکوائیه به یکی از مراکز بازپرسی و یا اینکه دادیاری بازگردانده می شود.

  5)  بعد از اینکه پرونده ثبت و همچنین ارجاع به یکی از شعب مورد نظر داده شد شخص شکایت کننده و یا اینکه وکیل نظامی تهران در دادسرای نظامی حضور بهم می آورد و اسناد کتبی و همچنین مدارک لازم را به مراجع قضایی نظامی ارائه می دهند.

  تمامی موارد ذکر شده از مراحل شکوائیه در دادسرای نظامی است که شخص به منظور رسیدگی بیشتر می توانند از یک وکیل نظامی باتجربه و مخبر استفاده نمایند.

  ویژگی های وکیل خوب

  ویژگی های وکیل خوب
  ویژگی های وکیل خوب

  یک وکیل نظامی تهران که در این حیطه تبحر و تجربه های کافی را بدست آورده باشد قبل از پذیرش پرونده در مرحله ی نخست یک جلسه ی حضوری با موکل خود اتخاذ می نماید تا از این طریق با وی به صورت کامل در مورد پرونده قضایی نظامی گفت و گو نماید و کلیه ی مستندات و مدارک لازم را با صبر و حوصله بصورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و بعد از بررسی کامل پرونده نتیجه ی احتمالی که بعداً متعاقباً اعلام می گردد را با موکل خود اعلام می کند

  علاوه بر این در مورد 1) حق الزحمه دادرسی دعاوی حق الوکاله 2) زمان تقریبی پیگیری پرونده بطور کامل با موکل خود در میان میگذارد تا از این طریق موکل تصمیم نهایی در مورد طرح دعوا یا اینکه عدم طرح دعوا بتواند تصمیم نهایی را بگیرد.

  سپس بعد از اینکه ارزیابی های کامل انجام شد موکل و وکیل نظامی برای انجام پرونده ی قضایی خود یک شروع قدرتمندی را انجام می دهند تا از این طریق به بهترین نتیجه مطلوب برسند تا بتوانند کام موکل خود را شیرین نمایند و حق را به موکل خود بدهند.

  بطور کلی ویژگی های یک وکیل نظامی خوب عبارتند از :

  بطور کلی ویژگی های یک وکیل نظامی خوب عبارتند از :
  بطور کلی ویژگی های یک وکیل نظامی خوب عبارتند از :
  به روز بودن وکیل نظامی خوب

  همانطور که توضیح دادیم یک وکیل نظامی خوب و متبحر است که به روز باشد یا به عبارتی با توجه به تغییر و تحولاتی که در ضوابط و قوانین رخ می دهد امری ضروری است که وکیل از به روزترین ضوابط برای موکل خود استفاده نماید به این معنا که از تجربه و دانش که چند سال پیش در اختیار داشته است استناد نکند و اطلاعات خود را بخصوص در مورد وکلات نظامی به روز نماید.

  امین و امانت دار

  یکی دیگر از ویژگی های وکیل نظامی خوب را میتوان به امین و امانت دار و یا اینکه محرم اسرار موکل خود بودن اشاره کرد و به هیچ عنوان نباید اطلاعات و همچنین اتفاقات موکل خود را حتی بعد از اینکه پرونده با موفقیت به پایان رسید در نزد شخص دیگری افشا نماید.

  پرهیز از کلمات غیرقانونی ، کذب، بلوف زدن

  وکیل خوب وکیلی است که هیچ گاه موکل خود را با گفتن کلمات کذب و الکی امیدوار نمی سازد بلکه با ارائه ی تعریف و تفسیر جامع و همچنین کامل 1) شیوه ی صحیح قانونی 2) مراحل طی شدن رسیدگی و پیگیری های لازم پرونده ، را کاملاً برای موکل خود روشن می سازد و هیچ گاه با گفتن کلمات بلوف و غیرقانونی که من صد در صد به شما قول می دهم که در این پرونده پیروز باشیم را موکل خود را فریب نمی دهد.

  کمترین هزینه و سریعترین راه حل

  یکی دیگر از ویژگی های یک وکیل نظامی خوب را میتوان به این مورد اشاره کرد که بعد از بررسی مستندات و همچنین مدارک تحویل داده شده و گفت و گوهای لازم با موکل خود به منظور راه حل مناسب برای مشکل ایجاد شده باید این قابلیت را داشته باشد که چند شیوه ی قانونی را پیش روی موکل خود قرار دهد تا در کوتاهترین زمان بهترین راه حل را برای موکل خود ارائه دهد.

  وکیل مجرب در اقدام اولیه ی که می تواند انجام دهد باید بتواند با انجام مذاکره های لازم و همچنین پادرمیانی مناسب به بهترین و مناسب ترین نتیجه دست پیدا کنند. وکلای که بعد از پیگیری پرونده به این نتیجه رسیدند باید از طریق مراجع قضایی نظامی پیگیری های لازم را انجام دهند و همچنین باید در مرحله ی نخست طرح دعوا را بصورت کامل برای موکل خود شرح دهند و او را آگاه سازند.

  بکارگیری از تجارب دیگران و یاری از قاضی نظامی به منظور روشن شدن ابهامات پرونده

  وکیل دانا و خوب حقوق دانی است که علاوه بر علم و تجارب به دست آورده در زمان وکالت خود از تجربه های دیگران هم نیز به منظور حل پیگیری های بیشتر کمک و یاری می گیرد و با افشای حقیقت کلیه ی همکاری های لازم را با قاضی پرونده انجام می دهد و به هیچ عنوان وکیل خوب باید در این پرونده ی نظامی سوء استفاده نماید که برخلاف شأن و منزلت یک وکیل خوب و کارآموزیده است.

  برخورد محترمانه با موکل و قاضی پرونده

  یکی دیگر از ویژگی های یک وکیل خوب و باتجربه را می توان به برخورد محترمانه با قاضی و همچنین موکل پرونده اشاره کرد زیرا رعایت تمامی نکات باید با نهایت احترام  به موکل پرونده و همچنین قاضی نظامی پرونده انجام دهد.

  تخصص گرایی

  همانطور که میدانید حوزه ی حقوق همانند بیشتر حیطه های شغلی نظیر پزشکی و علمی دارای پیچیدگی ها و سختی های خاص خود است. بنابراین وکلایی که به شکل تخصصی در یک یا چند مسئله یا باب دعاوی به مشاوره و یا اینکه وکالت می پردازند به مراتب نسبت به سایر وکلای خود از تجارب و تخصص های بالاتری برخوردار بوده اند و همین علت سبب شده که به عنوان یکی از ویژگی های وکیل خوب به حساب آید.

  داشتن رابطه ی عمومی بالا و همچنین فن بیان قوی

  یکی دیگر از ویژگی های وکیل نظامی تهران خوب و باتجربه را میتوان به 1) داشتن قلم سنگین 2) روابط عمومی بالا 3) فن بیان قوی اشاره کرد. به دلیل کمبود زمان در جلسه های رسیدگی و پیگیری وکیل نظامی خوب باید، این شخص از نظر داشتن فن بیان کاملاً رسا و شیوا باشد یا به عبارتی از یک فن بیان قوی خوبی برخوردار باشد و با بیان سنجیده خود این قابلیت را داشته باشد که در یک یا چند جلسه ی دفاعیه ی دادگاه نظامی خود بیانات را بصورت کامل ارائه دهد و رأی دادگاه را به نفع موکل خود بگیرد.

  تمامی موارد ذکر شده از ویژگی های خوب یک وکیل نظامی تهران است که موکل باید در زمان انتخاب وکیل به آن توجه داشته باشد تا در کوتاهترین زمان رای دادگاه نظامی را به نفع خود بگیرد.

  چند نکته ی مهم قبل از انتخاب وکیل

  چند نکته ی مهم قبل از انتخاب وکیل
  چند نکته ی مهم قبل از انتخاب وکیل

  موکلین قبل از انتخاب یک وکیل مجرب و خوب در حیطه ی مشکلات نظامی باید به چند نکته بسیار مهم توجه داشته باشند كه عبارتند از :

  •   یکی از نکات مهم قبل از انتخاب وکیل این است که موکلین در مرحله ی نخست به پروفایل وی در سامانه ی وکیل تاپ مراجعه کرده و در کمتر از یک دقیقه از تخصص و همچنین میزان تحصیلات پایه وکالت وی اطلاعات کامل و جامعی را کسب نمایند و علاوه بر این از میزان رضایت موکلین که در گذشته به وی مراجعه کردن نیز اطلاعات کاملی را کسب نمایند. فرد با مراجعه به این سایت می توانند در مورد رزومه ی علمی و همچنین عملی وکیل متبحر و با تجربه ی خود آگاهی های لازم را کسب نمایند.
  •   بهتر است که به تبلیغات و همچنین بزرگ نمایی وکیل مجرب خوب توجه زیادی نداشته باشید و از طریق ( وکیل تاب) که متخلص به وکلای مجرب است بهترین و مناسب ترین وکیل را با شناخت اولیه انجام دهید.
  •   یکی دیگر از نکاتی که در زمان انتخاب وکیل باید به آن توجه داشته باشید تجربه و تخصص وکیل است که با مراجعه به اطلاعات سامانه ی وکیل تاپ و مقایسه کردن وکلا با یکدیگر می توانید بهترین و برگزیده ترین وکیل را بدون توجه به سن و جنسیت به منظور رسیدگی بیشتر تخلفات نظامی انتخاب نماید.

  کلیه ی موارد ذکر شده از نکات مهم و اساسی است که افراد قبل از انتخاب وکیل مناسب و خوب باید انجام دهند تا در این زمینه به موفقیت بیشتری دست پیدا کنند.

  جداسازی جرم نظامی از عادی و تاثیر آن در مراجع قضایی

  جداسازی جرم نظامی از عادی و تاثیر آن در مراجع قضایی
  جداسازی جرم نظامی از عادی و تاثیر آن در مراجع قضایی

  تقسیم بندی جریمه های نظامی و عمومی تاثیرات گسترده ی را بر جای میگذارد زیرا جریمه ها و تخلفات نظامی بیشترین خطرات را در جامعه ایجاد می نماید و در نهایت برای افراد متخلف مجازات شدیدی را در نظر گرفته است و قانون گذار برای این تخلفات و یا جرایم هیچ بخششی را مد نظر نمی گیرد.

  این جریمه های نظامی در دادگاه های نظامی و اختصاصی تحت پیگیری های لازم قرار می گیرد و بهتر است به این نکته نیز توجه داشته باشید که دادسرا و دادگاه مورد نظر این تخلفات را  در سریعترین زمان مورد پیگیری و رسیدگی قرار می دهد.

  اگر شخص متخلف از کشور خارج شود و به کشور دیگری پناهنده شود دیگر در دسترس نبوده و برمبنای موارد ذکر شده تفکیک جرایم نظامی و همچنین غیرنظامی امری بسیار ضروری و مهم است.

  ماده ی یک  172 قانون آیین نامه اساسی

  طبق ماده ی یک  172 قانون آیین نامه اساسی نسبت به جریمه های نظامی اینگونه اشاره کرده است که به منظور رسیدگی به جریمه های صورت گرفته بر مبنای وظیفه های متقابل شده در نظام و انتظامی یا 1) کارکنان ارتش 2) ژاندارمری 3) شهربانی 4) سپاه پاسداران که باید تمامی مقررات و ضوابط براساس ضوابط نظامی کشورمان باشد که در صورت هر گونه بی توجهی و بی عدالتی شخص مرتکب جرم شده و باید در دادسرای نظامی مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد.

  همانطور که توضیح دادیم دادستانی ها و دادگاه های نظامی از بخش های قضایی هستند که به این سری از تخلفات رسیدگی های لازم را انجام می دهند.

  برمبنای ضوابط ذکر شده و قوانین حقوقی مصوب شده نسبت به بررسی معنای جرم نظامی و همچنین اصل جداسازی درخور دادسرا و همچنین دادگاه های نظامی به تخلف شخص رسیدگی های لازم انجام می گیرد.

  ارتکاب جرم نظامی

  ارتکاب جرم نظامی
  ارتکاب جرم نظامی

  یکی از ارتکاب های جرایم نظامی به جرمی گفته می شود که از طرف اشخاص نظامی در انجام وظیفه ی متقبل شده سهل انگاری کرده باشند که در این صورت اصل میزان جرم برمبنای شخصیت وی تلقی می گردد و در هویت و واقعیت جرم نقش اصلی و مهمی ندارد حتی اگر جرم مرتکب شده از تخلفاتی باشد که از سوی اشخاص عادی نهاد نظامی که در بالا اشاره کردیم صورت گرفته باشد.

  به عنوان مثال اگر آشپز نظامی در اثر یک غفلت و یا کوتاهی در تهیه و طبخ مواد غذایی دچار مسمومیت و یا کشته شدن تعدادی از نظامیان شود باید این فرد از طریق مراجع قضایی دادسرای نظامی برای جرم مرتکب شده مورد رسیدگی و پیگیری های لازم قرار بگیرد.

  اگر راننده ی وسیله ی نقلیه ی نظامیان در اثر بی توجهی سبب بروز حادثه شود

  و یا اینکه اگر راننده ی وسیله ی نقلیه ی نظامیان در اثر بی توجهی به ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی سبب بروز حادثه شود و برای سرنشینان نظامی اتفاقی رخ دهد از نظر مراجع قضایی مرتکب جرم نظامی شده است که باید به دادسرای نظامی مراجعه کرده و تحت پیگیری های لازم قرار بگیرد

  در این صورت اشخاص با انتخاب بهترین وکیل نظامی تهران می توانند جرم مرتکب شده را بیشتر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا از این طریق رای دادگاه را به نفع خود ثبت نمایند.

  افراد نظامی به دلیل اهمیت شغلی که دارند و حوادثی که متحمل می شود برای رسیدگی بیشتر باید به دادسراها و یا دادگاه نظامی مراجعه نمایند و با انتخاب یک وکیل مناسب و خوب بتوانند در رای دادگاه تجدید نظر ایجاد نمایند زیرا تخلفات آنها معمولاً به مسائل امنیتی سیاسی کشور مرتبط است.

  پیگیری نسبت به جریمه های عمومی ارتکابی نظامیان

  پیگیری نسبت به جریمه های عمومی ارتکابی نظامیان
  پیگیری نسبت به جریمه های عمومی ارتکابی نظامیان

  جرایم عمومی در راستای وظیفه

  پیگیری و رسیدگی به تخلفات نظامی در دادگاه های عمومی دادگستری که مورد تایید است مورد بررسی قرار می گیرد اما در صورتیکه جرایم عمومی ایجاد شده ی نظامیان برخلاف وظایف آنها باشد در بخش سازمان قضایی مورد بررسی قرار می گیرد نظیر گرفتن رشوه و یا اینکه اختلاس توسط یک افسر نظامی در زمان انجام خدمت است که این تخلف به عنوان یک جرم عمومی شناخته می شود

  اما اگر توسط افراد نظامی که ذکر کردیم در یگان های خدمتی و یا اینکه کلانتری ها در زمان انجام وظیفه نظامی صورت بگیرد این ارتکاب جرم در دادگاههای نظامی مورد بررسی و پیگیری های لازم قرار می گیرد.

  در مجموع جریمه های مختص به وظایف ویژه نظامیان است و این تخلفات قابل تفکیک نظامی و یا انتظامی است و یا اینکه در حین خدمت رخ نداده است و بر مبنای قوانین و ضوابط قانون اساسی است که پیگیری های لازم صورت می گیرد. بخشی از جرایم ارتکابی عمومی که ارتباط مستقیم با ارائه ی خدمت نظامیان دارد شامل :

  1)انجام اختلاس در یگان های خدمتی 2) اخاذی 3) سوء استفاده از موقعیت شغلی 4) سوء استفاده از لباس نظامی به منظور انجام امور غیرقانونی 5) گرفتن پورسانت 6) جعل

  که در صورت هرگونه از این موارد ذکر شده توسط کارکنان نظامی پرونده ی آنها به مراجع قضایی نظامی و یا دادسرای نظامی ارجاع داده می شود و این افراد با گرفتن یک وکیل نظامی تهران مجرب می توانند مراحل قانونی خود را بهتر و مطلوبتر پیگیری نمایند.

  تخلفات عمومی نامرتبط با وظیفه نظامی

  این سری از تخلفات همان جرایمی هستند که هیچ گونه ارتباطی با وظایف کارکنان نظامی نداشته اما به دلیل اینکه در حین انجام وظیفه صورت گرفته است طبق آیین نامه ی ضوابط قضایی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد مانند :

  تمامی تخلفات و جرایم جنسی در محیط نظامی است یا به عبارتی این گونه از جرایم ( همجنس گرایی مردانه ) یک جرم عمومی به حساب می آید اما به دلیل اینکه فرد نظامی این تخلص را در مکان نظامی مرتکب شده است باید در دادسرا و یا اینکه در دادگاههای نظامی مورد رسیدگی و پیگیری های لازم انجام دهد.

  اما در صورتی که این تخلف توسط شخصی که در ارگان های نظامی مشغول فعالیت است و خارج از محل خدمت انجام بگیرد باید در دادگاه های عمومی مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد. از سایر تخلفات دیگری که در این حیطه صورت می گیرد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که :

  1)ایراد ضرب در زمان خدمت 2) حمل و نگهداری مواد مخدر توسط شخص نظامی 3) استعمال مواد مخدر در محل خدمت نظامی 4) جریمه های جنسی 5) استعمال شخص نظامی در مصرف مشروبات الکلی

  تمامی موارد ذکر شده از جرایمی عمومی است که غیر مرتبط با وظیفه ی نظامیان است که برای رسیدگی و پیگیری های بیشتر باید در مراجع قضایی نظامی مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد.

  مراحل رسیدگی در دادسرای نظامی

  مراحل رسیدگی در دادسرای نظامی
  مراحل رسیدگی در دادسرای نظامی

  رسیدگی و پیگیری های لازم در سازمان های قضایی نیروهای مسلح در دو مرحله انجام می گیرد بنابراین بعد از ارسال گزارش و یا اینکه طرح شکوائیه از طرف مقامات ذیربط و همچنین مردم در مرحله ی نخست پرونده ی نظامی در دادسرای نظامی تشکیل شده و سپس تحقیقات اولیه توسط 1) بازپرسان 2) دادیاران تحت نظر دادستان صورت می گیرد.

  اگر مستندات کافی دال بر احراز وقوع جرم و یا تخلف وجود داشته باشد پرونده ی نظامی با اخذ کیفرخواست ( تقاضانامه ی کتبی دادستان از سوی دادگاه به منظور صدور حکم به مجازات متهم) به مقامات دادگاه نظامی پیوست می شود تا بعد از اینکه محاکمه ی شخص متخلف صورت گرفت حکم تقاضا کرده تنظیم گردد.

  محاکم نظامی که در دادگاه های نظامی صورت می گیرد به دو بخش تقسیم می شوند

  محاکم نظامی که در دادگاه های نظامی صورت می گیرد به دو بخش تقسیم می شوند. دادگاه نظامی ( یک ) به تخلفاتی که در نظام قانونی مجازاتهای سنگین و شدیدتری را برای شخص متخلف قائل می شوند اما به جزء تعدادی از رأی دادگاه که طبق قوانین آیین نامه صدور حکم قطعی است.

  بعضی از نتایج آراء دادگاه نظامی به منظور رای مجدد دادگاه نظامی یک 1) قابل تجدید نظر 2) قابل اعتراض در دیوان عالی کشور هستند. رسیدگی در این مراکز بر مبنای آیین نامه ی دادرسی کیفری انجام می گیرد که در این شرایط شخص متخلف به منظور رسیدگی بیشتر و تجدید نظر در رای دادگاه می توانند از یک وکیل نظامی تهران استفاده نمایند.

  دادگاه نظامی ( دو ) بر مبنای آیین نامه سیصد و یک قانون دادرسی کیفری به تمامی تخلفات و جرایم به طور کامل رسیدگی می نمایند مگر اینکه طبق قوانین و ضوابط به عهده ی دادگاه قضایی دیگری باشد یا به عبارتی اگر تخلفات در دادگاه کیفری (یک) یا دادگاه انقلاب باشد به این ترتیب دادگاه 1) اطفال 2) نوجوانان 3) دادگاه نظامی را به طور کامل از بقیه ی تخلفات و جرایم تفکیک کرده و امور دادگاه کیفری دو تعیین می گردد.

  بهتر است بدانید که طبق ماده ی دویست و نود و پنج آیین نامه ی دادرسی نظامی دادگاه کیفری دو توسط 1) حضور شخص رئیس 2) دادرس علی البدل که در قلمروی قضایی هر شهرستان برپا است انجام می گیرد.

  نکته در مورد سازمان قضایی نظامی

  نکته در مورد سازمان قضایی نظامی
  نکته در مورد سازمان قضایی نظامی

  ارگان های قضایی نیروهای مسلح در کلیه ی مراکز استانهای کشور از دادسرا و دادگاه نظامی تشکیل شده اند که وظیفه ی این مراکز پیگیری های لازم جهت جریمه های مرتکب شده ی اشخاص نظامی است که برعهده ی حوزه ی قضایی استان مربوطه است.

  مزیت های رسیدگی در دادسرای نظامی

  مزیت های رسیدگی در دادسرای نظامی
  مزیت های رسیدگی در دادسرای نظامی

  از مزایایی رسیدگی به حق و حقوقات نظامی در دادسرای نظامی می توان به موارد زیر اشاره کرد که شامل :

  یکی از مزیت های پیگیری در دادسرای نظامی را میتوان به بررسی دقیق پرونده و همچنین پیگیری در مورد تخلف صورت گرفته به منظور بهره وری از بهترین راهبرد برای دفاع از حق و حقوق موکلین است.

  با استفاده از وکیل نظامی می توان به تمامی سوالات ماموران تجسس در مورد جرم مرتکب شده پاسخگو بود و مشاوره های لازم را به موکل خود به در مورد نتیجه ی رای دادگاه ارائه داد.

  وکیل دادسرای نظامی با انجام تحقیقات لازم و همچنین تفحص در مورد ارائه ی سخنان موکل خود که در پرونده ذکر شده است به منظور دست پیدا کردن به بهترین سرنخ برای رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب و مناسب در رأی صادره از سوی دادگاه نظامی است.

  مدارک و سند های کسب شده در پرونده ی موکل

  مدارک و سند های کسب شده در پرونده ی موکل و همچنین بیانات موکل به همراه دلیل و گواهی حقوقی که به شکل کاملاً صریح و دقیق در لایحه ذکر شده است و تحویل کامل این مستندات به دادسرای نظامی به منظور پیگیری پرونده یکی دیگر از مزیت های وکیل خوب در دادسرای نظامی است.

  یکی دیگر از مزیت های وکیل نظامی را میتوان به اقدامات نادرست کادر خدمت رسان دادسرا که شامل : 1) بازپرس 2) دادستان 3) دادیاران 4) ضابطان دادگستری است اشاره کرد و اعتراض کردن به حق و حقوقات موکلین یکی دیگر از وظایف وکلای نظامی است.

  بررسی و پیگیری اقدام های ناصحیح طرفین دعوا

  بررسی و پیگیری اقدام های ناصحیح طرفین دعوا به منظور طرح شکایت در صورت لزوم و همچنین به منظور جلب رضایت طرف مقابل شخص را تحت فشار قرار دادن به مصالحه با استفاده از کمک و مشاوره از وکیل نظامی می توان در پرونده تخفیفاتی را از سوی مقامات قضایی قائل شد.

  با کمک و یاری گرفتن از یک وکیل نظامی خوب در صورت رای غیر قانونی صادر شده نظیر 1) بازداشت فرد 2) قرارهای تامین و خیلی از موارد دیگر ، میتوان در حکم صادر شده تجدید نظر کرد که از مزیت های وکیل دادسرای نظامی است.

  به منظور رسیدگی بیشتر که به مقامات قضایی ارجاع داده شده است از سمت مقام قضایی نظامی به اداره ی آگاهی برای ضبط در پرونده شخص متخلف یکی دیگر از مراحل قضایی دادسرای نظامی است که توسط وکیل نظامی برای بخشش در انجام تخلفات صورت گرفته انجام می گیرد.

  رسیدگی منظم و مداوم پرونده ی شخص متخلف

  یکی دیگر از مزیت های وکیل نظامی در بخش دادسرای نظامی را میتوان به رسیدگی منظم و همچنین مداوم پرونده ی شخص متخلف به منظور رسیدگی در کوتاهترین زمان ممکن است.

  با کمک وکیل نظامی افراد می توانند پیگیری های منظم را در مورد رسیدگی به امور موکلین خود انجام داده و گزارش کامل را در اختیار آنها قرار دهند.

  تمامی موارد ذکر شده از مزیت های وکیل نظامی تهران است که می توانند در دادسرای نظامی برای تخفیف جرایم و یا بخشش تخلفات انجام شده از سوی پرسنل نظامی از مقامات قضایی برای موکل خود قائل شوند.

  دسته بندی جرایم نظامی

  دسته بندی جرایم نظامی
  دسته بندی جرایم نظامی

  بهتر است بدانید که جرایم نظامی بطور کلی به چهار دسته ی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :

  1)    گروه اول از جرایم نظامی به آن دسته از تخلفاتی دسته بندی می شود که فقط مختص به افراد نظامی است و این گروه از افراد قادر به انجام این تخلفات هستند مانند : 1) فرار شخص از جنگ و یا خدمت 2) خواب آلودگی در حین نگهبانی در محل خدمت است که این سری از جرایم و تخلفات توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح باید پیگیری و رسیدگی گردد.

  2)    یکی دیگر از دسته بندی های جرایم نظامی را میتوان به افراد نظامی و همچنین غیرنظامی که بین آنها مشترک است اشاره کرد اما به دلیل اینکه پرسنل نظامی با توجه به موقعیت شغلی خود مرتکب این تخلف شده اند این تخلفات شکل نظامی به خود گرفته است. بهتر است بدانید که هرگونه 1) اختلاس 2) ارتشا در این گروه از دسته بندی های جرایم قرار دارد.

  3)    گروه دیگر از جرایم نظامی را میتوان به تخلفاتی اشاره کرد که در زمان اجرای احکام قضایی توسط شخص متخلف صورت می گیرد که این تخلفات بر عهده ی مامور قوه قضائیه است. به عنوان مثال ضرب و شتم متهمین در این دسته از جرایم نظامی دسته بندی می گردد.

  آخرین جرایم نظامی تخلفات عمومی هستند

  4)    آخرین جرایم نظامی تخلفات عمومی هستند که توسط افراد نظامی در بیرون از وقت ادارای و یا اینکه خارج از وظایف شغلی بوده و فرد به آن مرتکب شده است. به عنوان مثال ترک انفاق یکی از جرایم عمومی نظامی هستند که در دادگاه عمومی مورد رسیدگی و پیگیری های لازم قرار می گیرد.

  کلیه موارد ذکر شده از تقسیم بندی جرایم نظامی است که افراد نظامی به آن مرتکب شده اند که به منظور پیگیری های لازم با انتخاب بهترین وکیل نظامی میتواند از بخشودگی مقامات قضایی برخوردار باشند.

  جرایم عمومی نظامی

  این تخلفات به آن دسته از جرایمی دسته بندی می شوند که یک شخص نظامی با بی توجهی به وظایف شغلی و کاری خود مرتکب این تخلفات شده است یا به عبارت دیگر این گروه از تخلفات را افراد عادی نمی توانند آنها را انجام دهند

  به طور مثال مانند 1) خرید اسلحه 2) مخفی کردن اسلحه 3) کلاهبرداری و غیره بخشی از جرایمی هستند که در بخش تخلفات عمومی نظامی محسوب می شوند و در بین نظامیان و همچنین غیرنظامیان مشترک است که بر مبنای شخصیت ارتکاب کننده ی جرم دسته بندی می شود و شخص متهم باید از طریق مراجع دادسرای نظامی مورد پیگیری قرار بگیرد.

  پیشنهاد می کنیم از پست وکیل کار تهران دیدن کنید.

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری
  نتیجه گیری

  همانطور که توضیح دادیم جرایم نظامی در ارگان های نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی و نظامی صورت می گیرد که افراد در صورت انجام هر گونه تخلف و یا جریمه باید به دادسرای نظامی ارجاع داده شوند.

  این گروه از متخلفین در اقدام اولیه ی که در دادگاه نظامی می توانند انجام دهند مشاوره از یک وکیل نظامی تهران مجرب و متبحر برای پیگیری و رسیدگی های لازم در امور نظامی است.

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  هشدار: کلیه محتوای درج شده در این وب سایت جنبه اطلاع رسانی داشته و ممکن است برخی مطالب به روز یا الزاما صحیح نباشند.

  مطالب محبوب سایت

  مطالب مرتبط

  وکیل ثبتی تبریز

  وکیل ثبتی تبریز

  موضوع بحث این مقاله، وکیل ثبتی تبریز می باشد. لطفا تا انتهای این مبحث حقوقی کاربردی همراه ما بمانید. وکیل ثبتی یکی از انواع وکالت

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  نمونه لایحه آزادی مشروط

  با ما همراه شوید تا بیشتر با موضوع نمونه لایحه آزادی مشروط آشنا شوید. یکی از مواردی که در مورد پرونده های در رابطه با